Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLS PowerPoint Presentation

PLS

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PLS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Organisationsdiagram for Regionspsykiatrien Horsens Revideret juli 2011 PLS Afdelingsledelsen Kvalitetskoordinator Ledelsessekretariat Klinisk Udviklingssygeplejerske Projektkoordinator IT-koordinator Åbent afsnit 01 Lukket afsnit 02. Åbent afsnit 03 Psyk. Mobil Team OPUS Gerontopsyk. Team Psyk.amb. Horsens Psyk.amb. Odder Psyk.amb. Hedensted Psyk.amb Skanderborg Psykiatrisk modtagelse Retspsyk Team Klinik for Traumatiserede flygtninge