Download
a tvasin anas k rt ba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A tvasinā šanas kārtība PowerPoint Presentation
Download Presentation
A tvasinā šanas kārtība

A tvasinā šanas kārtība

170 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A tvasinā šanas kārtība

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Atvasināšanas kārtība Atvasinājums, sākot no kreisās puses : Atvasinājums, sākot no labās puses :

 2. Atvasinājums, sākot no kreisās puses: Atvasinājums, sākot no labās puses:

 3. Atvasinājuma koki

 4. Atvasinājuma koks

 5. Atvasinājuma koks dod

 6. Daļēja atvasinājuma koki Daļējs atvasinājuma koks

 7. Daļējs atvasinājuma koks

 8. sentenciāla forma Daļējs atvasinājuma koks dod

 9. Dažreiz atvasināšanas kārtība nav būtiska Sākot no kreisās puses: Sākot no labās puses: Tāds pats atvasinājuma koks

 10. Neviennozīmība

 11. atvasinājums,sākot no kreisās puses

 12. Atvasinājums, sākot no kreisās puses

 13. divi atvasinājuma koki

 14. Gramatika ir neviennozīmīga: ir divi atvasinājuma koki virknei

 15. Gramatika ir neviennozīmīga: virknei ir divi atvasinājumi, sākot atvasināt no kreisās puses.

 16. Definīcija: Bezkonteksta gramatika G ir neviennozīmīga, ja kādai virknei ir divi vai vairāk dažādi atvasinājuma koki.

 17. Citiem vārdiem: Bezkonteksta gramatika G ir neviennozīmīga, ja kādai virknei ir divi vai vairāk atvasinājumi, sākot atvasināšanu no kreisās puses(vai sākot nolabās puses).

 18. Kāpēc jāuztraucas par neviennozīmību? Ņemam

 19. Pareizais rezultāts: Pārbaudīsim Windows kalkulatoru (standard / scientific režīmos) !

 20. Neviennozīmība ir slikta programmēšanas valodās. • Mēs vēlamies izslēgt neviennozīmību.

 21. Vai var “izlabot”neviennozīmīgu gramatiku? Atbilstošāviennozīmīga gramatika:

 22. Viennozīmīgs atvasinājuma koks

 23. GramatikaG : ir viennozīmīga: katrai virkneiir viens vienīgs atvasinājuma koks

 24. “Iedzimtā” neviennozīmība • Dažāmbezkonteksta valodām • ir tikai neviennozīmīgas gramatikas Piemērs:

 25. virknei ir divi atvasinājuma koki

 26. Kompilators Sintakses analizētājs Leksikas analizētājs ievads izvads programma mašīnkods

 27. Sintakses analizētājs“zin” programmēšanas valodas gramatiku.

 28. Sintakses analizētājs programma STMT_LIST STMT_LIST  STMT; STMT_LIST | STMT; STMT  EXPR | if_STMT | WHILE_STMT | { STMT_LIST } EXPR EXPR + EXPR | EXPR - EXPR | ID if_STMT if (EXPR) then STMT | if (EXPR) then STMT else STMT WHILE_STMT while (EXPR) do STMT

 29. Sintakses analizētājs atrod katra konkrēta ievada atvasinājumu ievads atvasinājums 10 + 2 * 5 E  E + E  E + E * E  10 + E*E  10 + 2 * E  10 + 2 * 5 E  E + E | E * E | INT sintakses analizētājs

 30. atvasinājuma koks atvasinājums E E  E + E  E + E * E  10 + E*E  10 + 2 * E  10 + 2 * 5 + E E 10 E E * 2 5

 31. Sintakses analīze

 32. sintakses analizētājs ievada virkne gramatika atvasinājums

 33. Piemērs: sintakses analizētājs atvasinājums ievads ?

 34. Izsmeļošā meklēšana 1.fāze: Atrodatvasinājumu visi iespējamie atvasinājumi garumā 1

 35. 2.fāze 1.fāze

 36. 2.fāze 3.fāze

 37. Izsmeļošās analīzes beigu rezultāts (lejupejoša analīze) sintakses analizētājs ievads atvasinājums

 38. Cits piemērs ar to pašu gramatiku: sintakses analizētājs atvasinājums ievads ?

 39. Gramatikai ark likumiem Laiks 1.fāzei:k k iespējamie atvasinājumi

 40. Laiks 2.fāzei:k2 k2 iespējamie atvasinājumi

 41. Kopējaisvirknei w nepieciešamaislaiks: 1.fāze 2.fāze Gauži slikti!!!

 42. Specializētām gramatikām eksistē ātrāki algoritmi S-gramatika: simbols netermināļuvirkne parādās vienreiz Pāris