Download
trygge eldre et prosjekt i regi av eldresikkerhetsr det n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trygge eldre, et prosjekt i regi av Eldresikkerhetsrådet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trygge eldre, et prosjekt i regi av Eldresikkerhetsrådet

Trygge eldre, et prosjekt i regi av Eldresikkerhetsrådet

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Trygge eldre, et prosjekt i regi av Eldresikkerhetsrådet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Trygge eldre, et prosjekt i regi av Eldresikkerhetsrådet Kari Aursand Leder eldresikkerhetsrådet

 2. Grunnlag og bakgrunn Skadeforebyggende Forum er en ideell organisasjon. 70 – 80 medlemmer. Visjon: • Samlet for et aktivt og sikrere Norge! • 2001 ble eldresikkerhetsrådet dannet - årsmøtet i Skadeforebyggende forum. • Eldresikkerhetsrådet er et av fire råd/sekr. • 22 organisasjoner gikk sammen

 3. Prosjekt Trygge eldre • Prosjekt 2007 – 2009 • Finansiert av Helsedirektoratet, Terra forsikring og Skadeforebyggende Forum • Ansatt prosjektleder i full stilling • Utviklet av Eldresikkerhetsrådet

 4. Målsetting – Trygge eldre • Øke eldresikkerheten i Norge • initiativ til et tverrsektorielt og systematisk forebyggende arbeid blant eldre. • Satsning på et samarbeid mellom offentlig og frivillige • Redusere insidensraten for lårhalsbrudd 10% over fire år

 5. Målgruppe • Personer over 65 år • Tema: Fall og brann • Utvalgte kommuner • To fylkeskommuner, Sogn- og Fjordane og Nord-Trøndelag • To kommuner, Hamar og Ski • en bydel i Bergen, Laksevåg

 6. Prosjektleders oppgaver • Koordinator • Inspirator • Støttespiller • Oppdatert og ha kunnskaper om skadeforebyggende og eldre • Ha kunnskap om veiledning • Holde fokus på samarbeid mellom offentlige etater og frivillige

 7. Noen tall • 9800 lårhalsbrudd årlig i Norge • Koster 340.000 å behandle og rehabilitere et lårhalsbrudd – tilsvarer 3,5 milliarder • Hverdag ca 60 eldre over 65 år innlagt i sykehus etter en ulykke • 80 % fallulykker • 25 hofteleddsbrudd (19 kvinner og 6 menn) • Tre vil dø av de skadene hofteleddsbruddet medførte

 8. Forankring • Trygge lokalsamfunn ”light” • Forankret med vedtak i kommunen • Lokal koordinator ansatt i kommunen • Frivillige - mye entusiasme og gå-på-vilje fra enkeltpersoner

 9. Hva har skjedd? • Aktiviteter: • Fysisk aktivitet • Strøsand • Forebyggende hjemmebesøk • Informasjonsmøter om forebyggende tiltak • Osv. • Utvikle en nettside med bl.a. verktøykasse

 10. Registreringer • Registrerer samarbeidspartnere • Frivillige – offentlige etater – relasjonskart • Registrerer konkrete tiltak og hyppighet • For eksempel – gågrupper – hvor ofte med hvor mange deltagere

 11. Metode • Startet med jordnær jobbing • Savnet et metodegrep som var overordnet • Refleksjon og samtaler i styringsgruppen • Kontakt med Universitetet i Karlstad • EUNESE: ”Guide for implementers”

 12. Avslutning • Nettside • Rapport • Doktorgrad – evaluere prosjektet • Opprettholde en stilling som koordinator som yter service for alle norske kommuner • Eldresikkerhetsrådet fortsetter