Download
modern hudba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Moderná hudba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Moderná hudba

Moderná hudba

664 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Moderná hudba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Moderná hudba Mgr. Dana Zajícová

 2. Čo je moderná hudba?

 3. - nahraď slovo moderná, populárna iným slovom • Kedy asi populárna hudba vznikla? • Akú funkciu v živote ľudí má? • Aké má miesto v tvojom živote? • Kedy a kde ju počúvaš a kedy a kde by si ju za žiadnych okolností nepočúval? • Čo ťa viac zaujíma na tvojej obľúbenej skupine (spevákovi) – hudba alebo osobnosť(obliekanie, správanie)? • Počúval by si svoju najobľúbenejšiu pieseň, ak by ju spieval niekto iný? • Dokážeš zaspievať časť jej melódie, vytlieskať rytmus alebo ju zahrať? • Pokus sa čiarou zaznamenať jej melódiu.

 4. Klasická hudba Populárna hudba • Autorom diela je skladateľ • Notový zápis • Sústredené počúvanie • Klasické hudobné nástroje • Akustika • Dotácia nutná • Chápaná ako umenie • Uprednostnený interpret • Improvizácia • Nepredpokladá sa • Vlastné nástroje • Zosíleniezvuku • Bohatstvo • Generačný protest

 5. Autorom diela je skladateľ Uprednostnený interpret

 6. Notový zápis Improvizácia

 7. Sústredené počúvanie Nepredpokladá sa sústredené počúvanie

 8. Klasické hudobné nástroje Moderné hudobné nástroje

 9. Akustika Zosilenie zvuku

 10. Dotácia Bohatstvo

 11. Chápaná ako umenie Generačný protest

 12. Igor Stravinskij • Svätenie jari – Tanec dievčat (nové črty hudby)

 13. LeošJanáček • TARAS BUĽBA • Rapsódia pre orchester • vyjadruje skutočné city

 14. Arnold Schönberg Atonálna hudba Ten, ktorý prežil Varšavu - melodráma

 15. Sergej Prokofjev Symfónia D dur Klasická - Neoklasicizmus (návrat k ľudovej tvorbe trochu ináč)

 16. KrysztofPenderecki Žalospev pre obete Hirošimy - Elektroakustická hudba

 17. Leonard Bernstein WestSideStory - muzikál

 18. Wewill rock you Klasika populárnej hudby

 19. PiotrRubik - spojenie vážnej a populárnej hudby

 20. Miro Žbirka Jesenná láska