Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marknadsföring med resultat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marknadsföring med resultat

Marknadsföring med resultat

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Marknadsföring med resultat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marknadsföring med resultat

 2. Vad gick vi igenom förra gången?Kvalitet, service och upplevelser som differentieringSkapa och styra upplevelsemöjligheter. (Kick, Komfort, Kompetens, Kontakt?) Om att arbeta med hela upplevelseåret. Trender: Koncept, Teman, Stories, Entertainment, Delning, Eco, Virtuella uppl., nörderi/subkulturer, gemenskap, kundens upplevelse/delaktighet Tjänster produceras och konsumeras samtidigt i realtid. Tänk också före och efter.Kvalitetsstyrning av tjänsteprocesser som en del i imagebyggandet 6P – Produkt, Pris, Plats, Påverkan, Personal, Process Vad som laddar ett varumärke – Syftet, , Sekten, Sagan, Saken – Om Lust och Logik, Val som gynnar social gemenskap och identifikation Värdet av paketering och samarbeten

 3. Nu har vi koll på vårt mission, våra kärnvärden och vår kvalitet. Nu tittar vi utåt… på vår marknad…

 4. Hur hittar de mig? Hur hittar jag dem? Hur kommunicerar jag så att de inte bara förstår fördelarna utan också väljer mig?

 5. Strategi och handlingsplan Marknadsplanen

 6. Marknadsplanen Omvärldsanalys Marknadsanalys Konkurrentanalys Slutsatser Slutsatser Slutsatser Situationsanalys Sammanfattning • Strategisk inriktning • Vision • Affärsidé • Strategier Mål Handlings- och aktivitetsplan Tidplan/Budget Utvärdering

 7. Produkter Befintlig Ny Marknads penetration Produktutveckling ? Marknadsutveckling Marknad Ny Befintlig Diversifiering Introduktion Tillväxt Mognad Avtagande Tid BCG-matrisen (Boston Consulting Group). Ansoffs matris över tillväxtstrategier.

 8. Tillgänglighet Helhetsskapande Dörröppnare Plogande nyckel kunder Early adopters Huvud- produkt Imageskapare Varumärke Lojalitsskapande

 9. Positionering

 10. Se till att er plan inte blir en ”skrivbordsprodukt” utan ”ett levande”, uppdatera den löpande återblicka minst en gång om året. Ev. styrelse/ägare/finansiärer får planen i bantad form och anställda enbart i form av några få övergripande riktlinjer som de kan greppa och minnas.

 11. Målgruppsanalys

 12. Bättre målgruppsarbete = Bättre resultat

 13. Målgrupper och segment - Personas

 14. Utgå från målgruppens behov och önskemål

 15. Sök svar hos din närmaste omgivning Enkla marknadsundersökningar. Dialog - ställ frågor och lyssna på befintliga kunder Utvärdera Referensgrupper Fråga på stan Häng med i media Köpa/hitta rapporter

 16. Medieval

 17. När är målgruppen som mest mottaglig?

 18. ”Köptrappan”

 19. Annonsering Når brett men är svårt att mäta. Kostsamt. http://sverigestidskrifter.se http://www.dagspress.se/

 20. Direkreklam Riktad till enskilda personer. Budskapet kan vara mycket riktat. Relationsbyggande. Ofta en viktig del i säljprocessen.

 21. Broschyrer och andra trycksaker Känsla i papper och bildmaterial. Kostsamt. Snabbt inaktuellt.

 22. Radioreklam Når personen när den inte fokuserar på annat. Zappas sällan bort. Relativt billigt. Relativt svårt att mäta.

 23. TV-reklam Multimedia – många sinnen engageras. Lätt att ta till sig. Når ut i hemmen. Goda mätmöjligheter. Kan vara kostsamt.

 24. Trafikreklam Där människor väntar. Begränsat utrymme för budskap.Budskapet ska nå fram på några sekunder. .

 25. Storbildsreklam Uppseendeväckande. Placeringen viktig. Kostsamt.

 26. Gerillamarknadsföring och disruptive marketing Okonventionella metoder – oväntat, överraskande och på oväntade platser. Ett sätt att öka genomslagskraften. Ev. max resultat på minimala resurser. Ofta i kombination med andra marknadsföringsmetoder.

 27. Logo/pay off Upprepar mission.

 28. Stationaries Visar konsekvent den grafiska profilen och skapar igenkänning. Professionellt.

 29. Presentationsmaterial Inspirerande. Tydligt. Blir lätt enformigt.

 30. Mässor och event Se till att ha mål för mässdeltagandet. Målet bestämmer monterns utformning samt budskap och agerande i montern. Förbered utskick at skicka till ”leads” direkt vid hemkomst. Arrangera specialevenemang för dina befintliga kunder.

 31. Profilmaterial/Give Aways Presenter som exponerar varumärket.

 32. Påsdesign. En reklamplats som visar vart man har varit och handlat för andra. Exponerar den grafiska profilen och företagsestetiken.

 33. Sinnesmarknadsföring Engagera flera sinnen. Våra sinnes har direktkoppling till våra känslor. Vi kan t ex öka eller sänka vår hjärtrytm med hjälp av musik. Dofter framkallar minnen.

 34. Nyhetsbrev Mätbart. Olika nyheter till olika personer. Kontaktregistret blir viktigt. Kunden måste godäknna att bli listad. Försvinner i mängden. Många ogillar ”spam”

 35. Hemsida/Internet/Mobila enheter Hemsida. Sökordsreklam. Banners. Sociala medier. Svårt med resultat och SEO. Kortare lästid. Associativt läsande.

 36. Inget Medveten En interaktion Flera interaktioner Förespråkare, entusiast Tid för att nå 50 milj. användare: Radio, 38 år, TV, 13 år, Internet, 4 år Facebook - 100 miljoner på en månad

 37. Tävlingar OBS! Måste innehålla en en aktivitet som den tävlande utför och som kan bedömas för att inte klassas som lotteri under Lotterilagen.

 38. Digital marknadsföring http://www.internetstatistik.se/artiklar/svenskarna-och-internet-2013-slappt/

 39. Sökmotoroptimering En potentiell kund som själv söker information är en mer benägen köpare än den som utsätts för reklam. 87 % sökmotortrafik kommer från Googles Förstasida, sökoptimera utifrån Google. Målet är att komma med på första söksidan. Att ligga bland topp tre kostar mer än det smakar. Då kan köpta länkar vara ett bättre alternativ. PageRank