Download
800 litteratur och tabell 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
800 Litteratur och tabell 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
800 Litteratur och tabell 3

800 Litteratur och tabell 3

199 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

800 Litteratur och tabell 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 800 Litteratur och tabell 3 Introduktion

 2. Mål • Känna till den övergripande strukturen i 800 • Känna till hjälpmedel för att bygga nummer i 800 • Känna till när och hur tabell 3A, 3B och 3C ska användas • Kunna bygga korrekta 800-nummer med indelningar från tabell 3A, 3B och/eller 3C • Känna till platsen för folkdiktning under 398.2

 3. 800 Litteratur: omfång Under 800: • Litterära texter • Verk om litteratur • Anonyma klassiker På andra ställen i schemat: • Folkdiktning klassificeras under 398.2 • Litteratur som kombineras med andra konstarter klassificeras under 700, t.ex. opera 782.1

 4. Översikt över 800 • 801-807 Standardindelningar av litteratur • 808 Retorik (808.001-808.7, övergripande verk under 808) • 808.1-808.7 Stilistik i särskilda litteraturformer • 808.8 Samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer liksom kritik av fler än två litteraturer när en tillräcklig mängd litterär text ingår. Detta gör 808.8 till en av de största och viktigaste inom 800 • 809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer

 5. Översikt 810-890 • 810-890 Litteratur på särskilda språk och språkfamiljer • 810 Amerikansk litteratur på engelska • 820-890 Följer mönstret i tabell 6 Språk (ungefär) • 839.7 Basnummer för svensk litteratur

 6. Fasetter • 800 mest mångfasetterade av huvudklasserna • Viktigaste är språk, litteraturgenre eller litteraturform samt litterär period • Andra aspekter som bibliografisk form, litterära drag, teman samt personer • Generella citeringsordningen är språk, litteraturform, period och standardindelningar Bas Form Period Stand.ind

 7. Hjälpmedel för att bygga nummer i 800 • Läs anvisningarna i schemat för 800 och i början av tabell 3A och 3B • Granska de utförliga manualanvisningarna för tabell 3A-C och 800 • Använd flödesschemat för tabell 3A och 3B

 8. Tabell 3 • Få färdiga nummer för litteratur i schemat • Många nummer byggs med hjälp av tabell 3 • Notation från tabell 3 används endast efter anvisning i schemat eller tabellen • Används endast med basnummer med tillfogningsanvisningar eller asterisk som anger tillfogningsanvisning, t.ex. 839.7     *Swedish literature * Add to base number as instructed at beginning of Table 3 .

 9. Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare –1 Poesi –2 Dramatik –3 Romaner och noveller –4 Essäer –5 Tal –6 Brev –8 Diverse skrifter Notera prioritetsordningen i tabellen under 1-8, –2 Dramatik kommer före –1 Poesi

 10. Anvisningar under tabell 3A (1) • 1. Se schemat 810–890 för att hitta basnumret för språket. Basnumret kan anges i en tillfogningsanvisning, i andra fall är det numret för litteraturen, t.ex. under 839.7 Svensk litteratur. Om det finns en särskild litteraturform, gå till steg 2; om inte, se anvisningarna under —8 i tabell 3A • 2. Sök indelning för litteraturform i tabell 3A, t.ex. poesi —1. Tillfoga denna till basnumret, t.ex. poesi på svenska 839.71. Om litteraturformen förekommer som indelning av —8 Diverse skrifter, se anvisningar under —8 i tabell 3A, gå annars till steg 3 • 3. Gå tillbaka till lämpligt nummer i schemat 810–890 för att se om det finns lämplig periodtabell. Om det finns, gå till steg 4; om inte, sätt en punkt mellan tredje och fjärde siffran i klassnumret, t.ex. kambodjansk poesi av en 1900-talsförfattare 895.9321

 11. Anvisningar under tabell 3A (2) • 4. Välj lämpligt periodnummer. Tillfoga detta nummer till det tidigare erhållna numret, sätt alltid en punkt efter tredje siffran. Klassnumret är komplett eftersom standardindelningar aldrig tillfogas enskilda författare (med undantag för William Shakespeare), t.ex. Spensers Faerie Queene 821.3 (821 engelsk poesi + 3 elisabetanska perioden)

