Download
consult it v 1 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Consult IT V 1.5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Consult IT V 1.5

Consult IT V 1.5

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Consult IT V 1.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Consult ITV1.5 ConsultIT v1.5 (07/2005)

 2. Aanloggen 1 • Geef gebruikersnaam en paswoord in. • Gebruikersprofielen beheerd in LAB400. • Afhankelijk van het type gebruiker: • 1. De gebruiker is een dienst: Alle opgenomen patiënten van zijn standaard dienst worden afgebeeld. • 2. De gebruiker is een aanvrager: Zijn aanvragen worden afgebeeld. 2 ConsultIT v1.5 (07/2005)

 3. Opgenomen patiënten Geselekteerde dienst Lijst van opgenomen patiënten op de geselekteerde dienst. Toegang tot diensten bepaald in LAB400 gebruikersprofiel. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 4. Aanvragen afbeelden 4 Mogelijkheden: 1. Klik op patiëntnr: alle aanvragen van die patiënt (oude opnames inbegrepen). 2. Klik op opnamenr: alle aanvragen van die opname. 3. Aktie “Patiëntnr manueel ingeven 4. Aktie “Patiënt zoeken” 1 2 3 4 ConsultIT v1.5 (07/2005)

 5. Dienst selekteren Klik op het pijltje om een lijst van de toegelaten diensten af te beelden. Klik op een dienst om deze te selekteren. U kan ook de patiënten van al uw diensten samen afbeelden. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 6. Volgorde van de lijst Standaard alfabetisch gesorteerd. • De volgorde veranderen: • alfabetisch • per patiëntnummer • per opnamenummer • per dienst en kamer • klik een tweede keer om de volgorde om te draaien. De pijl geeft de huidige volgorde aan. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 7. Aanvragen van een Dokter Aanvragen van een Dokter Als de gebruiker een aanvrager is, bepaalt u in het Lab400-gebruikersprofiel tot wiens aanvragen hij toegang heeft. Er zijn nieuwe resultaten. Nog geen resultaten beschikbaar. De aanvraag bevat minstens 1 afwijkend resultaat. De aanvraag bevat minstens 1 pathologisch resultaat. Initieel worden alleen de meest recente aanvragen afgebeeld. Met de knop “Meer” kunt u verder naar het verleden gaan. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 8. Hoe selekteren? 1. Klik op “Datum aanvraag” om de aanvraag af te beelden. 2. Klik op de patiënt om alle aanvragen van die patiënt af te beelden. 1 2 ConsultIT v1.5 (07/2005)

 9. Aanvrager selekteren In het Lab400-gebruikersprofiel bepaalt u tot wiens aanvragen de gebruiker toegang heeft. Klik op het pijltje om de aanvragers af te beelden waar u toegang toe hebt. (Meerdere aanvragers zijn mogelijk voor bv groepspraktijken.) U kunt 1 aanvrager selekteren of “Alle aanvragers” kiezen. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 10. Aanvraag zoeken via Referentie U kan een aanvraag opzoeken door de referentie op te geven. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 11. Aanvraag zoeken via Patiënt U kan op 2 manieren via patiënt zoeken. 1. U geeft de naam, voornaam en/of geboortedatum in. Voor de gevonden patiënt(en) wordt dan de meest recente aanvraag afgebeeld. 1 2 2 2. Klik op de knop “Zoek patiënt” of op het vergrootglas naast het veld “Patiëntnaam”. U krijgt dan een nieuw scherm waar u de patiënt kan opzoeken. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 12. Patiënt zoeken U kan een patiënt zoeken met behulp van volgende criteria: Via de naam. U kan op 2 manieren zoeken: 1. Fonetisch: alle gelijkluidende namen worden afgebeeld. 2. Alfabetisch: in dit geval volstaat het om de beginletters in te geven. Via de voornaam. Als u de patiënt gevonden hebt, klikt u op zijn naam om al zijn aanvragen af te beelden. Via de geboortedatum. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 13. Aanvragen van een patiënt Info patiënt Akties De volgorde van de lijst veranderen. Een of meer labo’s selekteren. Lijst van aanvragen. Een periode selekteren. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 14. Resultaten afbeelden 2 Mogelijkheden: 1. Cumulatief rapport: klik op aktie “Cumulatief”. 2.Een individuele aanvraag: Klik op een aanvraagnummer. 1 2 ConsultIT v1.5 (07/2005)

 15. Tool Tips (= Extra informatie) De rode pijl: Er is extra informatie beschikbaar. Ga met de cursor op het veld staan om de tool tip af te beelden. • Tool tips beschikbaar voor: • de patiënt • de voorschrijver • de aanvraag • labo en staalinformatie ConsultIT v1.5 (07/2005)

 16. Selektie van labo’s Toegang tot de labos: beheerd in het gebruikersprofiel van LAB400 Met de knop “Alle” kan u alle labos met 1 klik selekteren of deselekteren. Met de knop “Toepassen” kunt u uw nieuwe selektie toepassen. Met deze vinkjes kan u een labo selekteren. • De labo’s van een aanvraag. • Tool tip beschikbaar. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 17. Resultaten Normaal resultaat Resultaat buiten de normale waarden Pathologisch resultaat Het pijltje achter het resultaat geeft aan of het resultaat verhoogd of verlaagd is. • Validatiestatus: • Toegang tot niet-gevalideerde resultaten beheerd in het LAB400 gebruikersprofiel • Niet-gevalideerde resultaten in het grijs. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 18. Bakteriologie Volgnummer van de kiem Resultaat “Gevoelig” in het groen. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 19. Open / Dichtklappen 1. Klik op het ikoon voor de titel om de discipline dicht te klappen. 2. Aktie “Open/Dichtklappen”: Alle disciplines open of dicht klappen. 1 2 ConsultIT v1.5 (07/2005)

 20. Navigeren U kan de aanvragen in chronologische volgorde doorlopen. Volgende aanvraag Vorige aanvraag ConsultIT v1.5 (07/2005)

 21. Resultaten afdrukken 1. Aktie “Print view”: toont een formaat “printer friendly”. 2. Klik op het menu “file”, vervolgens “print…” 3. Selekteer een printer 4. Klik op “Préférences” en kies “Portrait” of “Landscape”. 5. Klik op de knop “Print” 2 1 3 4 5 5 ConsultIT v1.5 (07/2005)

 22. Resultaten in grafiekvorm Klik op een analyse om de analysehistoriek in grafiekvorm af te beelden. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 23. Afbeeldingen van de analysers Mogelijkheid om afbeeldingen van de analysers af te beelden (indien ze naar LAB400 gestuurd zijn). ConsultIT v1.5 (07/2005)

 24. Cumulatief rapport Klik op het aanvraagnummer om de individuele aanvraag af te beelden. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 25. Cumulatief met meerdere bladzijden Klik op de pijl om de volgende blz af te beelden. U ziet de 2de blz. • Er zijn 3 bladzijden in totaal • Klik op een nummer om die bladzijde af te beelden. U kunt een periode selekteren. ConsultIT v1.5 (07/2005)

 26. Kommentaar / Eenheden / Normale waarden Ga met de cursor op een resultaat staan om de eenheid en de normale waarden af te beelden. • Sterretje: er is kommentaar. • Ga met de cursor op het resultaat staan om de kommentaar af te beelden. ConsultIT v1.5 (07/2005)