Download
z kladn kola n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základná škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základná škola

Základná škola

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Základná škola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom Školské roky 2001/2002 – 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Dana Vážanová

 2. Deň zdravej výživy

 3. Šarkaniáda

 4. Šarkaniáda

 5. Šarkaniáda

 6. Šarkaniáda

 7. Tekvičiarik

 8. "Zneužívanie moci - celosvetový problém"

 9. Záložka do knihy

 10. Vystúpenie pre starších občanov

 11. Vystúpenie pre starších občanov

 12. DAB v Nitre

 13. Deň Zeme

 14. S mestskou polícoiu ...

 15. Týždeň hlasného čítania

 16. Týždeň hlasného čítania

 17. Dopravná výchova

 18. Dopravná výchova

 19. Hodina so sestrou Broňou

 20. Bojnický zámok netradične...

 21. Lucie

 22. Exkurzia- Hrad, DAB v Nitre

 23. Exkurzia- Hrad, DAB v Nitre

 24. Vianočné vystúpenie ZUŠ

 25. Vianočné vystúpenie ZUŠ

 26. Vianočné vystúpenie ZUŠ

 27. Vianočné vystúpenie ZUŠ

 28. Tešíme sa na Vianoce...

 29. Tešíme sa na Vianoce...

 30. Tešíme sa na Vianoce...

 31. Tropikarium Budapešť

 32. Hodina v školskej knižnici

 33. Hviezdoslavov Kubín

 34. Beseda s Tomášom Zacharom

 35. Sadenie stromčeka prvákmi

 36. Sadenie stromčeka prvákmi

 37. Návšteva v MŠ

 38. Búdky pre vtáčiky

 39. Vianočný svietnik

 40. Divadelné predstavenie v MŠ

 41. Stavby zo snehu

 42. MDD

 43. MDD

 44. Rozprávkové Bojnice

 45. OpenPlant - Otvorená elektráreň

 46. Plavecký výcvikový kurz

 47. Rajecká Lesná Čičmany

 48. Posedenie so starými rodičmi

 49. Mikuláš

 50. Mikuláš