 12. Flödesschema för verk om eller av enskild författare

 13. När verkets form och författarens period bestämts, är uppgiften klar Verk om och av enskilda författare Basnummer för särskild litteratur (Om litteraturens namn inte finns uppräknad med en tillfogningsanvisning (eller en anmärkning eller asterisk som leder till en tillfogningsanvisning) kan det inte utökas utöver basnumret) Form (tabell 3A) Period (om det ges i schemat) Bas Form Period

 14. Enskilda författare exempel 1 The Da Vinci Code, av Dan Brown 813.54 81Basnummer för amerikansk litteratur (från 810.1 ytterligare tillägg tillåtet enligt anmärkning under 810.1-818) 3Romaner och noveller (tabell 3A) 541945-1999 (Periodtabell under 810.1-818) Bas Form Period

 15. Enskilda författare exempel 2 Camera, av Eva-Marie Liffner 839.738 839.7 Basnummer för svensk litteratur (ytterligare tillägg tillåtet genom asteriskanvisning vid basnumret: ”Tillfoga till basnummer enligt anvisning i inledningen av tabell 3) 3 Romaner och noveller (tabell 3A) 82000- (periodtabell under 839.7, svensk litteratur) Bas Form Period

 16. Enskilda författare exempel 3 Casa de los espíritus, av Isabel Allende 863.64 86 Basnummer för spansk litteratur (från 860- ytterligare tillägg tillåtet enligt anmärkning under 860.1-868) 3Romaner och noveller (tabell 3A) 641945-1999 (periodtabell under 860.1-868, spansk litteratur) Anmärkning: samma periodtabell används för litteratur på ett särskilt språk från alla länder och världsdelar Bas Form Period

 17. Enskilda författare exempel 4 Spring essence : the poetry of Ho Xuân Hu’o’ng 895.92211 895.9 Viet-Muong…litteraturer 22Vietnamesiska (från 9522 i tabell 6) 1Poesi (tabell 3A) 1 Tidiga perioden till 1799 (periodtabell för vietnamesisk litteratur under 895.92-.97) Bas Form Period

 18. Enskilda författare exempel 5 Obabakoak, av Bernardo Axtaga 899.923 899 Litteraturer från…Övriga språk 92 Baskiska (från 9992 i tabell 6) 3 Romaner och noveller (tabell 3A) Anmärkning: det finns ingen periodtabell för baskisk litteratur Bas Form

 19. Översättningar Översättningar klassificeras under samma nummer som originalverket: Da Vinci şifresi (turkiska) 813.54 Camera (engelska) 839.738 House of the spirits (engelska) 863.64 Spring essence (engelska) 895.92211 Obabakoak (engelska) 899.923

 20. Verk om ett verk Verk om ett verk klassificeras under samma nummer som själva verket: Ett verk om Röda rummet 839.736 Ett verk om Gösta Berlings saga 839.7372

 21. Biografier och övergripande verk: litteraturform Den form som författaren vanligtvis förknippas med, t.ex. Isabel Allende 863.64 Om författaren inte är förknippad med en form: Notation 8 Diverse skrifter plus litterär period plus notation 09 från tabellen under –81-89 i tabell 3A Märk att enskilda verk klassificeras med lämplig litteraturform

 22. Författare som inte huvudsakligen förknippas med en form Life of Kingsley Amis828.91409 82 Basnummer för engelsk litteratur (från 820 – ytterligare tillägg tillåtna enligt anmärkning under 820.1-828) 8 Diverse skrifter (tabell 3A) 914 1945-1999 (periodtabell under 820.1-828) 09 Enskilda författare som inte är begränsade till eller huvudsakligen förknippas med en särskild litterär form (från tabellen under -81-89 i tabell 3A) Lägg märke till att hans samlade dikter klassificeras tillsammans med poesi (821.914), och hans romaner med Romaner och noveller (823.914) Bas Form Period Typ av form

 23. Verk av och om fler än en författare Tabell 3B. Indelningar av verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar i tabell 3B, 700.4, 791.4, 808-809

 24. Tabell 3B (1) —01-07 Standardindelningar —08 Samlingar av litterära texter i fler än en form —09 Historia, beskrivning, kritik av verk i fler än en form —1-8 Särskilda former

 25. Tabell 3B (2) —1 Poesi —2 Dramatik —3 Romaner och noveller —4 Essäer —5 Tal —6 Brev —7 Humor och satir —8 Diverse skrifter Notera prioritetstabellen under —1-8, —2 Dramatik kommer före —1 Poesi och —7 Humor och satir kommer efter —8 Diverse skrifter

