1 / 10

Region Skånes EU-satsning

Region Skånes EU-satsning. Stärkt hemmaorganisation. Tydligare samordning / koordinering Enheten för interregionalt samarbete  RD  RSau. Råd och stöd i projektutveckling / projektgenomförande Enheten för interregionalt samarbete Näringsliv Skåne - Strukturfondspartnerskapet.

amil
Télécharger la présentation

Region Skånes EU-satsning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Region Skånes EU-satsning Stärkt hemmaorganisation • Tydligare samordning / koordineringEnheten för interregionalt samarbete  RD  RSau • Råd och stöd i projektutveckling / projektgenomförandeEnheten för interregionalt samarbeteNäringsliv Skåne - Strukturfondspartnerskapet • EU-plattformUtbyte med förvaltningar / projektutveckling / bevakning • Styrgrupp ska etablerasKoncernledning, SEO, universitet/högskolor, kommunförbundet/kommuner

  2. Bevaka och påverkaNätverkBidra till projektSynlighet / varumärke Behöver preciseras Region Skånes EU-satsning Huvuduppdrag för Skåne European Office(”Inriktning 2010”, RS 2010-03-11) Tematisk inriktningForskning och utveckling / innovationerHälso- och sjukvårdRegionalpolitikMiljöpolitik EU-plattform och Styrgrupp Plats för andra aktörer

  3. Strukturfondsprojekt Region Skånes EU-satsning Vi deltar redan! • Östersjöstrategin • Europa 2020 • Interreg-projekt • CoR/SANCO om sjukvård Vård och hälsa? • BSSSC och CPMR- Infrastruktur och transporter- Maritim säkerhet- Social inclusion

  4. Region Skånes EU-satsning • Vi har invigt Skåne European Office i Bryssel(Rekrytering av chef pågår)

  5. Region Skånes EU-satsning • Vi har invigt Skåne European Office i Bryssel(Rekrytering av chef pågår)

  6. Internationellt och interregionalt samarbete • Ingen ”egen” verksamhet • Alla har ett eget ansvar • Motiveras av mervärde- för Skåne- för Region Skåne • Regionstyrelsen och arbetsutskottet huvudansvar • Stödfunktion- till ledningen (politiker och tjänstemän)- till verksamheterna

  7. Politik och ledning IRS Verksamheter Enheten för interregionalt samarbete Ansvar för EU-frågor, internationellt och interregionalt samarbete • Öresund • Sydsverige (SydSam) • Östersjöområdet • Guangdong (Kina) • Organisationer • Projektutveckling och programbevakning Koncernövergripande

  8. Skandinaviska Arenan Sydsverige Öresund S W Baltic/STRING CETC Organisationer BSSSC(Baltic Sea States Sub-regional Cooperation) CPMR / BSC(Conference of Peripheral Maritime Regions / Baltic Sea Commission) BDF(Baltic Development Forum) Parlamentsforum Södra Östersjön(Observatör) Vård och hälsa?

  9. Enheten för interregionalt samarbete Per-Olof PerssonChef, ledning och samordning Sandra SwedeSamarbetsorganisationer Camilla GreiffGuangdong, Kina Sofie QvarfordtNordsjöprogrammet Ny/nya medarbetareVård och hälsa Carina JohnssonÖstersjöprogrammet Projekt Maria KornerInterreg A-program Kiki Ann MauritzsonKommunikatör (50%) Charlotte AndersdotterNationell expert – DG Forskning Maria LindbomEU generellt + FP 7 Eskil MårtenssonÖresundssamarbetet Alla:Strategi och utveckling

More Related