Prezentace RIS kraje Vysočina - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentace RIS kraje Vysočina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentace RIS kraje Vysočina

play fullscreen
1 / 6
Prezentace RIS kraje Vysočina
248 Views
Download Presentation
acacia
Download Presentation

Prezentace RIS kraje Vysočina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prezentace RIS kraje Vysočina Ing. Zdeňka Škarková ředitelka RRA Vysočina

  2. RIS kraje Vysočina • Zahájení prací 2011 – zpracovatel ARR Ostrava • Zpracování průmyslového profilu kraje Vysočina • Analytická část – analytický profil kraje • Dotazníkové šetření – osloveno 284 subjektů • vědecké instituce (Ústav biologie obratlovců AV ČR, VÚ bramborářský Havlíčkův Brod, Ústav teoret. A aplikované mechaniky AV ČR, VÚ lesního hospodářství a myslivosti) • Inst. veřejné správy – profesní komory a klastry • Vysoké školy • podniky

  3. RIS kraje Vysočina • Návrhová část • Prioritní osa A – inovační infrastruktura a transfer technologií • Rozvoj inovační infrastruktury • Stimulace aktivit aplikovaného výzkumu na VŠ • Prioritní osa B – lidské zdroje a PR inovačních aktivit • Odborný rozvoj stávajících i nových výzkumných pracovníků • Motivace žáků ZŠ a SŠ ke studiu tech. oborů • Další vzdělávání na téma věda, výzkum, inovace pro širokou veřejnost • Propagace a medializace RIS a výzkumných aktivit

  4. RIS kraje Vysočina • Návrhová část • Prioritní osa C – mezinárodní spolupráce • Vytváření příležitostí k zapojení subjektů kraje do mezinárodních výzkumných týmů a projektů • Informační a poradenský servis o programech podpory mezinárodní spolupráce • Příloha návrhové části = seznam rozvojových projektů

  5. RIS kraje Vysočina • Návrhová část byla projednána v roce 2012 (KHK, OHK, CzechInvest, VŠPJ a Centrum excelence Telč) • Leden 2013 – seminář pro zastupitele KÚ • Současně probíhá SEA (do 6/2013) • Oficiální projednání v orgánech kraje (předpoklad září 2013)

  6. DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Zdeňka Škarková ředitelka RRA Vysočina Čajkovského 37, 586 01 Jihlava Tel.: 606 706 823 region@rrav.cz www.rrav.cz