Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
tonsillit sin zit otit adenoid vejetasyon PowerPoint Presentation
Download Presentation
tonsillit sin zit otit adenoid vejetasyon

tonsillit sin zit otit adenoid vejetasyon

705 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

tonsillit sin zit otit adenoid vejetasyon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TONSILLIT SINZIT OTIT ADENOID VEJETASYON Do. Dr. Erol KISMET Amacimiz klasik olarak st solunum yolu inf anlatmak degil, bu konuda klasik kitaplarda bol miktarda bilgi bulmak mmkn, biz burada pratik uygulamalarimizda karsilastigimiz sekli ile olgular zerinden hastalara yaklasim ve bazi tartismaya aik konulari hatirlatmak istedik. Amacimiz klasik olarak st solunum yolu inf anlatmak degil, bu konuda klasik kitaplarda bol miktarda bilgi bulmak mmkn, biz burada pratik uygulamalarimizda karsilastigimiz sekli ile olgular zerinden hastalara yaklasim ve bazi tartismaya aik konulari hatirlatmak istedik.

  3. Rinit Tonsillit Farenjit Nazofarenjit Stomatit Gingivit Glossit Sinzit (Akut Otitis Media ) ST SOLUNUM YOLU ENFEKSIYONLARI

  4. 3 yas , erkek 3 gndr ksrk , burun akintisi, hafif ates ksrrken 1-2 kez kusma, ishal yok Krese gidiyor ve benzer sikayetlere sahip agabeyi var Son 6 ayda 2 kez AOM tanisiyla tedavi almis

  5. Anne: Daha nceki enfeksiyonlarda kullandigi antibiyotigin ok iyi geldigini ve tekrar kullaniminin iyi olacagini dsnyor

  6. SYE tanisiyla ABDde acil poliklinigine mracaat : 2.7 milyon / yil 18 yas altinda ayaktan antibiyotik yazilan hastalarin %53 : 0-3 yas grubu ocuklar Common cold olgularinin %44ne antibiyotik reete ediliyor (1998)

  7. % 80 viral nedenler Kis Ilk/Sonbahar Yaz RSV Rhinovirus(en sik) ADV ADV Parainfluenza Enterovirus Influenza Rhinovirus Rhinovirus

  8. Vcut isisi: 37OC Nazal serz akinti Orofarinks hiperemik Kulak zarlari normal grnmde Solunum sesleri tabii

  9. Tani : st solunum yolu infeksiyonu SYE sikayetleri 7-10 gnden kisa 7-10 gnden uzun En sik: viral etkenler En sik:Viral etkenler (Parainfluenza, influenza, Bakteriyel etkenler RSV)

  10. Viral SYE / Klinik Nazal konjesyon-akinti Konjonktivit Bogaz agrisi ksrk Farinks ve tonsillerde hiperemi Hapsirma Hafif ates, basagrisi, halsizlik, kas agrilari

  11. OLGU / DEGERLENDIRME TETKIK TEDAVI

  12. Tetkik : Gerek yok Tedavi: Sivi alimi Nazal serum fizyolojik Antipiretik (gerektiginde) Dekonjestan (yatarken ve beslenme ncesi) (2 yasindan byk ocuklara nazal ve/veya sistemik dekonjestan verilebilir)

  13. Aileden antibiyotik yazilma istegi Var Yok antibiyotik yazilim orani antibiyotik yazilim orani %62 %7

  14. Antibiyotik Yazilma Nedenleri: Aile baskisi Komplikasyon riskinde artis korkusu Tekrar mracaat oranini azaltmak

  15. 1.vizitede antibiyotik yazilmayanlarda 2.vizit orani %29 1.vizitede antibiyotik yazilanlarda 2. vizit orani %44

  16. TONSILLOFARENJIT Olgu-2 10 yas , erkek 2 gndr ates (39oC) Bogaz agrisi Bas agrisi

  17. Anamnez: Sinifinda rahatsizligi nedeniyle okula gelmeyenler var 8 yasindaki kardesinde de benzer sikayetler var Fizik Muayene: Vcut isisi: 39.3 oC Orofarinks ve tonsiller eritemli Tonsiller hipertrofik ve eksda mevcut Palatal petesiler var

