Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norge er et komplekst samfunn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Norge er et komplekst samfunn

Norge er et komplekst samfunn

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Norge er et komplekst samfunn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Norge er et komplekst samfunn • Internasjonale forhold får større betydning

 2. Energi-produksjonen har minimale miljøkonsekvenser

 3. Hva skyldes de store omleggingene?

 4. Dramatisk klimautvikling Kyotoprotokollen: Dårlig resultat Shanghai-avtalen:Mer forpliktende

 5. Konkurranse om energileveranser med miljøstandard

 6. Massiv global innovasjonsprosess

 7. Norge har en ledende rolle i 2005Hvilken rolle spilte energiforskningen?

 8. Norge er ikke lenger ledende

 9. Satsing på gasskraft og CO2-håndtering

 10. Kullreserver og CO2-håndtering – store muligheter internasjonalt?

 11. U-landene satser påfornybar energi og kjernekraft

 12. IKT muliggjør globale energimarkeder, nye energisystemer

 13. og vindkraft offshore Vi kan CO2-håndtering

 14. Hydrogen-samfunnet er her – Norge leverer råvarer

 15. Vi skulle satset bredere utover 2000-tallet

 16. Svak rekruttering har vært et tilbakevendende problem

 17. Norge utnyttet ikke mulighetene for å integrere material- og energi-forskningen

 18. Vi kunne ha satset på nisjebedrifter i energimarkedet

 19. Vi burde ha satset tungt på fornybar energi Energisystemer Hydrogen som energibærer

 20. Koblinger mellom fag og teknologier – har vi nok kompetanse?

 21. Rekrutteringen var en utfordring i 2005

 22. Suksess for norsk industri innefor lette materialer

 23. Dybdekunnskap har værtavgjørende for industrien

 24. Norsk sensorteknologi har lykkes Norske membranerrenser vann verden over

 25. Hvordan snur vi svak satsing til suksess?

 26. Fra fragmenterte miljøer via strategisk satsing til suksess • Nasjonal koordinering • Økt samspill med andre teknologier • Nanoteknologiens muligheter

 27. Konvergerende teknologier:NanoteknologiBioteknologiIKTKognitiv vitenskap

 28. Skreddersydd medisin

 29. Det humane genom

 30. Fra dagens helse-diskusjoner til avansert medsin:Hvordan kom vi dit?

 31. Biobanker:Sykdoms-mekanismer, databehandling og epidemologi

 32. Tverrfaglige teknologier

 33. Bio-nano-teknologien

 34. Samvirkning mellom materialoverflater og biologiske prosesser

 35. Miljøvennlig bioteknologi til hverdags!

 36. En global bioteknologi • USA langt framme • Europa: ”Biobased economy” • Kina og India er sentrale