1 / 20

13. svibnja 2011. Zagreb

13. svibnja 2011. Zagreb. Jačanje institucionalnog okvira za razvoj standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske Unije za Hrvatsku. Partner u projektu. Sektor: POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA Dean Pašiček.

aldan
Télécharger la présentation

13. svibnja 2011. Zagreb

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 13. svibnja 2011.Zagreb Jačanje institucionalnog okvira za razvoj standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Sektor:POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINADean Pašiček Projekt provode: Ured projekta: Radnička 37b, 1000 Zagreb, Tel: + 385 1 62 74 628

 2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA POLJOPRIVREDA PREHRANA RIBARSTVO VETERINARSTVO RURALNI RAZVOJ

 3. Kriterij za odabir zanimanja i pod-područja: • Sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina: • Pod-područja: • Poljoprivreda • Prehrana • Veterina

 4. Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i proizvodnja hrane, pića i duhana - u ukupnom BDP-u poljoprivreda i ribarstvo sudjeluju sa 7%. Prema podacima Državnoga zavoda za statistiku RH, od ukupnog broja zaposlenih u prosincu 2007. godine (1 181 077), poljoprivrednim djelatnostima bavi se 26 775 osoba, industrijskim djelatnostima 370 180 te uslužnim djelatnostima 784 122 osoba.  • Raznolikost klime, reljefa i tla omogućuje širok poljoprivredni proizvodni asortiman, dok niska razina onečišćenja pogoduje razvoju ekološke proizvodnje. • Ratarstvo pokriva domaće potrebe za žitaricama i šećerom te veći dio potreba za industrijskim biljem. Od oko 3 milijuna hektara poljoprivrednih površina, obrađuje se 63 posto, a ostalo su pašnjaci. Od ukupno obradive površine, 67 posto je u privatnom vlasništvu.

 5. Voćnjaci i maslinici prostiru se na 66.000 ha, a vinogradi na 50.000 ha s više od 90-postotnim udjelom privatnoga vlasništva. Podaci o ostvarenom prirodu kasnog voća pokazuju da ostvareni prirod šljiva i jabuka bilježi pad u odnosu na razinu ostvarenog priroda u 2007. Tako je 2008. godine proizvedeno 48.519 tona šljiva ili 24 posto manje, a jabuka 75.686 tona ili četiri posto manje. • Stočarstvo ima veliku važnost, a proizvodnjom peradi RH je postigla samodostatnost. Svjetski poznati proizvodi te poljoprivredne grane su slavonski kulen, dalmatinski i istarski pršut te paški sir. • Ribarstvo i prerada ribe tradicionalne su djelatnosti, a godišnje oko 30-ak tvrtki proizvede oko 14.000 tona prerađevina, od čega 50 posto čine konzervirane srdele.

 6. Industrija hrane, pića i duhana u ukupnom BDP-u sudjeluje s 20,5%, a tvrtke u hrvatskoj prehrambenoj industriji pripadaju među uspješnije tvrtke u gospodarstvu.

 7. UDIO U BDP

 8. 131 Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 1311 Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi i šumarstvu 1312 Direktori/direktorice proizvodnje u ribarstvu i ribogojstvu 213 Stručnjaci/stručnjakinje bioloških i srodnih znanosti 2131 Biolozi/biologinje, botaničari/botaničarke, zoolozi/zoologinje i srodni stručnjaci/stručnjakinje 2132 Savjetnici/savjetnice u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 2133 Stručnjaci/stručnjakinje za zaštitu okoliša 2162 Krajobrazni arhitekti/krajobrazne arhitektice 225 Veterinari/veterinarke 2250 Veterinari/veterinarke 2265 Dijetetičari/dijetetičarke i nutricionisti/nutricionistice 3116 Tehničari/tehničarke za kemijsku i prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju 314 Laboratorijski tehničari/laboratorijske tehničarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji i srodna zanimanja 3141 Laboratorijski tehničari/laboratorijske tehničarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji (osim medicinsko-laboratorijskih tehničara) 3142 Poljoprivredni tehničari/poljoprivredne tehničarke 324 Veterinarski tehničari, asistenti/ veterinarske tehničarke, asistentice 3240 Veterinarski tehničari, asistenti/ veterinarske tehničarke, asistentice 3257 Inspektori/inspektorice za zaštitu okoliša, higijenu i medicinu rada i srodna zanimanja Obuhvat sektora:

 9. 335 Stručni suradnici/stručne suradnice na poslovima državne regulative 3351 Carinski inspektori/carinske inspektorice i granični inspektori/granične inspektorice 342 Stručni suradnici/stručne suradnice za šport i fitnes 432 Službenici/službenice u skladištu, proizvodnji, prometu i srodnim djelatnostima 4321 Skladišni službenici/skladišne službenice 4322 Uredski službenici/uredske službenice u proizvodnji 5212 Ulični prodavači/ulične prodavačice hrane 5242 Demonstratori/demonstratorice za prodaju 5246 Prodavači/prodavačice brze hrane 5249 Prodavači/prodavačice, d. n. Obuhvat sektora

 10. Obuhvat sektora • 6 Poljoprivrednici/poljoprivrednice, šumari/šumarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje • 61 Poljoprivredni radnici/poljoprivredne radnice orijentirane na tržište • 611 Ratari/ratarke, voćari/voćarke, vinogradari/vinogradarke i povrtlari/povrtlarke usmjereni na • tržište • 6111 Ratari/ratarke i povrtlari/povrtlarke • 6112 Voćari/voćarke, vinogradari/vinogradarke i srodna zanimanja • 6113 Vrtlari/vrtlarke, hortikulturni djelatnici/hortikulturne djelatnice i srodna zanimanja • 6114 Ratari/ratarke mješovite biljne proizvodnje • 612 Uzgajivači/uzgajivačice životinja • 6121 Stočari/stočarice • 6122 Peradari/peradarice • 6123 Pčelari/pčelarke i svilari/svilarke • 6129 Uzgajivači/uzgajivačice životinja d. n. • 613 Poljoprivrednici/poljoprivrednice mješovite poljoprivredne proizvodnje (biljna i stočarska) • 6130 Poljoprivrednici/poljoprivrednice mješovite poljoprivredne proizvodnje (biljna i stočarska) • 62 Šumari/šumarke, ribari/ribarke i lovci/lovkinje • 621 Šumari/šumarke i srodna zanimanja • 6210 Šumari/šumarke i srodna zanimanja • 622 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke i srodna zanimanja • 6221 Uzgajivači/uzgajivačice riba i školjki • 6222 Obalni ribari/obalne ribarke i srodna zanimanja • 6223 Ribari/ribarke na otvorenom moru • 6224 Lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke i srodna zanimanja • 63 Ratari/ratarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje, sakupljači plodova/sakupljačice plodova za • vlastite potrebe • 631 Ratari/ratarke za osobne potrebe • 6310 Ratari/ratarke za osobne potrebe • 632 Stočari/stočarice za osobne potrebe • 6320 Stočari/stočarice za osobne potrebe • 633 Poljoprivrednici/poljoprivrednice proizvodnje (biljne i stočarske) • 6330 Poljoprivrednici/poljoprivrednice proizvodnje (biljne i stočarske) • 634 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke, skupljači plodova/skupljačice plodova za • osobne potrebe • 6340 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke, skupljači plodova/skupljačice plodova za • osobne potrebe