  19. Tonsil ve farinks dokularinin enfeksiyonu Ates + yutma glg + bogaz agrisi ocuklarda sik grlen bir klinik tablo

  20. TONSILLOFARENJIT Ates+yutma glg+bogaz agrisi I. Bakteriyel infeksiyonlar (%30-40): A Grubu Beta-Hemolitik Streptokok %28-38 A Grubu harici Beta-Hemolitik Streptokoklar %3 (Grup B,C,G) Difteri basili Neisseria gonorrhea

  21. II. Viral infeksiyonlar (%15-40) Adenovirus Herpes simpleks EBV Ekovirus Rinoviruslar III. Fungal infeksiyonlar IV. Diger Retrofaringeal/peritonsiller abse Yansiyan agri(otitis media, dental abse vb.) Idiopatik TONSILLOFARENJIT Ates+yutma glg+bogaz agrisi

  22. n tani: 1. Tonsillit 2. Farenjit

  23. Burun akintisi Ses kisikligi Viral ksrk Tonsillofarenjit ? Konjuktivit lseratif lezyonlar Ishal

  24. Ates Bakteriyel tonsillofarenjit? Bulanti-Kusma Bogaz agrisi Eslik eden servikal LAP Bas agrisi Burun akintisi YOK AGBHS olasiligi yksek ksrk YOK

  25. Faringeal hiperemi Tonsillerde hiperemi Bakteriyel Tonsillerde hipertrofi Tonsillofarenjit Gri-beyaz eksda Servikal LAP Yumusak damakta petesiler

  27. Laboratuvar : Bogaz kltr Tani iin ALTIN YNTEM Bir tonsilden digerine iyice bastirilarak ve farinks zerinde gezdirilerek dil ve bukkal mukozalara srmeden alinmalidir Yalanci negatif sonu: %10

  30. Tedavi Penisilin = Ilk seilecek ila Tek doz benzatin penisilin G IM Prokain penisilin (10 gn) Penisilin-V (10 gn) Amoksisilin, amoksisilin-klavulanat, ampisilin-sulbaktam (10 gn) Eritromisin (penisilin allerjisi varsa)

  31. AGBHS Enfeksiyonu / morbidite Endemik vakalarda akut eklem romatizmasi (AER) riski: % 0.3 Epidemilerde AER riski: % 3

  32. Antibiyotik tedavisi ilk 9 gn iinde baslansa bile AERyi nler Tedavi 9.gnde baslansa bile AER dan koruyuculuk %100 Tedavinin hemen veya 48 saat sonra baslanmasi hastaligin tekrarlamasinda bir farklilik yaratmazTedavinin hemen veya 48 saat sonra baslanmasi hastaligin tekrarlamasinda bir farklilik yaratmaz

  34. Oral penisilin-V 50 mg/kg/gn TID (gnde 3 doz) 2. gnden itibaren klinik iyilesme basladi Tedavi 10 gne tamamlandi

  35. 1 hafta sonra sikayetler tekrarliyor Tani = AGBHS infeksiyonu (Laboratuvar) Ilk kullanilan ilala yeniden tedavi edilebilir Alternatif bir oral ila verilebilir Oral tedaviye uyum bozuklugu dsnlyorsa Benzatin penisilin G IM

  36. Hastanin ayni evde yasayan kardesi var; Laboratuvar degerlendirme ? Tedavi ?

  37. Streptokoksik farenjit geiren hastalarda bulastiricilik en ok akut enfeksiyon sirasindadir Antibiyotik tedavisine baslandiktan 24 saat sonra bulastiricilik ortadan kalkar

  38. Ayni evde yasayan asemptomatik kisiler Kisa sre nce AGBHS enfeksiyonu dsndren semptomlar olmussa Daha nceden AER veya APSGN geirmisse Bogaz kltr alinmali ? (+) ise tedavi verilmelidir (semptom olup olmadigina bakilmaksizin)

  39. Tedaviden sonra bogaz kltr kontrol ? AER veya APSGN geirmis ocuklarda Ailesinde AER hastaligi bulunanlarda yapilmalidir

