Download
sz vegszerkeszt s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szövegszerkesztés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szövegszerkesztés

Szövegszerkesztés

85 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Szövegszerkesztés

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szövegszerkesztés

 2. Szövegszerkesztési kompetenciák • ECDL követelmény (www.ecdl.hu) bővebben • az általa tanult (!) szövegszerkesztő programot használata • szöveget javítani • többféle formátumú dokumentum használata • Pl.: Csúnyán gépelt szöveg javítása (felesleges bekezdések, szóközök, más jelek törlése, cseréje)

 3. alapfogalmak: karakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, oldal • szövegegységek formázása: típus, méret, stílus, szín • bekezdés: behúzás és térköz állítás, szövegbeosztás, szegély, mintázat • felsorolás: (nem) sorszámozott felsorolás, többszintű felsorolás

 4. tabulátorok használata (+aláírás, kitöltés) • oldalbeállítás: élőfej, élőláb, lapszámozás, margók, … • keresés, cserélés (Formátum csere, speciális jelek) • helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás

 5. táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés (cella felosztás, összevonás, szegélyezés) • táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, és formázásuk (kép méret, elrendezés) • körlevélkészítés (kapcsolat táblázat- és adatbázis-kezeléshez)

 6. stílus (minta és leírás szerint) • tartalomjegyzék • láb(vég)jegyzet • rajzolás (vektorgrafikus) • Hol van: • Hasáb?, Stílus? , Sablon?

 7. Számonkérés formái I. • Minta alapján • nyomtatott forma  reprodukálni kell • fel kell ismernie, hogy a dokumentum elemei milyen szövegszerkesztési műveletekkel végezhetőek el • ha egy elem többféle művelettel is elvégezhető, akkor az értékelés során bármelyik megoldást el kell fogadni

 8. Számonkérés formái II. • leírt műveletek elvégzése alapján • a végrehajtandó műveleteket részletesen leírja a feladat • mintát ekkor is kaphat a feladathoz, de ebben az esetben pontosan kell követnie a feladat utasításait • az értékelésnél csak az utasításban leírt megoldás fogadható el

 9. Számonkérés formái III. • a két módszer együttes alkalmazásával • nyomtatott minta • néhány elemről pontos leírás, hogy milyen művelettel kell elkészíteni • a tanulók figyelmét mindig felhívjuk arra, hogy a feladat leírása nem tartalmazza a megoldásához szükséges összes információt, ezért a minta alapján végezze a formázásokat

 10. Számonkérés formái IV. • Az esetek többségében a feladatok megoldása során a tanuló kap egy nyers szöveget és azt kell megformáznia. • Ritkábban fog előfordulni, hogy neki kell a szöveget is begépelnie  részletet

 11. Értékelési kritériumok • mindent értékeljünk, amit a feladat kér • csak azt értékeljük amit kér a feladat • mintamegoldás  utóélet lényeges • egy vagy több lehetséges megoldás • tartalom • ergonómia, esztétika

 12. Értékelési kritériumok • mentés megadott néven • nyers szöveg (UTF-8) megnyitása, konvertálása

 13. Értékelési kritériumok • művelet(ek)  pontszám • a pont bonthatósága • a bonthatóság kritériumai