1 / 44

Le village le plus froid de la terre

Oymyakon Najhladnejši kraj na naseljenem delu Zemlje. Le village le plus froid de la terre. Kako bi se počutili, če bi se zbudili v jutro, ko bi bila zunanja temperatura – 71° C. To bi se vam lahko zgodilo če bi živeli v naselju Oymyakon v osrednji Sibiriji. To se je zgodilo l. 1926.

Télécharger la présentation

Le village le plus froid de la terre

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Oymyakon Najhladnejši kraj na naseljenem delu Zemlje. Le village le plus froid de la terre

 2. Kako bi se počutili, če bi se zbudili v jutro, ko bi bila zunanja temperatura – 71° C.To bi se vam lahko zgodilo če bi živeli v naselju Oymyakon v osrednji Sibiriji. To se je zgodilo l. 1926. Le matin, à votre lever, que diriez-vous en constatant que la température extérieure est de -71°C. C’est ce qui arriverait si vous viviez à Oymyakon. Il faut spécifier que cette température extrême fut atteinte une seule fois en 1926.

 3. Spomenik, ki obeležuje dogodek najnižje izmerjene temperature l. 1926 na poseljenem delu zemlje.

 4. -56 ° C Župan izdaja zainteresiranim turistom potrdila o obisku najhladnejše točke “na zemlji”.

 5. Mesto leži na severovzhodu Rusije, v Sibiriji, na nadmorski višini 750 m. Zima traja tu devet mesecev in več. Gorske verige, ki obkrožajo širše območje naselja, zadržujejo mrzli zrak in mu preprečujejo, da bi se prej umaknil.

 6. 26. januarja 1926 so tu izmerili -71,2 stopinje C. Poleti se temperature v Oymyakonu dvignejo na povsem spodobnih 32 stopinj nad ničlo, so pa bile temperature v sredini julija kdaj tudi že globoko pod ničlo.

 7. Tu živi 1200 prebivalcev daleč od udobja velikih mest.Šolski otroci obiskujejo pouk samo, če temperatura ne pade pod - 52° C. Sa population de 2200 habitants. vit loin des commodités que procurent les grandes villes. Les écoliers vont en classe seulement si la température ne baisse pas sous les moins -52¯c.

 8. Oymyakon ostaja pod snežno odejo v zamrznjeni pokrajini kar 9 mesecev.

 9. Trideset sekund po tem, ko ribo potegnejo iz vode, je riba že trda kot kamen.

 10. Naravni frižider

 11. Še ena posebnost tega kraja je, da tu ne morete kupiti mleka v tekoči obliki, temveč le v zmrznjenem »kvadru«.

 12. Ime Oymyakon pomeni "voda, ki nikoli ne zamrzne."Vlada se je odločila zgraditi naselje na tem mestu zaradi prisotnosti izvirov termalne vode. Poleg tega je Oymyakon v dolini, obdani z visokimi gorami, ki ustavijo vetrove, zaradi česar ljudje nizke temperature laže prenašajo. V kratkem poletju porastejo temperature do + 35 ° C.

 13. Vzačetku dvajsetega stoletja je bilo to območje namenjeno »vzreji« čred severnih jelenov. Kasneje, v času sovjetskega režima, se je mesto zelo razvilo. Razvoj je temeljil na bogatih zalogah zlata, srebra, platine in drugih plemenitih kovin, ki se nahajajo v okoliških gorah. Vendar pa danes večina prebivalstva živi tik nad pragom revščine.

 14. Danes se mesto preživlja iz lokalnih virov (kmetijstvo, lov, ribolov, turizem …).To je kraj za avanturiste in pustolovce. Takole zgleda človek, ko je 2 uri zunaj, na temperaturi – 52 ° C. De nos jours, la ville survit grâce à ses ressources locales telles que l’élevage, la chasse ,la pêche ancestrale et le tourisme. C’est la destination de prédilection des aventuriers et des excentriques.

 15. V Oymyakon pridemo po avtocesti Kolyma, ki so jo zgradili politični zaporniki v času Stalina. Tisoči so umrli in so »zakopani« pod asfaltom. Zato se avtocesta Kolyma imenuje tudi kot cesta okostij.

 16. Vozila, ki prispejo v Oymyakon so opremljena z dvojnimi stekli. Motorji tečejo ves čas sicer bi gorivo takoj zamrznilo.

 17. Živali so na tem območju prilagojene mrzlim razmeram. Konji so zelo robustni, s kratkimi nogami in gosto dlako. To so napol divje živali in le redko jih je možno osedlati. Njihovo meso zelo cenijo meščani, ki jedo malo zelenjave. Te konje uporabljajo številne polarne odprave.

 18. Ljudje opravljajo različna dela tudi s kravami.

 19. Fin

More Related