  40. Olgu tedaviden 20 gn sonra benzer sikayetlerle basvuruyor: Tani= AGBHS infeksiyonu (Laboratuvar +) ogunlukla sik viral enfeksiyon geiren ve uzun sreli AGBHS tasiyicilarinda grlr Tedaviye Tedaviye uyum yetersiz diren

  41. Okullarda, kreslerde saglikli ocuklarda AGBHS tasiyiciligi: %10-15 Okullarda, kreslerde farenjit salgini sirasinda asemptomatik ocuklarda AGBHS tasiyiciligi: %15-50 TONSILLOFARENJIT AGBHS infeksiyonu / tasiyicilik

  42. Tasiyicilarda artmis AER riski yoktur Baskalarina da bulastirmazlar Okullarda, kreslerde rutin kltre gerek yoktur, salginlarda yapilmalidir

  43. ogunlukla antimikrobiyal tedavi endikasyonu yoktur Tedavi endikasyonlari (Eradikasyon gereken durumlar): AER veya APSGN salgini varsa Kapali toplumda (okul,kres) AGBHS salgini varsa Ailede AER geirmis birey varsa Ailede birka hafta ierisinde bir ok semptomatik AGBHS farenjiti olusmussa (ping-pong infeksiyon) Tonsillektomi dsnldgnde tek neden AGBHS tasiyiciligi ise Ailede asiri kaygi varsa

  44. Tasiyici ocukta semptomlar olustugunda non-streptokokkal hastaligin AGBHS enfeksiyonundan ayirt edilmesinde en faydali test: ASO titresi lm 333 TODD nitesi ve st = AGBHS enfeksiyonu lehine (6-8 hafta ncesine kadar geirilmis AGBHS enfeksiyonu yoksa)

  45. Tedavi Geleneksel antibiyotiklerle eradikasyon gtr Klindamisin 20 mg/kg/gn 10 gn P.O. gnde 3 doz (penisilinden daha etkili)

  46. 10 yas, erkek Sikayetler: ates, bogaz agrisi, kusma (ksrk yok, burun akintisi yok) Fizik muayene: tonsiller ve farinks hiperemik, eksda (+) bogaz kltr ? grup G beta hemolitik streptokok Tedavi=?

  47. Alfa hemolitik streptokoklar Strep. pneumonia (pnmokok) Strep. viridans ? endokardit Non-patojenik strep. (flora) Non (gama) hemolitik streptokok Klinik nemleri yok TONSILLOFARENJIT grup A disi Streptokok enfeksiyonlari

  48. Beta hemolitik streptokok A grubu : Strep. pyogenes farenjit, tonsillit, kizil, impetigo, nekrotizan fasiit B grubu : Strep. agalactiae C grubu ? dsk patojeniteye sahiptir farenjit D grubu : Strep. faecalis, Strep. bovis menenjit G grubu ? oral yolla bulasir farenjit TONSILLOFARENJIT grup A disi Streptokok enfeksiyonlari

  49. C ve G grubu beta hemolitik streptokoklar Farenjite sebep olabilirler Daha hafif enfeksiyon olustururlar Semptomatik hastada (ates,bogaz agrisi) tedavi verilir APSGN yapabilirler ama AERe neden olmazlar ASO yksekligine sebep olabilirler TONSILLOFARENJIT grup A disi Streptokok enfeksiyonlari

  50. Tekrarlayan akut tonsillit olgularinda (ocuklarda ve yetiskinlerde) tonsillektomi hem klinik olarak etkili hem de uygun maliyetli (cost-effective) bulunmus

  51. Kesin endikasyonlar: 1. Malignite sphesi 2. Byms tonsil / adenoidlere bagli gelisen kalp yetmezligi, cor pulmonale Rlatif endikasyonlar: Tonsillerin enfeksiyonlari Yilda 7 kez 2 yil sreyle yilda 5 kez 3 yil sreyle yilda 3 kez Peritonsiller abse (=2) Nefes darligi, horlama, uyku apnesine yol aan tonsil/adenoid byklg Medikal tedavi ile dzelmeyen, kt agiz kokusuna yol aan tonsillerde enfekte debris birikimi TONSILLOFARENJIT Tonsillektomi/adenoidektomi endikasyonlari

