Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK PowerPoint Presentation
Download Presentation
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

111 Views Download Presentation
Download Presentation

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ALKOTMÁNY-BÍRÓSÁG 11 TAG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK javaslat kinevezés választás 9 évre javaslat választás 5 évre Választás, beszámoló KORMÁNY ORSZÁGGYŰLÉS 386 képviselő (176 egyéni+152 párt- + 58 országos listás) LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG elnöke LEGFŐBB ÜGYÉSZ választás választás beszámoló ORSZÁG-GYŰLÉSI BIZTOSOK ÁLLAMI SZÁMVEVŐ-SZÉK MINISZTÉRIUMOK kinevezés FELLEBBVI-TELI FŐÜ-GYÉSZSÉG TÁBLA-BÍRÓSÁGOK KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL MEGYEI FŐÜGYÉSZ-SÉG MEGYEI KÖZGYŰLÉS MEGYEI BÍRÓSÁG kinevezés választás 4 évre HELYI BÍRÓSÁG HELYI ÜGYÉSZSÉGEK POLGÁRMES-TERI HIVATAL HELYI KÉPVISELŐ TESTÜLET választás 4 évre VÁLASZTÓPOLGÁR MAGYAR ÁLLAMSZERVEZET