1 / 24

SYLWETKI WIELKICH POLAKÓW

SYLWETKI WIELKICH POLAKÓW. Mała Szkoła Wielka Szansa Zad. nr 2 - Koło Humanistyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Mikołaj Kopernik.

adamma
Télécharger la présentation

SYLWETKI WIELKICH POLAKÓW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SYLWETKI WIELKICH POLAKÓW • Mała Szkoła Wielka SzansaZad. nr 2 - Koło Humanistyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

 2. Mikołaj Kopernik • Mikołaj Kopernik (ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) – polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji, to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.Od 1497 roku sprawował funkcję kanonika warmińskiego, od 1503 scholastyka wrocławskiego, a od 1511 kanclerza kapituły warmińskiej.Był wybitnym polihistorem Renesansu, zajmował się między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.

 3. Mikołaj Kopernik

 4. Adam Mickiewicz • Adam Bernard Mickiewicz (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu) – polski poeta, działacz i publicysta polityczny. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu oraz literatury polskiej, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 5. Adam Mickiewicz

 6. Fryderyk Chopin • Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 roku w Paryżu) – polski kompozytor i pianista.Chopin jest uważany za jednego z najważniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu. Elementem charakterystycznym dla muzyki Chopina jest pogłębiona ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej. Tworzył głównie utwory fortepianowe: koncerty, etiudy, scherza, mazurki, walce, preludia, polonezy. Jego przyjaciółką i kochanką była słynna francuska pisarka George Sand.

 7. Fryderyk Chopin

 8. Jan Matejko • Jan Alojzy Matejko (ur. 24 czerwca 1838 w Krakowie, zm. 1 listopada 1893 w Krakowie) – polski malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof. Tworzył wielkie kompozycje przedstawiające sceny z dziejów Polski m.in. militarne sukcesy oraz przyczyny upadku kraju. W latach 1852–1858 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, której później był dyrektorem (od 1873). Jego uczniami byli m.in. Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. Podczas powstania styczniowego Matejko dowoził broń do obozu Langiewicza i wspierał powstańców finansowo. Był twórcą kartonów do malowideł ściennych w kościele Mariackim, zaangażował się w odbudowę sukiennic, bronił zabytków Krakowa przeznaczonych do rozbiórki.

 9. Jan Matejko

 10. Henryk Sienkiewicz • Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz pseudonim Litwos (ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey) – polski nowelista, powieściopisarz i publicysta pochodzenia tatarskiego. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 za powieść Quo vadis, jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich przełomu XIX i XX wieku.Henryk Sienkiewicz był kawalerem francuskiej Legii Honorowej i członkiem zagranicznym Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności.

 11. Henryk Sienkiewicz

 12. Maria Skłodowska-Curie • Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – polska uczona, fizyczka, chemiczka, dwukrotna noblistka.Większość życia spędziła we Francji, tam też studiowała, a następnie rozwinęła swoją karierę naukową. Prekursorka nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczośi, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem Piotrem Curie i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.

 13. Maria Skłodowska-Curie

 14. Maria Skłodowska-Curie

 15. Józef Piłsudski • Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).W młodości, podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej znany pod pseudonimami „Wiktor” i „Mieczysław”. Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach Polskich, używano jego przydomków – Komendant, Dziadek i Marszałek oraz Ziuk.

 16. Józef Piłsudski

 17. Czesław Miłosz • Czesław Miłosz (ur. 30 czerwca 1911 w Szetejniach, zm. 14 sierpnia 2004 w Krakowie) – polski prawnik i dyplomata, poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz; w latach 1951–1989 na emigracji, do 1960 we Francji, następnie w Stanach Zjednoczonych; w Polsce do 1980 obłożony cenzurą; laureat Neustadt International Prize for Literature (1978) i Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980); profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda; w 1993 powrócił do kraju, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, kawaler Orderu Orła Białego, wyróżniony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata; pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

 18. Czesław Miłosz

 19. Jan Paweł II • Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r. Kiedy miał dziewięć lat zmarła jego matka Emilia, a trzy lata później zmarł jego starszy brat – Edmund (zachorował na szkarlatynę). Stracił też siostrę – Olgę, która zmarła niedługo po porodzie. Papież został więc z ojcem Karolem, który samotnie go wychowywał. W 1930 r. Karol rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach gdzie uczył się osiem lat. W 1938 roku zdał egzamin z bardzo dobrymi wynikami i rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.Osiem lat później otrzymał święcenia kapłańskie i wyjechał do Rzymu na studia teologiczne. Następnie został arcybiskupem metropolitą krakowskim, a za cztery lata kardynałem. 16 października 1978 r wybrano Karola Wojtyłę na papieża. Przybrał on imię Jan Paweł II. Był znany z tego, że dużo podróżował po świecie, kochał dzieci i młodzież, stawał w obronie najbiedniejszych i pokrzywdzonych. Polskę po raz pierwszy od wyjazdu odwiedził 2 czerwca 1979 r. 13 maja 1981 dokonano zamachu na Jana Pawła II. Papież po wyjściu ze szpitala przebaczył zamachowcowi. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii, a trwał 27 lat. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. 1 maja 2011 r. został beatyfikowany.

 20. Jan Paweł II

 21. Jan Paweł II

 22. Lech Wałęsa • Lech Wałęsa (ur. 29 września 1943 w Popowie) – polski polityk i działacz związkowy. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący „Solidarności”, opozycjonista w okresie PRL. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995. Jeden ze 100 Najważniejszych ludzi stulecia (1999) oraz Człowiek Roku tygodnika Time (1981), laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983).

 23. Lech Wałęsa

 24. Dziękujemy za uwagę • Uczniowie klasy V wraz z opiekunem koła humanistycznego – Jolantą Sobieraj Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

More Related