 26. Fler än en form Basnummer för särskild litteratur Indelningar 08 och 09 (tabell 3B) Notera ”Hist och kritik” ovan och framåt = Historia och kritik Bas –08 Samling –09Hist & krit

 27. Nummerbyggande med hjälp av bas + –08 The major texts of French literature840.8 84 Basnummer för fransk litteratur (från 840, ytterligare tillägg tillåtet enligt anmärkning under 840.1-848) 08 Samlingar (tabell 3B) Bas –08 Samling –09Hist & krit

 28. Nummerbyggande med bas + –09 Historia de la literatura portuguesa869.09 869 Basnummer för portugisisk litteratur (ytterligare tillägg tillåtet enligt asteriskanvisning under basnummer: ”Tillfoga till basnummer enligt anvisning i inledningen till tabell 3”) 09 Historia (tabell 3B) Bas –08 Samling –09Hist & krit

 29. Period (historia) exempel History of 20th century Russian literature 891.709004 891.7 Basnummer för rysk litteratur 09 Historia (tabell 3B) 00 Fasettindikator (från –09001-09009 i tabell 3B) 4 1917-1991 (Periodtabell under 891.701-891.78) Bas –08 Samling –09Hist & krit Period

 30. Form och period Basnummer för särskild litteratur Form (tabell 3B) Period (finns i schemat) Indelningar 08 och 09 (från tabell under –1-8 i tabell 3B) Notera nollregeln som leder till –11-19 Poesi från särskilda perioder, etc i tabell 3B Bas Form Period –08 Samling –09Hist & krit

 31. Exempel på form och period A companion to modern British and Irish drama, 1880-2005 822.9109 82 Basnummer för engelsk litteratur 2 Dramatik 91 1900-talet (periodtabell under 820.1-828) 0 Fasettindikator (från –21-29 i tabell 3B) 9 Historia, beskrivning, kritik (från tabell under –1-8 i tabell 3B) –08 Saml. –09 Hist & kritik Bas Form Period

 32. Tabell 3B Citeringsordning: summering Bas –08 Saml –09Hist & krit 840.8 869.09 891.709004 822.9109 (fasettindikator) Bas –08 Saml. –09Hist & kritik Bas –08 Saml –09 Hist& kritik Period Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & krit

 33. Tabell 3C Notation som kan tillfogas efter anvisning i tabell 3B, 700.4, 791.4, 808-809 Resurs för tabell 3C: Mappningstabell: DDK 000-990 till tabell 3C-3 Konst och litteratur som behandlar särskilda tema och ämnen

 34. Tabell 3C –001-009 Standardindelningar –01-09 Särskilda perioder –1 Konst och litteratur med särskild stil, stämning, perspektiv –2 Litteratur med särskilda drag och egenskaper –3 Konst och litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen och med särskilda drag –4 Litteratur som betonar ämnen –8 Litteratur för och av personer ur etniska och nationella grupper –9 Litteratur för och av andra särskilda grupper

 35. Tabell 3C Prioritets/citeringsordning:tema, drag, egenskaper, personer Tema och ämnen (–3) Särskilda drag (–2) Särskilda egenskaper (–1) Verk av och för särskilda slags personer (–8-9)

 36. Tabell 3C Prioritets/citeringsordning: litterära perioder Placering av litterära perioder styrs framförallt av anvisningar i tabell 3B • Om verket täcker mer än en litteraturform, kommer den litterära perioden sist • Om verket är begränsat till en särskild form (men inte en särskild slags form), t.ex. poesi, kommer litterär period omedelbart efter formen • Om verket är begränsat till en särskild slags form, t.ex. sonetter, kommer litterär period sist

 37. Fler än en form: särskilt tema, drag, egenskap, slags personer, period Basnummer för särskild litteratur Indelningar 08 och 09 (tabell 3B) Tema/egenskap/drag/person (tabell 3C) Period Bas –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk./pers. Period

 38. Exempel: period (samling) Samling av isländsk 1800-talspoesi och berättelser 839.6908003 839.69 Basnummer för isländsk litteratur 08 Samlingar (tabell 3B) 0 Fasettindikator (från -080001-08099 i tabell 3B) 0 Fasettindikator (från -01-09 i tabell 3C) 3 1835-1899 (periodtabell under 839.6901-839.698) Bas –08 Samling –09Hist & krit Period