  52. Rekrren otit ve kronik orta kulak efzyonu Enfeksiyoz mononkleoz TONSILLEKTOMI ENDIKASYONU DEGILDIR TONSILLOFARENJIT Tonsillektomi/adenoidektomi endikasyonlari

  53. ocuklarda akut bakteriyel farenjit/tonsilit vakalarinin %28-40i AGBHS enfeksiyonudur Bogaz kltr tanida altin testtir Tedavide ilk ila penisilindir, ilk tedavide makrolid kullanilmamalidir AGBHS enfeksiyonu geirdigi kanitlanan bir ocuk tedavi baslandiktan 24 saat sonrasina kadar diger ocuklardan ayrilmalidir AGBHS tasiyicilari belli durumlarda tedavi edilmelidir AGBHS ye bagli farenjit dsnlerek tedaviye baslanmis ve kltr negatif ise tedavi kesilmelidir TONSILLOFARENJIT sonular

  54. 7 yas, erkek 2 gn sren atesten sonra devam eden ksrk ve bas agrisi ksrk geceleri artiyor Koyu burun akintisi baslamis

  55. Ates: 37.5 0C Nazal mukoprlan akinti Postnazal akinti

  56. Okul ncesi ve okul dnemi ocuklari yilda 3-8 kere SYE geirirler Bu ocuklarin %5-10da viral enfeksiyon sonrasi sins enfeksiyonu gelisir n tani: Viral rinosinzit Akut bakteriyel sinzit

  57. Paranazal sinsler (4 grup) Maksiller sinsler Etmoid sinsler Frontal sinsler Sfenoid sins

  59. Viral rinosinzit Konjesyon, ksrk ve burun akintisi semptomlari daha belirgindir Bakteriyel sinzit ksrk, koyu burun akintisina ilaveten ates, agri, periorbital dem gibi semptomlar da siktir

  61. Sins grafileri: < 6 yas : Klinik tani ile uyumsuzluk orani yksektir ve endike degildir (hava sivi seviyesi veya opasifikasyon olmayabilir) >6 yas : Tartismali olmakla beraber nerilir

  64. Tani : Viral rinosinzit (klinik kriterlere gre) Tetkik: Gerek Yok Tedavi: Semptomatik tedavi Aileyi bilgilendirme (Tekrar mracaat kriterleri de anlatilarak)

  65. Hasta verilen tedaviyi kullaniyor 6 gn sonra ; Ates:39 oC Koyu burun akintisi Tm gn sren ksrk Sikayetleri ile tekrar geliyor. Tani ve Tedavi plani ?

  66. Viral enfeksiyonlar Sinslerde mukz membranlarda dem Mukosilier aktivitenin bozulmasi Sins direnajinin bozulmasi Kapali alanda birikim Bakteriyel invazyon ve Enfeksiyon

  67. Tani: Akut bakteriyel sinzit (klinik kriterlere gre) ocuklarda viral SYE nin % 5-10 unda gelisir Tm ocukluk yas gruplarinda (infant dahil) grlebilir

  68. En sik etkenler: Streptococcus pneumonia (% 30-60) Hemophilus influenza (% 20-25) Moraxella catarrhalis (% 10-20) Streptococcus pyogenes (%2-5) Anaeroplar (%2-5)

  69. Belirti ve bulgular: Burun tikanikligi, burun akintisi, yzde hassasiyet-agri, bas agrisi, ates, gn boyu ksrk Sikayetlerin 10 gnden uzun srmesi akut bakteriyel sinzit lehinedir Fizik muayene: Burunda prlan akinti, orofarenkse akinti

  70. Radyolojik Inceleme Dz grafi: Waters grafi (Etmoid ve Maksiller) Caldwell grafi (Etmoid ve Frontal) Lateral kraniyografi (Sfenoid) Bilgisayarli Tomografi (BT)

