1 / 16

Programski ciljevi

Programski ciljevi. Anton Vidas , k andidat za predsjednika MO SDP Podsused-Vrapče info @ antonvidas.com 095/904-4427 www.atonvidas.com. Glavne teme. Osobni podaci Pozadina – okolnosti u kojima se održavaju izbori Demokratski standardi Izborni rezultati Aktualno stanje u GO SDP Zagreb

zurina
Télécharger la présentation

Programski ciljevi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Programski ciljevi Anton Vidas, kandidat za predsjednika MO SDP Podsused-Vrapče info@antonvidas.com 095/904-4427 www.atonvidas.com

 2. Glavne teme • Osobni podaci • Pozadina – okolnosti u kojima se održavaju izbori • Demokratski standardi • Izborni rezultati • Aktualno stanje u GO SDP Zagreb • Opis problema u MO SDP Podsused-Vrapče • Međuljudski odnosi • Operativna sposobnost organizacije • Utjecaj postojećeg stanja na članove stranke • Unutarnje snage • Prijedlog aktivnosti za poboljšanje • Transparentan rad • Osposobljavanje • Razvoj ljudskih potencijala • Logistika mjesnim odborima i VGČ • Komunikacija s građanima

 3. OSOBNI PODACI • Rođen na Pagu u Novalji • 58 godina • Oženjen dvoje djece AKTIVNOSTI U POLITICI • U stranci prošao sve faze tranzicije od SKH do SDP-a • Predsjednik MO SDP Perjavica Borčec • Tajnik MO SDP Podsused-Vrapče • Predavač u okviru aktivnosti na edukaciji članova SDPH SUDJELOVANJE U ORGANIMA VLASTI • Predsjednik savjeta mjesne zajednice 1986 -1990 • Vijećnik VGČ Podsused vrapče u prvom mandatu

 4. PROFESIONALNE AKTIVNOSTI • Voditelj obiteljske firme za pružanje savjetodavnih usluga u lokalnoj samoupravi i nevladinom sektoru od 2002. godine • Područje ekspertize - jačanje upravljačkih sposobnosti JLS-e kroz module: • sudjelovanja građana u odlučivanju JLS-e • organizacijski razvoj JLS-e • strateško planiranje na području JLS i NVO sektora • pretpristupni i strukturni EU fondovi • projektni menadžment – UPC prema proceduri EK za pružanje razvojne pomoći • Certifikati za rad od strane: • The Urban Institute iz Washingtona • INCITE – Beč (Institut za razvoj konzultanata informacjske tehnologije) • MVPEI • Središnji državni ured za upravu Vlade RH (sada Ministarstvo uprave) • Klijenti: općine, gradovi, županije, NVO sektor, međunarodne organizacije, MU-e, službenici javne uprave…

 5. AKTIVNOSTI U NEVLADINOM SEKTORU • Tajnik Hrvatske udruge konzultanata za lokalnu samoupravu - područje javnog sektora • Član TREF-a (Trenerski forum) – područje civilnog sektora • Član EEF-a (Europskog edukacijskog foruma)– područje EU integracija MEĐUNARODNA AKTIVNOST • Povezivanje hrvatskih konzultanata za LS sa • svjetskom i • europskom asocijacijom konzultanata • Jačanje pozicije hrvatskih konzultanata LS na području: • jugoistoka Europe i • zapadnog Balkana MOJI POKUŠAJI DA DOPRINESEM U MO SDP PODEUSED-VRAPČE • U MO SDP Podsused vrapče nije bilo sluha • Programe namijenjene mladima koji su bili financirani od Grada Zagreba odrađivao sam u drugim gradskim četvrtima

 6. 2. Pozadina (okolnosti u kojima se održavaju izbori) a. Demokratski standardi u SDPH • Statutarne promjene – osnovna pretpostavka za razvoj demokratskih odnosa u stranci • Neposredni izbor predsjednika SDPH • Neposredni izbor kandidata za Predsjednika RH Unutar stranke inicirani su procesi koje pojedinci još uvijek ne žele razumjeti, ne prihvaćaju i pokušavaju funkcionirati po starom. Te procese na njihovu žalost nije moguće stopirati.

 7. b. Izborni rezultati • 55 mandata u Saboru • Povjerenje za upravljanje u općinama gradovima i županijama • Uvjerljivo osvojena vlast u Gradu Zagrebu • Predsjednik RH postao je jedan od nas Ovi nas rezultati obavezuju i postavljaju visoke ciljeve. Građani su nam skloni pokloniti povjerenje za upravljanje državom. Za te ciljeve se treba izboriti i zato nam je potrebna uigrana organizacija na svim nivoima

 8. c. Aktualno stanje u GO SDP Zagreb • Predsjednik GO SDP Zagreb i najbliži suradnici napustili su stranku • Neke od mjesnih organizacija su raspuštene • Izvršena je reevidencija članstva • Proces konsolidacije je u tijeku • Stanje uopće nije alarmantno ali valja pripaziti na slijedeće: • Bivši predsjednik GO SDP Zagreb u desetogodišnjem mandatu kao gradonačelnik mnoge je naše članove zadužio (radnim mjestom,poslovnom suradnjom i drugim osobnimpogodnostima…) • Ne bi nam bilo ugodno da se na nekim slijedećim izborima u sred • kampanje ti “spavači” probude i počnu vraćati svoje dugove