 39. Exempel: personer ur särskilda etniska och nationella grupper Jewish writing in Sweden : an anthology 839.70808924 839.7 Basnummer för svensk litteratur 08 Samlingar (tabell 3B) 0 Fasettindikator (från -080001-08099 i tabell 3B) 8 Litteratur för och av personer ur etniska och nationella grupper (tabell 3C) 924 Judar (tabell 5) Bas –08 Samling –09Hist & krit Tema/drag Egenskap/pers

 40. Exempel: tema Drömmar i spansk-amerikansk litteratur 860.9353 86 Basnummer för spansk litteratur 09 Historia, beskrivning, kritik (tabell 3B) 353 Mänskliga egenskaper och aktiviteter Lägg märke till att drömmar har ståplats i notation 353 i tabell 3C Och att numret inte är 860.998 Spansk litteratur av latinamerikanska författare pga prioritetsordningen i tabell 3C Bas –09 Hist & kritik Tema/drag Egenskap./pers.

 41. Exempel: tema och period Politiska teman i 1900-talets italienska litteratur 850.935810904 85 Basnummer för italiensk litteratur 09 Historia, beskrivning, kritik (tabell 3B) 3581 Politiska och militära teman (tabell 3C) 0904 1900-talet, 1900-1999 (tabell 1) Lägg märke till att nollregeln leder till notation 091-099 i tabell 3B Och att standardindelning tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken för notation 3581 i tabell 3C Bas –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egenskap./pers. Period

 42. Form, period, tema, drag, egenskap, personer Basnummer för särskild litteratur Form (tabell 3B) Period (enligt schemat) Indelningarna 8 och 9 (från tabell under –1-8 i tabell 3B) Tema/drag/egenskap/personer (tabell 3C) Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers

 43. Exempel: form, period, tema La musique : avec la collaboration de 268 poètes 841.910803578 84 Basnummer för fransk litteratur 1 Poesi (tabell 3B) 91 1900-1999 (periodtabell under 840.1-848) 0 Fasettindikator (från –11-19 i tabell 3B) 8 Samlingar (från tabell under –1-8 i tabell 3B) 0 Fasettindikator (från 801-809 i tabell under –1-8 i tabell 3B) 3578 Musik (tabell 3C) Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers

 44. Slags form, tema, drag, egenskap, personer, period Basnummer för särskild litteratur Typ av form (tabell 3B) • 10+ Poesi (särskild slag, t.ex. episk poesi) • 20+ Dramatik (särskilda medier, omfång, slag, t.ex. tragedi) • 30+ Romaner och noveller (särskilt omfång och slag, t.ex. noveller) Indelningarna 08 och 09 (från –102-107 i tabell 3B) Tema/drag/egenskap/personer (tabell 3C) Period Notera att klassificera på annan platsanvisning under –11-19 etc, i tabell 3B åsidosätter nollregeln. Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers Period

 45. Exempel: typ av form och period Nya tyska science fictionberättelser : en antologi 833.0876208092 83 Basnummer för tysk litteratur 308762 Science fiction (tabell 3B) 08 Samlingar (från tabell under –102-107 i tabell 3B) 0 Fasettindikator (från –01-09 i tabell 3C) 92 1990- (från periodtabell under 830.1-838) Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & kritik Period

 46. Exempel: typ av form, tema, period Resor i franska noveller från 1900-talet : kritik 843.0109320904 84 Basnummer för fransk litteratur 301 Noveller (tabell 3B) 09 Historia, beskrivning, kritik (från tabell under –102-107 i tabell 3B) 32 Resor (tabell 3C) 0904 1900-talet (tabell 1) Bas Typ av form –08 Saml. –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period

 47. Exempel: typ av form, personer, period Samlingar av 1800-talsnoveller på engelska av kvinnor 823.0108928709034 82 Basnummer 301 Noveller (tabell 3B) 08 Samlingar (från tabell under –102-107 i tabell 3B) 9287 [Litteratur för och av] kvinnor (tabell 3C) 090341800-talet (tabell 1) Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers Period

 48. Sammanfattning av citeringsordningen i tabell 3C (1) Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Period 839.6908003 839.70808924 869.099811 860.9353 (fasettindikator) Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers

 49. Sammanfattning av citeringsordningen i tabell 3C (2) 850.935810904 841.910803578 833.0876208092 Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & krit. Period

 50. Sammanfattning av citeringsordningen i tabell 3C (3) 843.0109320904 823.0108928709034 Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period