  71. Bulgular: Hava-sivi seviyesi Mukozal kalinlasma (> 4mm ) Opasifikasyon

  74. Klinik olarak sinzit tanisi alan 70 ocuk %45de dz grafide normal bulgular varken BTde sinzit bulgulari var

  75. Sinsleri ieren BT ekilen 100 ocuk: 70de maksiller opasifikasyon varken Bunlarin 2/3de klinik/hikaye bulunamamis 18 aydan byk ocuklarin %41de bir sinste mukozal kalinlasma bulgusu saptanmis

  76. Olguda radyolojik incelemeye gerek YOKTUR Radyolojik inceleme ne zaman gereklidir? 1. Atipik klinik varliginda 2. Komplikasyon varliginda

  77. Krese, okula gitmiyor Antibiyotik kullanim hikayesi yok Amoksisilin (45-90 mg/kg/gn BID) Eritromisin, Klaritromisin, Azitromisin (Penisilin allerjisi varsa)

  78. Olgularin byk ogunlugu 48-72 saat iinde bu tedaviye cevap verir Semptomlar tamamen dzeldikten sonra 5-7 gn daha tedaviye devam edilir Tedavi toplam 10-14 gne tamamlanir

  79. Krese gitmiyor Daha nceden antibiyotik kullanim hikayesi yok Amoksisilin 45 mg/kg/gn BID 2.gn atesi dsyor 4.gn diger sikayetleri de kayboluyor Antibiyotik tedavisi toplam 10 gne tamamlandi

  80. Kullanilmamali !!! Cefixime: En sik etken Streptococcus pneumoniae ye karsi etkinligi yetersizdir Antihistaminik: Patogenezde allerjik olaylar hari histamine bagli mekanizma yoktur Mukus viskozitesini artirir, sins drenajini glestirir

  81. 1. Viral rinosinzit, akut bakteriyel sinzitten ok daha sik grlr 2. Akut bakteriyel sinzit tanisi, klinik olarak semptomlarin devam etmesi, dzelme olmamasi ile konur 3. Genellikle radyolojik tetkiklere ihtiya duyulmaz, yanilma payi yksektir 4. Komplike olmamis akut bakteriyel sinzitte amoksisilin seilecek 1. Ilatir

  82. 6 ay iinde >3 epizot 1 yil iinde >4 epizot Antibiyotik profilaksisinden fayda grebilir (Amoksisilin)

  83. Cerrahi tedavi endikasyonlari Sik tekrarlayanlarda adenoidektomi Endoskopik sins cerrahisi Rekrren akut sinzitte Kronik sinzitte Spratif orbital / intrakraniyal komplikasyonlarda Immn yetmezlikli hastada sinzitte Kistik fibrozisli hastada sinzitte

  85. ABDde antibiyotik kullaniminin en sik nedenleri Tani % Otitis media % 21 st ve alt solunum % 16 yollari infeksiyonu Bronsiolit % 15 Farenjit % 12 Sinzitis % 12 OTITIS MEDIA

  86. OTITIS MEDIA AOM; ABDde en fazla antibiyotik reete edilen enfeksiyon 1995 yilinda AOMnin maliyeti yaklasik 2,98 milyar $ 1990da 25 milyon kez otit nedeniyle muayene Her 1000 hastanin 809 tanesine antibiyotik reete edilmis Toplam 20 milyondan fazla antibiyotik reete edilmis

  87. ABDde ocuklara otitis media nedeniyle her yil yaklasik 15 milyon antibiyotik reetesi dzenlenmektedir

  88. Direnli mikroorganizmalarin artmasi Antibiyotik maliyetlerindeki ykseklik AOMde antibiyotik kullanim endikasyonlari tartisma konusu olmustur

  89. 18 aylik kiz 5 gndr burun akintisi, istahsizlik Yumusak kivamda diskilama Son 24 saat devam eden ates Fizik muayane: 38,9oC ates Burun akintisi, sag kulak zari hiperemik

  91. Akut otitis media (AOM) ocuklarda en sik grlen infeksiyonlardandir En sik ilk 2 yasta grlr, 6.-18. aylarda pik yapar 5 yasindan nce ocuklarin hemen tamami en az bir kez AOM geirir

