Download
informace ze sch zky na m mt postdoc i postdoc ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informace ze schůzky na MŠMT Postdoc I. + Postdoc II. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informace ze schůzky na MŠMT Postdoc I. + Postdoc II.

Informace ze schůzky na MŠMT Postdoc I. + Postdoc II.

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Informace ze schůzky na MŠMT Postdoc I. + Postdoc II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informace ze schůzky na MŠMTPostdoc I. + Postdoc II.

 2. Zahraniční cesty • P I. – podstatná změna – zobecnění cest (nebude uvedeno místo kromě rozdělení na EU a mimo EU)  všechny cesty postdoka musí souviset s jeho výzkumným zaměřením • P II. – každá cesta musí být v souladu s KA a s výzkumným zaměřením postdoka. V případě pochybností kontaktujte projektového manažera 17. 4. 2013

 3. Podstatná změna projektů • P I. • zahraniční cesty • monitorovací indikátory • úprava rozpočtu – přímá podpora • výjimka pro úvazek postdoka • P II. • změna mentora • výjimka na zahraniční cesty • monitorovací indikátory • úprava rozpočtu • výjimka pro úvazek postdoka 17. 4. 2013

 4. Veřejné zakázky • přes DNS se soutěží standardně (PC, notebooky, kancelářské potřeby, …)  nutné dodržovat Metodický dopis č. 23 – Obvyklé ceny zařízení a vybavení • běžný kancelářský software – za projekt je do 200 tis. Kč – přes ÚVT je možné získat výhodnější ceny – nejdříve kontaktovat ÚVT, pí. Pasnišinová, Kasprzaková • chemikálie – viz pokyn OVZ k nákupu těchto komodit: http://ovz.rect.muni.cz/cs/metodiky/pokyny • ostatní – bude schůzka s kontaktními osobami OVZ na fakultách 17. 4. 2013

 5. Schůzka projektového týmuPostdoc I.10. (17. 4. 2013) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009

 6. 2. MONITOROVACÍ ZPRÁVA – pro připomenutí  • Věcná část: • KA za období 10/2012 – 3/2013 (i ve Word) • Zpráva mentora a postdoka za období 1-3/2013 • Výkazy vzdělávací činnosti včetně 3/2013 • MI – výpisy z IS • Prezentace z přednášek/seminářů PD, fotodokumentace  • Kompletní dokumentaci k veřejným zakázkám 17. 4. 2013

 7. Finanční část: • Doplnění podkladů k 2 MZ • Mzdové sestavy, rozpis mezd, soupiska UD, výsledovky, rozpis cestovních náhrad, výkazy práce • Pracovněprávní dokumenty • Čerpání rozpočtu • Přepracovaný rozpočet (pokud je relevantní) • Kontrola účetních dokladů – označení projektu • Refundace nákladů projektu na běžný účet 17. 4. 2013

 8. Schůzka projektového týmuPostdoc II.2. (17. 4. 2013) Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0037

 9. Obecné info • Bude připraven Metodický list k projektu (obdobný jako v P I.) • Do 15. 5. 2013 dodat: • kopie pracovních smluv postdoků a administrátorů včetně souvisejících dokumentů (mzdový výměr, popis práce, souhlas, čestné prohlášení,..) • DPP mentorů • podklady k refundaci za období 3-4/2013 ve stejném rozsahu jako v P I. • NN – refundace?? 17. 4. 2013

 10. Různé • Dotace bude na projektové zakázky rozúčtována po dodání a podpisu všech dohod o spolupráci • Do 30. 4. zaslat termíny nástupu postdoků 17. 4. 2013

 11. Termín příští schůzky: • středa 29. 5. 2013 od 9:00 ve velké zasedací místnosti RMU • čtvrtek 27. 6. 2013 od 9:00 ve velké zasedací místnosti RMU 17. 4. 2013

 12. Děkujeme za pozornost 17. 4. 2013