Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematika – 8.ročník Druhá odmocnina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematika – 8.ročník Druhá odmocnina

Matematika – 8.ročník Druhá odmocnina

435 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Matematika – 8.ročník Druhá odmocnina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemInovace a zkvalitnění výukyprojekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOSTEU Peníze školám Matematika – 8.ročník Druhá odmocnina

 2. Název: Druhá odmocninaAnotace: Zavedení pojmu 2. odmocnina. Druhá odmocnina čtvercových čísel. Určení 2. odmocniny kladných racionálních čísel zpaměti, použitím tabulek a kalkulačky. Zdůraznění počtu nul a desetinných míst. Druhá odmocnina součinu a podílu. Příklady na procvičení ke společné i samostatné práci. Vypracoval: Mgr. Bohumila Zajíčková Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Metodika práce s materiálem: Prezentace určená k výkladu a procvičování učiva, lze využít i při samostudiu nebo při opakování učiva. Některé snímky jsou určené ke společné práci, jiné k samostatné. Postup po jednotlivých krocích při řešení úlohy zajišťuje animace každého snímku. Ročník: osmý Datum vytvoření: září 2011

 3. ÚKOL Druhá odmocnina Urči délku strany čtverce, který má obsah 16 cm2. S = 16 cm2 S = a.a = a2 16 = a2 16 = a.a a = ? 16 = 4.4 a = 4 cm Délka strany čtverce je 4 cm.

 4. Druhá odmocnina druhá odmocnina čísla a základ odmocniny odmocnítko 42 =16

 5. Druhá odmocnina čtvercových čísel 6 7 8 9 10 11 12 13 15

 6. Druhá odmocnina Pozoruj: Počítej: 9 0,9 90

 7. Druhá odmocnina 10 100 1 000 10 000 0,1 0,01 0,001 0,0001 Poloviční počet desetinných míst Poloviční počet nul 20 0,2

 8. Pravidla pro počítání s 2. odmocninou druhá odmocnina součinu 5.2 = 10 druhá odmocnina podílu

 9. Určení 2. odmocniny - zpaměti 110 0,09 Poloviční počet nul, poloviční počet desetinných míst 1,3 800

 10. 2. odmocnina čísla - tabulky

 11. Určení 2. odmocniny - tabulky 7,28 Pozor – doplnit počet celých 26,21 21,96 41,2 0,922 0,707 94,9

 12. Použití kalkulačky k výpočtu 2. odmocniny √ = 21,95 482 tlačítko √

 13. ÚKOL Vypočti : 1,5 120 2,429 0,735 2,324 0,632

 14. ÚKOL Vypočti : 1,43 0,548 0,173 0,0548 0,0173 54,8

 15. ÚKOL Vypočti : 77,5 0,775 0,529 1,625 0,24 224

 16. Téma: Druhá odmocnina, 8.třída Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Použitá literatura: učebnice matematiky pro základní školu Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)