Eb en Vloed nader verklaard - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eb en Vloed nader verklaard PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eb en Vloed nader verklaard

play fullscreen
1 / 67
Eb en Vloed nader verklaard
308 Views
Download Presentation
ama
Download Presentation

Eb en Vloed nader verklaard

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eb en Vloed nader verklaard

 2. De Aarde De Zon

 3. De Aarde 360° = ±366 dagen

 4. De Aarde draait in 23 uur, 6 minuten en 4 seconden om zijn eigen as

 5. Maar de Aarde draait ook om de Zon, in 366 dagen. Door 50 minuten door te draaien staat de aarde weer met het zelfde punt naar de zon. 23:06:04 + 00:50:08 = 23:56:12 Het tekort aan tijd om 24 uur rond te krijgen wordt gecompenseerd met schrikkeldagen.

 6. Lente Zomer Winter Herfst

 7. De Maan

 8. De Maan 360° = ±27,3 dagen, de Siderische omlooptijd.

 9. Aarde = 365 dagen Maan = 27,3 dagen

 10. De stand van de Maan t.o.v. de Zon na de Siderische omlooptijd. 27,3 dagen

 11. De tijd tussen de Siderische omlooptijd en ‘conjunctie’. De z.g. inlooptijd. 2,2 dagen

 12. De Synodische omlooptijd: Siderische omlooptijd + de inlooptijd tot ‘conjunctie’. Siderische omlooptijd: 27,3 dagen Inlooptijd: 2,2 dagen

 13. Maan fasen. Schijngestalten en het ontstaan van getijden.

 14. Eerste kwartier Nieuwe Maan Volle Maan Laatste kwartier

 15. De aantrekkingskracht van de aarde op de maan n n z z

 16. De aantrekkingskracht van de maan op het water van de aarde

 17. Centrifugaalkracht: Evenwicht door het draaien van de aarde

 18. Ebdal Vloedberg Vloedberg Ebdal

 19. 00:00 KLOK; 24 uur De draaiing van de Maan, en de aantrekkingskracht op het water, gezien vanaf de Aarde.

 20. 00:00

 21. 02:00

 22. 04:00

 23. 06:00

 24. 08:00

 25. 10:00

 26. 12:00

 27. 14:00

 28. 16:00

 29. 18:00

 30. 20:00

 31. 22:00

 32. 24:00

 33. Nieuwe Maan Springtij

 34. Eerste Kwartier Doodtij

 35. Volle Maan Springtij

 36. Laatste Kwartier Doodtij

 37. Getijdenverval

 38. 00:00 Hoogwater Zeespiegel HWNavloed kentering Voor-ebLWNa-Eb kent. Voorvloed

 39. 00:00 Hoogwater 00:00 Navloed 01:00 Zeespiegel HWNavloed kentering Voor-ebLWNa-Eb kent. Voorvloed

 40. 00:00 Hoogwater 00:00 Navloed 02:00 Zeespiegel HWNavloed kentering Voor-ebLWNa-Eb kent. Voorvloed

 41. 00:00 Hoogwater 00:00 Navloed 03:00 Zeespiegel HWNavloed kentering Voor-ebLWNa-Eb kent. Voorvloed

 42. 00:00 Hoogwater 00:00 Navloed t/m 04:00 Zeespiegel HWNavloed kentering Voor-ebLWNa-Eb kent. Voorvloed

 43. 00:00 Hoogwater 00:00 Navloed t/m 04:00 Kentering t/m 05:00 Zeespiegel HWNavloed kentering Voor-ebLWNa-Eb kent. Voorvloed

 44. 00:00 Hoogwater 00:00 Navloed t/m 04:00 Kentering t/m 05:00 Voor-eb 06:00 Zeespiegel HWNavloed kentering Voor-ebLWNa-Eb kent. Voorvloed

 45. 00:00 Hoogwater 00:00 Navloed t/m 04:00 Kentering t/m 05:00 Voor-eb 07:00 Zeespiegel HWNavloed kentering Voor-ebLWNa-Eb kent. Voorvloed