html5-img
1 / 13

תוכן עניינים

תוכן עניינים. בעיות. עובדה - לפייסבוק היום כ-600 מיליון משתמשים פעילים ויותר. המצב, כפי שנראה שהם הגיעו לפוטנציאל המקסימאלי שלהם.לכן אנחנו ניצבים בכמות מוגבלת, מצומצמת ונדירה להשתמש בכל היתרונות הייחודיים שלהם שמאוד רווחיים כפי שידוע לכולנו.

zora
Télécharger la présentation

תוכן עניינים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. תוכן עניינים

 2. בעיות עובדה - לפייסבוק היום כ-600 מיליון משתמשים פעילים ויותר. המצב, כפי שנראה שהם הגיעו לפוטנציאל המקסימאלי שלהם.לכן אנחנו ניצבים בכמות מוגבלת, מצומצמת ונדירה להשתמש בכל היתרונות הייחודיים שלהם שמאוד רווחיים כפי שידוע לכולנו. בחברה שלנו שמאוד רוצה ללכת למכון הכושר חסר רצון ללכת בגלל ש: חדרי כושר הם סגורים למראה קל מהר מאוד לוותר על כי אין מספיק מכשירים בשוק שמגבירים את המוטיבציה ומגבירים הנאה קיימת מהפעילות הגופנית הפעילות נעשית בדרך כלל בבושה בגלל חוסר הצלחה להוריד במשקל וסיבות אחרות הפעילות נעשית לבד עייפות גורמת לדיכאון אין מכשירים מודרניים

 3. הפיתרון שלנו הפיתרון שלנו לבעיות אלה הוא ליצור את הרשת החברתית הדיגיטלית הראשונה בשוק הפעילות הגופנית! הרשת החברתית תאפשר לנו לעשות תחרויות מכל העולם בזמן אמת מכל מרחק, מרחוק ומקרוב. לבצע תחרויות ברחבי הטבע והמסלולים המפורסמים בעולם. לפגוש אנשים , לעשות חתירה במים, לטייל במסלולים בטבע, לנסוע באופניים בביטחון ולשבור שיאים אישיים והכול תחת תיעוד ברשת החברתית של פייסבוק. לאלה שרוצים להתרברב

 4. המודלהעסקי אנחנו רוצים שהמוצר שלנו יימכר בשתי דרכים – אחת לטווח הקרוב ביציאה לשוק והשנייה לטווח הרחוק. • אנחנו נתכנן הליכון עם טאבלט קבוע עליו ונמכור אותו לחדרי כושר עם האפליקציה שתכיל את הרשת החברתית. • הרווח השני נעשה משעות הפרסום שאנשים ישתמשו באפליקציה שלנו בחדר הכושר ומחוץ לו כאשר המטרה להגיע לכל ארץ עם חדר כושר שכמות המשתמשים בפייסבוק בכל מקום שנלך איליו תקבע את המטרה הגבוהה לנמוכה

 5. שיווק ומכירות העדפות לשיווק ומכירות למכוני כושר, פעילויות בקניונים ומסעות פרסום יתבצעו באמצעות הנתונים שבהם יש גולשים מרובים של פייסבוק בהצלבה של הנתונים של מרובי המשתמשים במכוני הכושר מארצות הברית לעולם הנתונים האלה ונתונים אחרים יחליטו סדר עדיפויות מהרצויות ביותר לפחות רצויות אך נחשקות.

