Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
210 mm PowerPoint Presentation

210 mm

225 Views Download Presentation
Download Presentation

210 mm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 210 mm Budowa Parku Naukowo-Technologicznegowraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącejośrodka w Świerku Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2007-2013 148 mm etykieta 1: oznakowanie stanowiska pracy

  2. 150 mm Dokumentacja do projektu RPMA.01.04.00-14-008/10 Budowa Parku Naukowo-Technologicznegowraz z modernizacjąinfrastruktury towarzyszącejośrodka w Świerku Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2007-2013 160 mm etykieta 2: oznakowanie dokumentacji projektowej „na okładkę”

  3. 150 mm Dokumentacja do projektu RPMA.01.04.00-14-008/10 Budowa Parku Naukowo-Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej ośrodka w Świerku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 40 mm etykieta 3: oznakowanie dokumentacji projektowej „na grzbiet segregatora”

  4. 70 mm RPMA.01.04.00-14-008/10 Zakup wyposażenia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 40 mm etykieta 4: oznakowanie wyposażenia zakupionego w ramach projektu