Download
popula n genetika 3 pravd podobnost v genetice populac n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POPULAČNÍ GENETIKA 3 Pravděpodobnost v genetice populací PowerPoint Presentation
Download Presentation
POPULAČNÍ GENETIKA 3 Pravděpodobnost v genetice populací

POPULAČNÍ GENETIKA 3 Pravděpodobnost v genetice populací

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

POPULAČNÍ GENETIKA 3 Pravděpodobnost v genetice populací

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POPULAČNÍ GENETIKA 3Pravděpodobnost v genetice populací Prof. Ing. Václav Řehout, CSc. (magisterské studijní obory JU)

 2. Pravděpodobnost v genetice populací • Jevy jisté: • pravděpodobnost 100% • Jevy nemožné: • pravděpodobnost 0% • Genetické jevy: • pravděpodobnost 0-100%

 3. Pravděpodobnost v genetice populací • Cíl genetického prognózování: • zpravidla stanovit pravděpodobnost výskytu určitého defektu, anomálie, abnormality a jiné geneticky podmíněné vady • Východisko gen. prognózování: • populačně genetické a statistické studie • informace o frekvencích genů, četnostech výskytu jednotlivých genotypů, znaků, vlastností apod.

 4. Pravděpodobnost v gen. populaci Pravděpodobnost P = 1 = jistota v gen. výjimečně P = 0 = nemožnost

 5. Pravděpodobnost v gen. populaci Základní pravidla (věty): • nezávislé jevy (nevylučují se): P(AB) = P(A) . P(B) • disjunkční jevy (vylučují se): P(AUB) = P(A) + P(B)

 6. Aplikace pravděpodobnosti do genetiky

 7. Aplikace pravděpodobnosti do genetiky Model 1 alelického páru: 1 2 1 2 P (A) = P (a) = p q P(Aa) = P(A) . P(a) P(aA) = P(A) . P(a) pq = p . q qp = p . q P(AaUaA) = P(Aa) + P(aA) = pq + qp = 2pq ♂ ♀ ♂ ♀

 8. Aplikace pravděpodobnosti do genetiky Model 1 alelického páru: P(AA) = P(A) . P(A) = p . p = p2 P(aa) = P(a) . P(a) = q . q = q2 ♂ ♀ p2 + 2pq + q2= 1

 9. Aplikace pravděpodobnosti do genetiky P(AAUAaUaa) = P(AA) + P(Aa) + P(aA) + P(aa) 1 = p2 + pq + qp + q2 1 = p2 + 2pq + q2 (p + q)2 = p2 + 2pq + q2 = 1

 10. Typy křížení – příklad výpočtu ♀ ♂ P (AA) . P (AA) =P(AA x AA) p2 . p2 = p4 odvozená výsledná pravděpodobnost pravděpodobnost

 11. Typy křížení a jejichpravděpodobnosti

 12. Pravděpodobnost výskytu jedin. genotypů u dihybida např.: A = pA = 0,4 B = pB = 0,7 AABB = 0,16 . 0,49 = 0,0784 AABb = 0,16 . 0,42 = 0,0672 Aabb = 0,48 . 0,09 = 0,0432 AaBB = 0,48 . 0,49 = 0,2352 AaBb = Aabb = aaBB = aaBb = aabb = Σ = 1 P(AABB) = P(AA) . P (BB) = p2A . p2B