 6. התחרות

 7. הליכוניםNordicTrack® C1550 Treadmill FEATURES QUADFLEX™ CUSHIONING Four sets of cushioning span the deck to reduce impact on your joints for more comfort during and after your workout. The deck deflects 0.75 inch to reduce impact by 30% and relieve pressure on your knees and back. You'll perform better and faster for incredible results. SPACESAVER® DESIGN WITH EASYLIFT™ ASSIST Innovative technology not only folds the deck for space-saving storage, but also helps you lift with ease. CARDIOGRIP™ HEART RATE MONITOR Stay in your target heart rate zone with heart rate sensors built right into the handlebars. Your reading is displayed on the console for a fast, accurate progress checkup. IFIT® COMPATIBLE CONSOLE A revolutionary interactive training program, iFit® Technology** helps you get much more out of each workout. Track your progress, replicate real-life runs with Google Maps™, compete to push your performance, train with Jillian Michaels, and custom-tailor your workouts to your specific goals.**Requires iFit® Wi-Fi Module, sold separately. Purchase an iFit® wireless module and get a one-year iFit® subscription for FREE! Get the infinite benefits that come from training with iFit® Technology today. The C1550 is protected by a Lifetime Frame, Motor & Deck Warranty, a 5-Year Parts & Electronics Warranty and a 2-Year Labor Warranty. COMPATIBLE MUSIC PORT FOR IPOD® POLAR® WIRELESS CHEST STRAP INCLUDED Maximize your results with heart rate training. The wireless chest pulse strap sends a continuous reading to the display so you stay in the right training zone for better, faster results. SPECS Advance your training with incline and decline on the C2550 Treadmill. With up to 15% incline, you'll recruit more muscle targeting your hips, quads and glutes. Downhill training adds variety to your workout and builds leg strength. Integrated with iFit® Technology, the C2550 recreates the topography of any trail in the world with Google Maps™ workouts. 20" X 60" NON-STRETCH, 2-PLY TREADBELT This roomy treadmill belt is designed to operate smoother and more quietly, with less maintenance, than the average treadmill belt. Made with lubricant woven into the fibers, it helps extend the life and performance of the drive system. 34 WORKOUT APPS Get the training you want with built-in workouts designed by a Certified Personal Trainer. Choose from 34 workouts that target calorie-burning, incline, speed or intensity goals. Your speed, time, distance and incline are preset so all you have to do is press start. 375 LB. WEIGHT CAPACITY The C1550 Treadmill accommodates up to 375 lbs. 2.5" PRECISION MACHINED AND BALANCED REAR ROLLER The C1550 Treadmill is built with a 2.5" precision machined and balanced non-flex rear roller that's coated with a microfinish to reduce friction. The result – less wear and tear on the drive system, and less noise from the belt. 3% DECLINE TO 15% INCLINE WITH 1-TOUCH™ CONTROLS With the touch of a button, quickly adjust your incline up to 15% and your decline to -3%. Higher inclines reduce impact on your joints and help you add variety to your workout while decline training will help build leg strength and power. FOOTPRINT 82" L x 36" W x 58" H

 8. אופני כושרGX5.0 Exercise Bike IFIT® COMPATIBLE* Train for your next race or favorite event in the comfort of your living room. Powered by Google Maps™, workouts recreate the route, automatically adjusting the resistance to match the intensity of the terrain. Choose a pre-drawn training program or draw a map anywhere in the world! Lose weight with America's Toughest Trainer, Jillian Michaels. The ultimate motivation, Jillian's voice coaches you through your unique weight-loss program to help you burn calories, slim down and reach your goals! A new workout is wirelessly and automatically downloaded every day to the GX5.0 Exercise Bike. Each workout in your personalized 8-week program is progressive from start to finish and automatically controls your resistance to maximize your results! Race for the title in weekly races with other iFit® community members. Complete the race on your schedule and compare your time with people from around the world! Track your nutrition and other activities on iFit.com. Training for a race, losing weight or maintaining a healthy lifestyle is easy with the online food and activity log. *Requires iFit®'wireless module which is sold separately. Buy an iFit® wireless module and get a one-year iFit® subscription for FREE! Get the infinite benefits that come from training with iFit® Technology today. CARDIOGRIP™ HEART RATE MONITOR WITH WIRELESS CHEST PULSE INCLUDED Stay in your target heart rate zone with heart rate sensors built right into the handlebars. Your reading is displayed on the console for a fast, accurate progress checkup. Plus, the GX5.0 Exercise Bike is compatible with the included wireless chest pulse strap. You'll maximize your results with heart rate training! A continuous reading is displayed on the backlit screen so you stay in the right training zone for better, faster results! 30 WORKOUT APPS Burn maximum calories and increase your fitness performance with built-in workouts designed by a Certified Personal Trainer. Choose from 30 workouts that target calorie-burning and aerobic goals. Your speed, time, distance and resistance are preset so all you have to do is press start! COOLAIRE™ WORKOUT FAN Stay cool while you drop the pounds with this built-in fan that features two speed settings. STEP THRU™ DESIGN Get started on your workout fast! Step Thru™ Design eliminates the traditional bike base so it's easy to get on and off the GX5.0 Exercise Bike. RACETRACK™ DISPLAY Track your progress on a track-style display! It's easy to monitor your speed, pace and distance with this visual, quarter-mile racetrack. COMPATIBLE MUSIC PORT FOR IPOD®** Move to your favorite music with the built-in Intermix Acoustics™ 2.0 sound system. Two 2" speakers deliver incredible sound to keep you motivated to reach your goals! **iPod is a trademark of Apple, Inc., registered in the US and other countries. iPod® not included. SPECS 24 DIGITAL RESISTANCE LEVELS Burn more calories with the touch of a button. Adjustable resistance controls quickly add intensity to your workout and personalize your results! FOOTPRINT 58.5" L x 27.25" W x 55.25" H 5" BACKLIT DISPLAY Track your total calories burned and your workout progress on this large, 5" backlit display. With a wide viewing angle, this display is easy to read and tracks your speed, time, distance, resistance, pulse and calories burned. TRANSPORT WHEELS Quickly move the GX5.0 Exercise Bike from room to room with these built-in wheels. WARRANTY The GX5.0 Exercise Bike is protected by a Lifetime Frame Warranty, 2-Year Parts Warranty and 1-Year Labor Warranty. RECUMBENT DESIGN WITH OVERSIZED, ADJUSTABLE SEAT Drop the pounds in comfort with the chair-like design of the GX5.0 Exercise Bike. The oversized, cushioned seat is built with lumbar support so you can stay relaxed and focused on your weight-loss goals! Plus, with a quick, easy adjustment, this comfortable seat moves forward and backward so you can find the right fit. This is perfect for family settings with multiple users and different heights. INERTIA ENHANCED FLYWHEEL Engineered for incredibly smooth performance, this inertia enhanced flywheel delivers a more natural ride. You'll feel the difference in your first workout! 350 LB. WEIGHT CAPACITY Built to withstand heavy use, the GX5.0 Exercise Bike accommodates up to 350 lbs. It's perfect for every body. CALIFORNIA PROP 65 WARNING WARNING: This product contains one or more chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