 9. 3. Opis problema u radu MO SDP Podsused-Vrapče - općenito • Gradska organizacija funkcionirala je u pravilu kroz mrežu nekolicine ključnih osoba u mjesnim organizacijama koji su bili lojalni predsjedniku GO SDP Zagreb i za tu “odanost” su oni ili njihovi najbliži bili obilato nagrađeni • Naša je organizacija tipičan primjer te suradnje • Karakterizira je autokratsko upravljanje ključnih ljudi u upravljačkoj strukturi • Klanovska podijeljenost jer su se toj nekolicini sukobili interesi • Neki od njih nisu više u stranci • Kao takova mjesna organizacija bila je na popisu za raspuštanje • U predizbornoj kampanji našeg kandidata za predsjednika RH bilo je opstrukcija • Prikupljeno je manje potpisa potpore nego smo imali članova • Promidžbeni materijali su ostali nepodijeljeni (letci, plakati…)

 10. a. Razvoj ljudskih resursa u mjesnoj organizaciji • Upravljanje ljudskim resursima je stručna kategorija za koju vrijede pravila struke • Specifičnost političke stranke je u ideološkoj povezanosti članova • Zato je važno osigurati: • Transparentan i demokratski pristup procesu planiranja ljudskih resursa • Jednakost i ravnopravnost svih članova • Kvalitetne parametre vrednovanja osobnog doprinosa • Brigu za razvoj ljudskih resursa • Proces kontinuiranog učenja i osposobljavanja • Sasjeći u korijenima svaki oblik klanovske podjele, nepotizma i sektašenja Ovaj posao naravno zahtijeva određeno:iskustvo, znanja i vještine

 11. b. Operativna sposobnost mjesne organizacije • Organizacija je operabilno sposobna akosvi njeni dijelovi u očekivanom vremenu mogu kvalitetno odgovoriti zadaćama • Što kod nas nije slučaj (ogranci su klanovsi podijeljeni) Nužne pretpostavke: • Postoji odgovarajuća infrastruktura - TO IMAMO • Uspostavljen je učinkovita koordinacija rada - TU JE DEFICIT • Postoji demokratsko ozračje za rad - TU JE NAJVEĆI DEFICIT • Postoji jedinstvo akcije - NISMO NITI BLIZU TOJ POTREBI • Osigurani su uvjeti za timski rad – NE POSTOJE OSNOVNI ELEMENTI

 12. c. Utjecaj opisanog stanja na članove • Stvara se osjećaj nemoći i nepovjerenja • Članstvo se pasivizira • Mladim i novoprimljenim članovima pokazuje se negativni primjeri napredovanja na bazi poslušnosti i klanovske podjele • Pokazuje se put da se kroz stranku mogu riješit egzistencijalni osobni problemi • Zanemaruje se ideološka strana • Nužno dolazi do podjela unutar organizacije Krajnji rezultat: - Pad kvalitete rada - Smanjena operabilna sposobnost organizacije - Izostanak kvalitetnog doprinosa sveukupnom rejtingu stranke

 13. 4. Unutarnje snage • Pokrenuti su demokratski procesi • Napravljena je reevidencija članstva • Stabilno članstvo (SDP u cjelini ima najvjernije članstvo) • Stvorena je potrebna kritična masa spremna na promjene • Presahnula je hranidbena linija za poslušne i podobne u GO SDP Zagreb • Sinergija iskustva starijih članova i svježih snaga • Trend rasta rejtinga stranke i povjerenje građana

 14. 5. Prijedlog aktivnosti za poboljšanje • Transparentan rad upravljačkih struktura • Uspostava horizontalnih i vertikalnih komunikacijskih kanala • Poboljšati sustav informiranja • Koordinacija rada predsjednika ogranaka i foruma • Timski rad i suradnja na zajedničkim projektima i programima • Osposobljavanje (jačanje kompetencija) • Poboljšati: • Komunikacijske vještine • Vještine facilitiranja (moderiranja) • Vještine prezentacije • Educirati: • Kako planirati i provesti uspješan sastanak • Kako napraviti strategiju djelovanja i operativni program rada • Kako poboljšati komunikaciju s građanima • Kako kvalitetno upravljati u političkoj stranci • Politike SDPH – po čemu smo drugačiji od drugih • Informirati se o tome što se mijenja nakon ulaska u EU

 15. Razvoj ljudskih potencijala • Baza podataka o stručnim kompetencijama članova i njihovim interesima • Kriteriji za vrednovanje osobnog doprinosa u radu stranke • Logistika mjesnim odborima i VGČ • Definirati potrebe mjesnih odbora • Koordinirati rad mjesnih odbora • Komunikacija s građanima • Tematske tribine i okrugli stolovi (specifični programi kroz rad foruma) • Tematske tribine i predavanja (za članove i građane) • Partnersko povezivanje s OCD-a u kulturi, sportu i socijalnim uslugama • Izvješća za medije • Web stranica • Obilježavanje prigodnih datuma kroz razne kulturne događaje i druženja • Akcije humanitarnog karaktera za lokalne potrebe

 16. Zaključak • Važno je znati: • U ovom političkom trenutku trebamo osobu koja ima iskustva, znanja, sposobnosti i koja temeljem toga može osigurati očekivana poboljšanja • Ovdje se ne radi o tome da se nešto ruši i gradi ponovno, već se nastavlja, nadograđuje • Ovdje se sada daje glas za kandidate ali i za sebe • Kroz opciju koju izaberemo najbliže smo onomu čemu i sami težimo • Biramo osobu: • Koja je najbliža našim osobnim stavovima • Koja ima šanse pobijediti - nitko ne voli svoj glas baciti u vjetar • Koja se može nositi sa problemima • Koja ima potrebno iskustvo, znanja i vještine • Koja se može nakon izbora održati na toj poziciji • Koja može osigurati nužne promjene

More Related