  92. SYE Enflamasyon staki disfonksiyonu Orta kulakta serz sivi birikimi Bakteri kolonizasyonu

  93. 1. Akut baslangili semptom ve bulgular 2. Orta kulakta efzyon bulgularinin varligi 3. Orta kulakta enflamasyon bulgularinin varligi

  94. Orta kulak hastaligini tanimlayan semptomlar: Spesifik semptomlar Nonspesifik semptomlar Kulak agrisi (otodini) Ates Kulak akintisi Irritabilite Isitme kaybi Istahsizlik Kusma

  95. Orta kulakta efzyon bulgularinin varligi Kulak zarinda bombelesme Zar hareketlerinde azlik / yokluk Hava sivi seviyesinin grlmesi Otore

  101. Orta kulakta enflamasyon bulgularinin varligi Kulak zarinda belirgin eritem Belirgin kulak agrisi

  106. Parasetamol (40-60 mg/kg/gn) Ibuprofen (5-10 mg/kg/doz 6-8 saatte bir)

  107. Orta kulak sivisindan timpanosentez ile izole edilen etkenler Viral etkenler %30-35 (%70) Steptococcus pneumoniae %25 H. influenza %23 M. catarrhalis %15 Diger bakteriler %10 Pnmokok asisi sonrasi S.pnmonia azalmaktaPnmokok asisi sonrasi S.pnmonia azalmakta

  108. Virsler tm vakalarin 1/3nden sorumludur (Heikkinen ve ark. N Eng J Med 1999) Spontan rezolsyon orani %78 (Takata ve ark. Pediatrics 2001)

  110. AOM Tedavisi Hollanda ABD Antibiyotik kullanim orani %30 >%95 Mastoidit orani 3,8/105 1,5/105

  111. 1 tane AOM rezolsyonundaki basarisizligin engellenmesi iin 8 vakaya tedavi verilmesi gerekmektedir. (Takata ve ark. Pediatrics 2001)

  112. 18 aylik kiz 5 gndr burun akintisi, istahsizlik Yumusak kivamda diskilama Son 24 saat devam eden ates Fizik muayane: 38,9 oC ates Burun akintisi, sag kulak zari hiperemik Tani: Akut otitis media

  113. 7 ay nce orta kulak enfeksiyonu tanisi ile 10 gn antibiyotik kullanmis Krese gidiyor Tedavi plani ?

  114. Penisiline direnli Streptococcus pneumoniae iin Risk faktrleri: Yas < 24 ay olmasi Kres, bakimevi gibi toplu yasanilan yerlerde bulunma Son bir ay iinde antibiyotik kullanimi (CDC 1999)

  115. Akut otitis media Risk faktrleri Evet Hayir Amoksisilin(80-90 mg/kg/gn) Amoksisilin Amoksisilin-klavulanat(yksek doz) (40-45 mg/kg/gn Sefuroksim aksetil tedavi sresi: <2 yas 10 gn, >2 yas 5-7 gn) 3. Gn kontrol 3. Gn kontrol

  116. 3. Gn kontrol Tedaviye cevap yok (ates, kulak agrisi vb, AOM ya ait otoskopik muayene bulgulari mevcut) Seftriakson I.M. (50-75mg/kg/gn, 1-5 gn) Klindamisin Timpanosentez

  117. Amoksisilin (80 mg/kg/gn p.o. TID) Hastanin ates yakinmasi 48 saat iinde geriledi, klinik dzelme saglandi

  118. Tani konulmasi Agri tedavisi (parasetamol, ibuprofen) Seilmis olgularda antibiyoterapi vermeden izlem Tedavi verilmesine karar verilmisse amoksisilin 48-72 saatte klinik iyilesme olmuyorsa antibiyoterapi/tedavi degisikligi Risk faktrleri gz nne alinarak AOMden korunma

  119. 10 gnlk tedavi sonrasi hastanin klinigi dzelmis ancak orta kulakta efzyonun devam ettigi saptaniyor Tedavi sresi ?