 9. מכשירי חתירה אין התקדמות טכנולוגית במכשירי החתירה הידועים

 10. הצוות

 11. תחזיות ויעדים הדוח האחרון שהתקבל הוא משנת 2009 ובשנה זו היו כ 45.2 מיליון חברים בחדרי כושר ומועדוני בריאות כאשר 23% מחברי המועדון הם מנויים חדשים בארצות הברית בלבד. 7.5 מיליון משתמשים בחדרי הכושר בלי חבר מועדון היעדים הם להפוך את הרשת התחרותית לטרנד כך שתתפשט באותו אופן שגדלה פייסבוק כך שתוך הארבע חמש שנים הקרובות יהיו משתמשים מכל העולם המתחרים זה בזה מרחוק בזמן אמת ותוך כדי כך פוגשים חברים חדשים.

 12. מצב נוכחי ולוח זמנים המצב הנוכחי לעכשיו שהרעיון הוא בשלב רעיוני בלבד. אין תוכנית עסקית, אין תרשימים לאב-טיפוס, חסר עובדים בתשלום ליצירת התוכנה לרשת התחרותית, יש מנהל פיתוח יש יכולת טכנולוגית לבנות את המוצר כך שלא דרוש מחקר, חסר ממון לבנות את המוצר. לו"ז: • לאסוף ממון לפרויקט כאשר הסכום הוא כמיליון דולר לפי מנהל פיתוח הפרויקט • להשלים את הפרויקט הראשוני • לצאת לשוק עם המוצר הראשוני תחרויות בין שני אנשים ויותר תוך שנה עד שנה וחצי מהשגת הממון ועד השלמת הפרויקט

 13. סיכום והצעות לפעולה • לרשת התחרותית יש ייחודיות שמאפשרת לה לגדול כפי שפייסבוק גדלה • הרווח הפוטנציאלי שלה מגיע לפייסבוק עצמו ויותר ומתבצע על ידי מכירת ההליכון עצמו והפרסומות בתוך האפליקציה • יש הרבה כיוונים להתפתח מה שאין לפייסבוק • הרשת החברתית הראשונה בשוק של הפעילות הגופנית • אפליקציות כיום מגיעות לרווחים של 100 מיליון דולרים בשבוע האפשרויות לרווחים הם עצומים • המוצר עונה על צרכים עצומים • המטרה שלנו היא שלכל אדם יוכל להתחבר למשיר כושר עם המכשיר הנייד בנוסף למכשיר הקבוע הצעות פעולה – לגשת לחברות מכשירי הכושר שיפתחו את המכשירים שלהם שיאפשרו גישה לאפליקציה שלנו על ידי תמיכה באייפון טאבלט ואנדרואיד

More Related