Download
evropska uradna statistika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evropska uradna statistika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evropska uradna statistika

Evropska uradna statistika

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Evropska uradna statistika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Evropska uradna statistika Walter Radermacher Generalni direktor Eurostata

 2. Eurostat + Evropski statistični sistem (ESS) ESS Državni statistični uradi 27 članic + EEA/EFTA + Švica Zaposleni ~50 000 Proračun ~3g€ Uredbe ~250 Procesi ~300 Eurostat Zaposleni~900 Proračun~100m€ Walter Radermacher

 3. Walter Radermacher

 4. NRP SCP Walter Radermacher

 5. Walter Radermacher

 6. Walter Radermacher

 7. Pobude: podobne skrbi in vprašanja • Splošno zavedanje o potrebi po dopolnitvi BDP za merjenje napredka družb • Merjenje blaginje ljudi (pomen subjektivne blaginje) • Boljša ocena neenakosti in neskladij (medgeneracijsko) • Upoštevanje okoljskih vprašanj in trajnosti (medgeneracijsko) • Najpomembnejše: kakovoststatističnih informacij Walter Radermacher

 8. Kakovoststatistike – nekaj citatov • Ne verjemite tega, kar statistika pravi, dokler skrbno ne pretehtate tega, česar ne pravi.  W. W. Watt • Oh, ljudje lahko s statistiko dokažejo kar koli. 14% ljudi to ve. Homer Simpson • Najpomembnejših stvari ne moremo meriti.W. E. Deming • Kakršna koli opažena statistična zakonitost se rada sesuje, ko jo preizkusimo.Charles Goodhart • Če je pomembno,izmeri. Fraser Institute> (Če meriš, pomeni, da je pomembno) ali (Če ne meriš, pomeni, da ni pomembno) ? Walter Radermacher

 9. Kakovostv statistiki: osnovni vidiki Skladnost s teorijo S katero teorijo??? Kakovost = Ustrezanje namenu Politični pomen Merljivost Kdo odloča??? Zanesljivost, pravočasnost, …??? Walter Radermacher

 10. Namen je: Analiza: empirična analiza problemov odprt dostop za raziskovalce Primerjanje: priprava strukturnih reform s primerjavo (učenje od drugih držav) Razlaga: javne razprave, mediji, preglednost, sodelovanje pri odločanju Namen je: Pogajanje: ciljne vrednosti postopek širitve Kontrola učinkovitosti: proces v smeri ciljev, vmesni denarni tokovi ipd. dodelitev denarja: strukturni skladi Pregled: doseganje ciljev, skladnost s pravili in pogodbami posledice zaradi kršenja pravil, pragov ipd. Smer razvojakakovosti statistike Walter Radermacher

 11. Smer razvojarobustnosti sistemov • Od ocene kakovosti do okvira za zagotavljanje kakovosti • Od sistemov naknadnih popravkov do sistemov predhodnega preprečevanja in odkrivanja • Na primernove, reviziji podobne pristojnosti v kontekstu EDP: • temelji na analizi tveganja; • odkrivanje tveganj, preden se pojavijo,in sprožanje blažilnih akcij, vključno s popravljanjem slabostiv institucionalni ureditvi; • dovoljuje Eurostatu, da pregleda primarne podatke v javnih računih. • Izvajanje Kodeksa ravnanja evropske statistike je treba strožje nadzorovati Walter Radermacher

 12. Kazalniki, računi, ciljne vrednosti • Večina kazalnikov je na voljo • V določenih primerih (npr. revščina) je potrebno nadaljnje delo; razmislek o EU2020 in okrepljenem gospodarskem upravljanju / semafor kazalnikov • Potrebno je tesno sodelovanje in zgodnje vključevanje Eurostata • Eurostat vodi in objavlja sisteme kazalnikov na skladen in lahko dostopen način • Eurostat lahko v svoje publikacije vključi ciljne vrednosti (npr. SDI) • Eurostat omogoča povezave do računovodskih sistemov in osnovnih statistik • Zagotavljanje kakovostipo meri glede na namene Walter Radermacher

 13. Walter Radermacher