1 / 1

Pipo y Pipette

Voer hier een herkenbare foto van jezelf in. Pipo y Pipette. Pipo y Pipette brengt een collectie fruitige dameskledij . Enerzijds ontwerp en naai ik damesrokken met een retro tintje : speels, romantisch en kleurrijk de 4 seizoenen door.

aderyn
Télécharger la présentation

Pipo y Pipette

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Voer hier een herkenbare foto van jezelf in Pipo y Pipette Pipo y Pipette brengt een collectie fruitige dameskledij. Enerzijds ontwerp en naai ik damesrokken met een retro tintje: speels, romantisch en kleurrijk de 4 seizoenen door. Naast de handgemaakte collectie, vind je op de webshop nog een uniek aanbod dameskledij: door Pipette zelf samengesteld, kleinere merken, origineel en betaalbaar, in beperkte oplage verkrijgbaar. www.pipoypipette.blogspot.com Pipo y Pipette Mail pipoypipette@telenet.be voor een ‘privé boetiek’ bij me thuis of een ‘Pipo y Pipette aan huis’ in je eigen living!

More Related