Download
pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo rezultat ap valga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų apžvalga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų apžvalga

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų apžvalga

315 Views Download Presentation
Download Presentation

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų apžvalga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų apžvalga Pranas Gudynas NEC P.Gudynas, NEC

 2. Bendra statistinė informacija • 10 klasės mokinių skaičius – 31358 • PUPP matematikos egzaminą laikė – 23369 • PUPP lietuvių gimtosios kalbos egzaminą laikė – 24957 • Laikė abu PUPP egzaminus (matematikos • ir lietuvių gimtosios kalbos) – 21269 • Matematikos PUPP laikė – 11224 vaikinai – 12145 merginos P.Gudynas, NEC

 3. Imtis • Atrinkta po vieną klasę iš 36 mokyklų (ir lietuvių kalba, ir matematika) • Matematikos atrinkti 542 mokinių darbai • Atrinkti ir perkoduoti 265 matematikos darbai P.Gudynas, NEC

 4. Bendra statistika P.Gudynas, NEC

 5. Taškų sumos pasiskirstymas P.Gudynas, NEC

 6. Pažymiai P.Gudynas, NEC

 7. Egzamino pažymių skirtumai P.Gudynas, NEC

 8. Planuoti ir faktiniai taškų pasiskirstymai pagal sritis P.Gudynas, NEC

 9. Sričių indėliai į bendrą rezultatą (pagal pažymius) P.Gudynas, NEC

 10. Mokyklų rezultatų stačiakampės diagramos (taškų vidurkio augimo tvarka) P.Gudynas, NEC

 11. Skirtumai tarp klasių • Apskaičiuotas variacijos tarp klasių reikšmė (ANOVA testas) 29,6 • ANOVA testas atskiroms grupėms P.Gudynas, NEC

 12. Testo vidinio suderinamumo rodiklis Cronbach α = 0,857 P.Gudynas, NEC

 13. Užduočių sunkumas ir skiriamoji geba P.Gudynas, NEC

 14. Uždaviniai, kurių mokiniai visai nesprendė P.Gudynas, NEC

 15. Išvados • Neprivalomą matematikos PUPP laikė didžioji dalis šalies 10 klasių mokinių. Didžiosios daugumos mokyklų mokinių testo rezultatai yra neblogi, tačiau sunku prognozuoti, kokie būtų privalomo PUPP rezultatai. • PUPP testas pakankamai aukštos kokybės • Testas orientuotas į praktinius matematikos taikymus • Vis dėlto testas labiau pritaikytas žemesnių pasiekimų mokiniams • Daugumos testo užduočių statistiniai parametrai geri arba labai geri • Mokiniai stengėsi atlikti užduotis net ir tada, kai jiems akivaizdžiai trūko žinių ir gebėjimų P.Gudynas, NEC

 16. Perkodavimo rezultatai P.Gudynas, NEC

 17. Taškų sumos skirtumas P.Gudynas, NEC

 18. Pažymių pokyčiai po perkodavimo P.Gudynas, NEC

 19. Pasikeitimai po perkodavimo (pagal uždavinius) P.Gudynas, NEC

 20. Ar tikrai čia 2 taškai? P.Gudynas, NEC

 21. Išvados • Naudinga būtų geriau apmokyti darbų vertintojus • Dar reikia bendrų susitarimų, kaip vertinti tam tikrus charakteringus nukrypimus nuo tipinių sprendimų • Dar reikia tartis dėl papildomų taškų skyrimo mokiniams • Reikia tobulinti kai kurių uždavinių vertinimo instrukcijas • Reiktų vengti teste uždavinių būdingesnių 12 klasei (arba formuluoti juos taip, kad geriau tiktų 10 klasei) P.Gudynas, NEC

 22. Diagnostiniai rezultatai pagal sritis P.Gudynas, NEC

 23. Nelabai gerai su reiškiniais P.Gudynas, NEC

 24. ... ir su skaičiavimais P.Gudynas, NEC

 25. ... Ir su geometrija, teksto supratimu, sąvokų supratimu, problemų sprendimu P.Gudynas, NEC

 26. Surinktų taškų procentinė dalis (lyginant su maksimaliu taškų skaičiumi) pagal sritis P.Gudynas, NEC

 27. Ačiū P.Gudynas, NEC

 28. Brandos egzaminai • 2011 m. rezultatai • 2011 m. užduoties kokybė • Keli patarimai • Atsakymų lapas • Apie kriterinį vertinimą nuo 2013 m. P.Gudynas, NEC

 29. Uždavinių parametrai P.Gudynas, NEC

 30. Histograma P.Gudynas, NEC

 31. Už egzamino užduotį gautų taškų ir įvertinimo VBE balais sąryšis P.Gudynas, NEC

 32. Sunkiausi klausimai P.Gudynas, NEC

 33. Sunkiausi klausimai P.Gudynas, NEC

 34. Matrica P.Gudynas, NEC

 35. Pagal decilius P.Gudynas, NEC

 36. P.Gudynas, NEC

 37. Patarimai • Perspręsti ankstesnių BE uždavinius • Susipažinti su pilnosios tikimybės formule • Pasikartoti trigonometriją • Nedaryti elementarių klaidų P.Gudynas, NEC

 38. Įvertinimas balais Principinė patobulinto laužtės su trimis lūžiais vertinimo modelio schema 100 Užduoties taškai Maks. galimas taškų sk. 0 Pirmasis slenkstis Trečiasis slenkstis „Šimtuko riba“ Antrasis slenkstis

 39. Įvertinimas balais Esminiai kriterinio VBE vertinimo klausimai 100 Užduoties taškai Maks. galimas taškų sk. 0 Pirmasis slenkstis Trečiasis slenkstis „Šimtuko riba“ Antrasis slenkstis