Download
vis tfs j n repisk senior consultant microsoft enterprise services n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIS & TFS Ján Repiský Senior Consultant Microsoft Enterprise Services PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIS & TFS Ján Repiský Senior Consultant Microsoft Enterprise Services

VIS & TFS Ján Repiský Senior Consultant Microsoft Enterprise Services

262 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VIS & TFS Ján Repiský Senior Consultant Microsoft Enterprise Services

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VIS &TFS Ján RepiskýSenior ConsultantMicrosoft Enterprise Services Využití TFS při dodávce a podpoře Vězeňského informačního systému

 2. Agenda • O projekte • WorkItems • Automatické generovanie • Relase & Incident management system • Pár slov • Source Control • Team Build • Release Management

 3. O projekte (základné fakta) • Vezeňský informačný systém • Distribuovaný systém - 36 organizačných jednotiek • Pokrýva kompletnú funkcionalita VS • 3 susbsystémy • 15 modulov • Typy modulov • Vývojové • Navision (ekonomický subsystém) • Integrácia riešení 3. stran • Partner • Aquasoft (vývoj) • Infinity (Navision) • Mílniky • Štart v 2005 (uvodní studie , analýzy) • Rutinné nasadenie prvých modulov od 1.7.2006 • Posledný modul k 1.1.2008

 4. O projekte (z pohladu VSTF) • Od 07/2005 • WorkItems • Sledovanie vývojových úloh • Change management • Úpravy šablon • Vlastné nadstavbové riešenia • Source Control • Počet riadkov:cca 500 tisíc • Počet projektov: do 100 • Počet programátorov: 12+ • Team Build • Multiple daily build

 5. O projekte (z pohladu VSTF) • Málo používané časti VSTF • Integrace s MS Projekt • Problematické • Offline • Datový sklad a reporting • Primárně používame WorkItem Queries • Preddefinovaná sada vrejných queries per modul • Project Portal

 6. Agenda • O projekte • WorkItems • Automatické generovanie • Relase & Incident management system • Pár slov • Source Control • Team Build • Release Management

 7. Generovanie WorkItems • Situácia • Rané štádium vývoja nového modulu • Prebehla úvodná analýza • Existuje funkčný rozpad • Modul • Funkčný celok • Funkčná jednotka • (Entity , Operace , Procesy) • ....

 8. Generovanie WorkItems • Situácia • Existuje popis činností pro jednotlivé artefakty • Variabilná úroveň granularity • Napr. pre entitu • Design • Implementácia databázové části • Implementácia aplikačnej logiky • Implementácia uživatelského rozhrania • ... • Úroveň granularity jednotlivých činností je príliš malá pre udržiavanie v MS Project

 9. Generovanie WorkItems • Ako vyrobiť množstvo workitemov • Visual Studio SDK • WorkItem Object Model • Vstupy • Popis fukčného rozpadu v XML • Popis činností typizovaných artefaktov v XML • Vlastná aplikácia • Kartézsky súčin vstupných elemntov • Vytvorenie workitems • Štandardné typy (Tasks)

 10. Agenda • O projekte • WorkItems • Automatické generovanie • Relase & Incident management system • Pár slov • Source Control • Team Build • Release Management

 11. Aplikační komentáře

 12. Zpracování

 13. Incident

 14. Change Case

 15. Change Item

 16. Sestavy

 17. Release & Incident Management • Vlastná aplikácia • SDK • WorkItem Object Model • WorkItem User Control Hosting • Query Integration • Prínosy • WorkItem Browser a Editor bez Visual Studia • Podpora hierarchických vazeb

 18. User Experience

 19. Agenda • O projekte • WorkItems • Automatické generovanie • Relase & Incident management system • Pár slov • Source Control • Team Build • Release Management

 20. Source Control • Prečo používame • Stabilný , spoľahlivý, výkonný • Povinnost associovat WorkItem • Možnosť ďalších atributov = lepší tracking • Branching a Merging • Shelving • Branches • Main • RTP • Feature Branch

 21. Release management • z RTP branche • Automatizovaný build • Team build • Automatické vytvorenie setup projektu • Test.MSI • Deploy.MSI • Používame Wix • Inštalácia vo vývojovom testovacom prostredí • Inštalácia v produkčnom testovacom prostredí • Deployment do ostrého prostredia • 80 serverov • SMS • Clickonce klient

 22. Záver • VSTF je skutočným prínosom pre riadenie a podporu komplexných vývojových projektov • Možnosť rozšírenia produktových vlastností pre sofistikovanejšie scenáre