Download
hepat tler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HEPATİTLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
HEPATİTLER

HEPATİTLER

356 Views Download Presentation
Download Presentation

HEPATİTLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HEPATİTLER Dr. A.Tuncay BATUR Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

 2. BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU

 3. HEPATİT B ÇAĞIN VEBASI

 4. HEPATİT NEDİR • Hepatitler karaciğerin mikrobik etkenlerle hastalanması durumudur. • Buna neden olan etkenler sıklıkla virüsler,bakteriler ve parazitlerdir.

 5. Virüslerle oluşan Hepatitler karaciğerin en sık görülen rahatsızlıklardandır • Viral hepatitler alfabetik sıralama ile tasnif edilir. • A dan başlayıp G ye kadar giden çeşitleri vardır. • Hepatit B ve C bu grubun en çok sorun yaratan tipleridir.

 6. HEPATİT B VİRÜSÜNÜN YAPISI Aventis Pasteur - Türkiye, Medikal Departman

 7. HEPATİT B VİRÜSÜ ELEKTRON MİKROSKOPİSİ Aventis Pasteur - Türkiye, Medikal Departman

 8. SAYILARLA HEPATİT B • Dünyada her yıl 2 milyon kişi hepatit B den ölmektedir. • Yılda 50 milyon yeni vaka görülmektedir. • Sigaradan sonraki en önemli kanser yapıcı nedenler arasındadır. • Hepatit B den 1 günde ölen insan sayısı AIDS ten 1 yılda ölenlerden fazladır

 9. HBV AIDS e göre 100 kat daha bulaşıcıdır • Dünyada enfekte insan sayısı 2 milyar kişidir • Taşıyıcı sayısı 350 milyonu geçmiştir. • Ülkemizde yılda 200000 vaka görülmektedir.

 10. Hepatitler gerek insan sağlığını tehdit etmesi gereksede yaygınlığı nedeniyle artan tedavi maliyetleri ve işgücü kaybı nedeniyle ülkemizde çığ gibi büyüyen bir sorun olmaktadır. • Hepatit B ülkemizde % 3 - 7 lik taşıyıcılık oranı ile en tehlikeli enfeksiyon hastalıklarından biridir

 11. NASIL BULAŞIR • CİNSEL YOL • KAN VE KAN ÜRÜNLERİ • ORGAN NAKLİ • DÖVME VE PİERCİNG • TRAŞ TAKIMI-USTURA • DİŞ FIRÇASI • HAMİLELİKTE GEÇİŞ

 12. HANGİ SIVILARLA BULAŞIR • KAN • MENİ • VAJİNAL SIVI • ANNEDEN BEBEĞE

 13. HBsAg endemisitesi Yüksek > 8% Orta 2% - 7% Düşük < 2% HEPATİT B EPİDEMİYOLOJİ-COĞRAFİ DAĞILIM (1) Vaccine & Immunization News 1997; 5:10

 14. KLİNİK BELİRTİLER • KULUÇKA SÜRESİ 45-180 GÜN ARASIDIR • SARILIK • ATEŞ • BAŞAĞRISI • AŞIRI HALSİZLİK • İŞTAH KAYBI

 15. BULANTI KUSMA • KARACİĞER ÜZERİNDE AĞRI VE HASSASİYET • KAS VE EKLEM AĞRISI • DERİDE KIZARIKLIK • YA DA HİÇBİR ŞEY ??????

 16. KÖTÜ SONUÇLAR NELERDİR • SİROZ • KARACİĞER KANSERİ • KARACİĞER YETERSİZLİĞİ • FULMİNANT HEPATİT

 17. RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR • Hepatit B li bir seks partneri • Çok eşlilik • Hepatit B li hastaların eşyalarının kullanılması • Damardan ilaç ve uyuşturucu kullanımı • Mesleki riskler • Hepatit B açısından riskli ülkelerde 6 aydan fazla yaşamak • Hepatit B li bir kişi ile aynı odayı uzun süre paylaşmak • Homoseksüellik • Uygunsuz dövme yada piercing yaptırma • Hepatit B li bir kişi tarafından ısırılmak • Hemofili ya da diyaliz hastası olmak

 18. KORUNMA • KAÇARAK KORUNAMAZSINIZ • MUTLAKA AŞI OLMALISINIZ • AŞILAMADA YAŞ SINIRI YOKTUR

 19. HEPATİT B AŞISI • etkinlik : • aşı klinik hastalıktan korumada ve enfeksiyonu engellemede %80-%100 oranında etkilidir. • Hemodializ hastalarında ve immünkompremize kişilerde bağışıklama için daha yüksek dozlar kullanılır. Centers for Disease Control : ‘Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases’, p.134-135

 20. immunization policies as of 1997 İnfantlar ve/veya adöles. içeren programm Planlanan HEPATİT B BAĞIŞIKLAMA PROGRAMLARI Hepatitis B vaccine VHPB-Viral Hepatitis Facts Sheet n°2 1998- Universal HB Immunization by 1997: Where Are We Now?

 21. HEPATİT B AŞISI: • Yüksek Risk Grupları : • kan ve kan ürünleri ile kontamine olma riski olanlar • akıl hastanelerinde kalanlar ve personeli • hemodiyaliz hastaları • kan ürünü kullananlar • HBV taşıyıcısı ile aynı evde yaşayanlar • uyuşturucu bağımlıları • birden fazla sex partneri olanlar • endemic bölgelere seyahat edenler Plotkin & Mortimer : Vaccines, 2nd Ed. Philadelphia, WB Saunders, 1994(14)p.431

 22. HEPATİT B AŞI YAN ETKİLERİ Erişkinler Bebek ve Çocuklar 13-29% 3-9% Uygulama yerinde ağrı 11-17% 0-20% Hafif sistemik bulgular (halsizlik, baş ağrısı) 1% 0.4-6.4% Ateş > 37.7°C nadir nadir Cidi yan etkiler Centers for Disease Control : ‘Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases’, p.143

 23. KONTRAENDİKASYON VE UYARILAR • Önceki dozda aşı komponentlerinden birine karşı allerjik reaksiyon • ciddi hastalık Gebelere risk göz önüne alınarak uygulanabilir Centers for Disease Control : ‘Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases’, p.143