Download
algoritmizace a z klady programov n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ PODMÍNĚNÝ PŘÍKAZ – KVADRATICKÁ ROVNICE Vytvořila: RNDr. Ivanka Dvořáčková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 září 2013

  2. Kvadratická rovnice a) Napište algoritmus pro výpočet kořenů kvadratické rovnice ax2+ bx + c = 0 v množině reálných čísel, jestliže jsou dány koeficienty kvadratické rovnice a, b, c ∊ R, kde a  0. b) Algoritmus přepište do programovacího jazyka Pascal. c) Vytvořený program přepište a odlaďte na počítači. d) Ověřte pro tyto hodnoty: 1. nemá řešení v R 2. kořeny 3. dvojnásobný kořen 4. bez absolutního členu, kořeny 5. ryze kvadratická, Vyzkoušejte i pro další hodnoty, které si sami zvolíte.

  3. ax2 + bx + c = 0

  4. B B E E

  5. B B E E elsewriteln('Rce nemá v R žádné řešení.');

  6. Použité zdroje Všechny grafické prvky a obrázky algoritmů jsem vytvořila sama s využitím volně šiřitelného programu Open Office. HUBKA, J. a L. SILVERIO. Sbírka příkladů ze základů programování. Krajský pedagogický ústav Hradec Králové: Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP Hradec Králové, 1988.