  120. Efzyonlu otitis media (Serz otitis media) Akut belirti ve bulgular olmadan intakt kulak zari arkasinda sivi birikmesidir

  123. ocuklarin %90i okul agindan nce en az bir kez efzyonlu otit geiriyor En sik 6 ay-4yas arasinda ogu 3 ay iinde spontan rezolsyona ugruyor %30-40inda rekrrens

  124. Byk adenoidlerin ikarilmasinin efzyonun azalmasinda faydali oldugunun grlmesi staki tpnn mekanik obstrksiyonunun nemli bir faktr oldugunu gstermektedir

  125. Obstrksiyon olmaksizin adenoidlerin rekrren veya kronik enfeksiyonunun patojen mikroorganizmalar iin rezervuar grevi yaparak tubal dem ve fonksiyon kaybi yaparak rekrren AOM, persistan serz otit, kronik rinosinzite neden olabilecegi ileri srlmektedir.

  126. Risk tasimayan hastalar 3 ay sreyle izlenmeli Efzyon 3 aydan uzun sryorsa grenme - konusma bozuklugu dsnlyorsa isitmede azlik olusursa isitme testi yapilmali

  127. Rezidel otitis media spontan rezolsyon orani 1 ay sonra % 60 2 ay sonra % 80 3 ay sonra % 90

  128. Risk tasimayan persistan efzyonlu otiti olan hastalar efzyon dzelinceye kadar 3-6 ay aralarla kontrol edilmeli Isitme kaybi, orta kulak/kulak zarinda yapisal bozukluk sphesi olursa KBB konsultasyonu

  129. Timpanogram Kompliyans 800 olmali, basin 0 olmaliKompliyans 800 olmali, basin 0 olmali

  130. Dekonjestan ve antihistaminikler etkisiz Antibiyotik ve steroidlerin kullanimi nerilmiyor

  131. Oral ve topikal intranazal steroidler tek basina ya da antibiyotiklerle kombine kullanildiklarinda EOMnin kisa dnemde gerilemesini saglamakla birlikte uzun dnemde faydasi ile ilgili kanit yoktur

  132. Timpanostomi tpleri (ilk seenek) Isitme kaybi veya diger semptomlarin eslik ettigi 4 aydan uzun sren EOM Isitme kaybi riski tasiyan rekrren veya persistan EOM Orta kulak veya kulak zarinda yapisal hasar gelisen EOM Kesin endikasyon olmadika (obstrksiyon, kronik adenoidit) adenoidektomi yapilmamali Tonsillektomi nerilmiyor

  133. Son 3 ayda 3 AOM atagi yks Son 1 yilda 6 AOM atagi yks 3 aydan uzun sren bilateral efzyon ve isitme kaybi Sik AOM ve dil gelisiminde gecikme Timpanostomi tp

  134. Antibiotik profilaksisi Son 6 ayda 3 AOM epizodu yks varsa Son 12 ayda 4 AOM epizodu yks varsa Amoksisilin 20 mg/kg/gn 1 dozda PO 1-6 ay

  135. Anne stnn zendirilmesi Sik AOM geirenlere influenza asisi Sik AOM geirenlere konjuge pnmokok asisi (2-5 yas) Biberonla beslenme nerilmiyor

  136. Nazofarinksteki lenfoid doku Hipertrofi?Hava yollarinda ve staki borusunda obstrksiyon Agizdan soluma, kronik burun akintisi, rinolali Adenoid yz (yukari ekik st dudaklar, ekzoftalmus, st kesici disler ne itilmis, agiz aik, zeka geriligi izlenimi uyandiran yz)

  137. ADENOID Adenoid yz yz anlamsiz, agzi aiktir ve nazal konusmasi vardir ve fonetigi bozuk yz anlamsiz, agzi aiktir ve nazal konusmasi vardir ve fonetigi bozuk

  140. Malignite sphesi Byms tonsil / adenoidlere bagli gelisen kalp yetmezligi, cor pulmonale Birden fazla kez ventilasyon tp takma Yetiskinlerde tedaviye yanit vermeyen tek tarafli serz otit (nazofarenks ca?) Havayolunda darlik, horlama, uyku apnesi, uyku bozuklugu yapan obstrktif adenoidler Dental ve ene gelisim bozukluklari