 11. 75 Prerađivači/prerađivačice hrane, drva, proizvođači/proizvođačice odjeće i ostala obrtnička i srodna zanimanja 751 Prerađivači/prerađivačice hrane i srodna zanimanja 7511 Mesari/mesarice i srodna zanimanja 7512 Pekari/pekarice, slastičari/slastičarke i srodna zanimanja 7513 Prerađivači/prerađivačice mlijeka 7514 Prerađivači/prerađivačice voća, povrća i srodna zanimanja 7515 Kušači i ocjenjivači/kušateljice i ocjenjivačice namirnica 7516 Prerađivači/prerađivačice duhana i srodna zanimanja 8 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači/industrijske proizvođačice i sastavljači/sastavljačice proizvoda 816 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i sličnih proizvoda 8160 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i sličnih proizvoda 818 Ostali rukovatelji/ostale rukovateljice strojevima i uređajima 8183 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za pakiranje, obilježavanje i sličnim strojevima 8189 Rukovatelji/rukovateljice strojevima i uređajima, d. n. 8341 Rukovatelji/rukovateljice pokretnim poljoprivrednim i šumarskim strojevima 92 Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja 921 Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja 9211 Radnici/radnice na ratarskoj farmi 9212 Radnici/radnice na stočarskoj farmi 9213 Radnici/radnice na poljoprivrednom gospodarstvu mješovite proizvodnje (biljne i stočarske) 9214 Radnici/radnice za jednostavne vrtlarske i hortikulturne radove 9216 Radnici/radnice u ribarstvu i akvakulturi 94 Pomagači/pomagačice u pripremi hrane 941 Pomagači/pomagačice u pripremi hrane 9411 Priprematelji/pripremateljice brze hrane 95 Ulični prodavači/ulične prodavačice i srodna uslužna zanimanja 951 Ulični prodavači/ulične prodavačice i srodna uslužna zanimanja 9510 Ulični prodavači/ulične prodavačice i srodna uslužna zanimanja Obuhvat sektora

 12. Hrana: uzgoj, prerada, obrada, distribucija, posluživanje, zdravstveni aspekti, kontrola, nadzor, izvješćivanje... Zakon o hrani (NN46/07) Hrana Stočna hrana Voda Kriteriji za odabir zanimanja:

 13. Ključna zanimanja: • PREHRAMBENI TEHNIČAR • Objedinjuje sve aspekte hrane (od ulaza kao sirovine, preko gotovog proizvoda, do distribucije i prodaje hrane) • Radi u industrijskoj proizvodnji, obrtništvu i prometu s hranom • Posao obavlja u proizvodnim pogonima, skladištima, laboratorijima, prodavaonicama, catering industriji i prometu s hranom. • VODI I KONTROLIRA PROCESE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI, OBRTNIŠTVU I PROMETU HRANOM

 14. uzgoj, prerada, obrada, distribucija, posluživanje, zdravstveni aspekti, kontrola, nadzor, izvješćivanje... Predstavnici industrije: Podravka Klara Zvijezda Ledo Kraš Obrtnici: Pekar (3) Mljekar (2) Mesar (2) Samozapošljavanje (obiteljsko gospodarstvo) Proizvođači voća i povrća (3) Proizvođači, uzgajivači stoke (2) Ključni sektori:

 15. Komentari: • Iako završen SSS, počinje na poslovima NKV (plaća SSS!) • Na početku obavezno široko poznavanje struke! • Poznavanje stukovnog stranog jezika, osnova informatike i zakonodavstva! • Upoznavanje s tehnološkim procesom/ima i potom uska specijalizacija • Mogućnost napredovanja na druga radna mjesta ali i poslove! • Cjeloživotno učenje, nadogradnja znanja, prilagođavanje zahtjevima tržišta (EU zakonodavstvo, ekologija....)

 16. Definirana ključna zanimanja: • PREHRAMBENI TEHNIČAR • TEHNIČAR FITOFARMACEUT • VETERINARSKI TEHNIČAR

 17. Dodatni izvori Za definiranje sektorskih kompetencija: • HGK • HOK • Udruge • SOG

 18. Kompetencije za matricu: • Jezik • Informatika • Upravljanje • Računovodstvo i financije • Komunikacija • Odgovornost

 19. Provedba upitnika • Obuhvatiti: • Industriju • SMB • Obrtništvo • SOG • Državne institucije (Agencije, Ministarstva, Komore)

 20. 25 zanimanja u Sektoru Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje Poljoprivredni tehničar vrtlar Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Voćar-vinogradar-vinar Vrtlar Cvjećar Cvjećar –TES Poljoprivredni gospodarstvenik Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni cvjećar Ribarsko nautički tehničar Agroturistički tehničar Prehrambeni tehničar Mljekarski tehničar Tehničar nutricionist Mlinar Pekar Pekar –JMO Konditor Mesar Mesar –JMO Rukovatelj prehrambenim proizvodima Pomoćni pekar –TES Veterinarski tehničar > 8 .000 polaznika programa 300 polaznika po programu Zastupljenost po svim županijama Obrazovni programi

More Related