Download
paradigmamuutuste vajadus hammustuste anal sis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PARADIGMAMUUTUSTE VAJADUS HAMMUSTUSTE ANALÜÜSIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
PARADIGMAMUUTUSTE VAJADUS HAMMUSTUSTE ANALÜÜSIS

PARADIGMAMUUTUSTE VAJADUS HAMMUSTUSTE ANALÜÜSIS

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PARADIGMAMUUTUSTE VAJADUS HAMMUSTUSTE ANALÜÜSIS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PARADIGMAMUUTUSTE VAJADUS HAMMUSTUSTE ANALÜÜSIS Rebeka Gabor LiinaViksi Hambaarstiteadus IV kursus

  2. Hammustus on kohtusüsteemisoluliseksasitõendiks • Avastus • Äratundmine • Kirjeldus • Võrdlus

  3. Küsimusedhambaarstile • Kastekitatudvigastus on hammustus? • Kashammustaja on täiskasvanuvõi laps? • Kashammustustsaabvõrreldakahtlusalusega, et kinnitadasüüdvõisüütust?

  4. Viimastelaastatel on ilmunuduuringuid, misseavadkahtluseallahammustusteuurimisejaanalüüsimisemeetodid • Hambumuseunikaalsus? • Naha võimesalvestadahammustust? • Surmajärgsedmuutused? • Fotomaterjalikvaliteet, pildistamisnurk?

  5. Uuringutetulemused • Hammustusjälgsõltublaibaasendist • Laibale 23 hammustusjälge • Hammustusipildistati • Laibaasenditmuudeti • Pildistatiuuesti • 23 hammustusesteiolnudmitteükskiidentne • Pingesnahal (lihase, luu peal) on moonutusväiksem

  6. Uuringutetulemused • Hammustus, mis on ristinahapingejoontega, moondubvähem • 5-kraadise pöördegaintsisiivvõibhammustusjäljeltundudakuni 20-kraadise pöördega

  7. Näide– Willie Jackson • Vägistamisjuhtum • Ohvertundiskurjategijanaära Willie (fotodejarivistatuteseast) • HammustusjäljedomistatiWillie’le • Willie elas 185 miilikauguselkuriteopaigast, tema vend elasohvrinaabruses • Willie vennalekuuluskampsun, midaohverolikirjeldanud • Kuritöösooritamiseöölnähti Willie vendasamasbaaris, kusviibisohver • Willie vend võttiskuriteoomaks, agatalleeiesitatudsüüdistust • 16 aastathiljem (2006) vabastati Willie vanglast DNA-analüüsialusel • Hambaarstkinnitas, et esialgnehammustusjäljeanalüüsoliebatäpne – hammustusjälgkuulussiiski Willie vennale • Willie vend oliselleksajaks juba eluksajaksvangipandudjärgmisevägistamisjuhtumipärast

  8. Näide – Kennedy Brewer • 1992 • Süüdistatitüdruksõbra 3-aastase tütremõrvas • 19 hammustusjälgekehal, misomistatiKennedyleainultülemistehammastealusel • Kennedy kaitsjaarvas, et tegemist on surmajärgseteloomahammustustega – laipolileitudojast • 2001. aastalnäitas DNA-analüüs, et leitudspermaeikuulunudKennedyle • Teostatiuushammustusteanalüüs – leiti, et tegemistei ole hammustustega, vaidjõevähkidepoolttekitatudvigastustega • Kennedy vabastativanglast 2008. aastal

  9. KOKKUVÕTTEKS • Uuringudjapaljudjuhtumid, mille käigus on süütudinimesedsüüdimõistetud, on näitanud, et • hammustusitulebpõhjalikumaltanalüüsida • uurijadpeavadolemakompetentsemad, spetsiaalseettevalmistusega