Download
cpb studie vernieuwingsimpuls n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CPB-studie Vernieuwingsimpuls PowerPoint Presentation
Download Presentation
CPB-studie Vernieuwingsimpuls

CPB-studie Vernieuwingsimpuls

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CPB-studie Vernieuwingsimpuls

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CPB-studie Vernieuwingsimpuls • 16 mei 2013 • Sander Gerritsen • Erik Plug • Karen van der Wiel

  2. Onderzoeksvraag en methode • Wat doet het ontvangen van een NWO Vernieuwingsimpuls-beurs met de carrière van een, anderszins gelijke, onderzoeker? • Uitkomsten: • Werken in de wetenschap • Hoogleraarschap • Het aanvragen van een ‘hogere’ beurs • Het krijgen van een ‘hogere’ beurs • Inkomen • Vaste baan • Verblijf in Nederland • Belangrijk doel van de Vernieuwingsimpuls is “de doorstroom bij wetenschappelijk instanties te verbeteren” oftewel het behouden van talent voor de wetenschap

  3. Eigen data • Van NWO alle 11,514 aanvragen van 2000-2008 • Naam, geslacht, geboortedatum • Informatie over beoordeling en toekenning • Lijst met adresgegevens universiteiten, NWO en KNAW-institutenetc. • Door het CBS maatwerk geleverd • Achternamen (12 tekens) gezocht in ‘Beheer van relaties’-bestand belastingdienst (2001-2006, 2008, 2011) • Rin-matchvoor meer dan 90% aanvragers • Uiteindelijk hebben we informatie voor 4.303 ‘aanvragers’ met score over gemiddeld meer dan zes jaar • Be_id van wetenschappelijke instellingen gezocht in ABR

  4. Registerdata via CBS RemoteAccess • Werken in de wetenschap • Via baankenmerken, caocode en eigen lijst (1999-2009) • Hoogleraarschap • Via VSNU-Wopi bestanden (2003-2006, 2008) • Het aanvragen van een ‘hogere’ beurs • Het krijgen van een ‘hogere’ beurs • Beide via eigen NWO-data • Inkomen • Som van fiscaal loon alle baanid’s via baansommen (1999-2009) • Vaste baan • Via baankenmerken (2006-2009) • Verblijf in Nederland • Via migratiebus (1999-2009)

  5. Vernieuwingsimpuls • Procedure bestaat uit drie rondes • Desk review • Referee en antwoord procedure • Discussie in een commissie • Eindcijfer bepaalt beurs (in 98% van de gevallen) • Drie pogingen voor drie beurzen

  6. Methode • Regressiondiscontinuity design • Rekening gehouden met herhaalde aanvragen • Focus op Intent-to-treat (ITT) effect • Het effect van het krijgen van een beurs op het vervolg inclusief de tussenliggende effecten op (hogere) beurzen • In eindversie ook Treatment-effect-in-the-treated (TOT), het geïsoleerde effect van een beurs

  7. Resultaten Figuur 1: In de wetenschapblijven Figuur 2: Hoogleraar

  8. Figuur 3: Hogerebeursaangevraagd Figuur 4: Hogerebeursgekregen

  9. Figuur 5: Log inkomen Figuur 6: Vast contract

  10. Conclusie • Het krijgen van VI-beurs vergroot de kans op een succesvolle carrière in de wetenschap. • In de wetenschap werken met VI-beurs is aantrekkelijk. Aanvragers hebben een voorkeur voor vrijheid, zelfs in combinatie met een flexibel contract. • Wat betekent dit? • In ieder geval dat het rationeel is om goed je best te doen om een VI-beurs te krijgen. • Rekenvoorbeeld voor inkomen: • Stel jouw kans op een beurs 1/3 is en stel dat het effect (5%) tien jaar blijft bestaan. Dan is de waarde van de beurs ex-ante ongeveer 1/6 jaarsalaris. • Je zou dan rationeel gezien zeven weken aan de aanvraag moeten werken!