Download
zasady gry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady gry!!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady gry!!!

Zasady gry!!!

201 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady gry!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zasady gry!!! • Odpowiadasz na pytania wybierając spośród trzech wariantów odpowiedzi, jedną właściwą. • Ta gra oceni twoje umiejętności a także pokaże braki jaki posiadasz. • Powodzenia!!!! 

 2. CHEMIOMANIA!!! START!!!

 3. PYTANIE 1.

 4.  Dobrze  Następne pytanie

 5.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 6. PYTANIE 2.

 7.  Dobrze  Następne pytanie

 8.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 9. PYTANIE 3.

 10.  Dobrze  Następne pytanie

 11.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 12. PYTANIE 4.

 13.  Dobrze  Następne pytanie

 14.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 15. PYTANIE 5.

 16.  Dobrze  Następne pytanie

 17.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 18. PYTANIE 6.

 19.  Dobrze  Następne pytanie

 20.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 21. PYTANIE 7.

 22.  Dobrze  Następne pytanie

 23.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 24. PYTANIE 8.

 25.  Dobrze  Następne pytanie

 26.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 27. PYTANIE 9.

 28.  Dobrze  Następne pytanie

 29.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 30. PYTANIE 10.

 31.  Dobrze  Następne pytanie

 32.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 33. PYTANIE 11.

 34.  Dobrze  Następne pytanie

 35.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 36. PYTANIE 12.

 37.  Dobrze  Następne pytanie

 38.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 39. PYTANIE 13.

 40.  Dobrze  Następne pytanie

 41.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 42. PYTANIE 14.

 43.  Dobrze  Następne pytanie

 44.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 45. PYTANIE 15.

 46.  Dobrze  Następne pytanie

 47.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!

 48. PYTANIE 16.

 49.  Dobrze  Następne pytanie

 50.  Źle  Spróbuj jeszcze raz!!!