Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Administrativní funkční styl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Administrativní funkční styl

Administrativní funkční styl

195 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Administrativní funkční styl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Texty mají často právní platnost; funkce (cíl): regulativní (řídicí), zpravovací, správní; rysy: vysoká standardizace - pevně dané a pečlivě dodržované normy, jednoznačnost, formální dokonalost; autor i adresát neosobní (např. právnická osoba); převažují písemné texty. Administrativní funkční styl

  2. Objektivnost, věcnost, rychlost, stručnost, přehlednost ▬►jazyk: spisovný, termíny, zkratky, ustálené formulace, stereotypnost; zhuštěné vyjadřování → elipsa sloves, heslovitost; zvýšená frekvence číslovek. Prodám nebo pronajmu byt 3+1, 82 m², OV, cihla, 3.NP, v Hronově nad Večerkou. Byt i celý dům po rekonstrukci, za domem parkování, zahrada. V domě žijí jen slušní lidé. Cena 800 000 Kč. Tel.: 607 123 456.

  3. Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností správce místních komunikací ještě před tím, než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu místních komunikací se začíná, když vrstva sněhu přesáhne cca 3 až 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí opakovaně. Neosobní tvary sloves; slovesa často v trpném rodu; zvýšené používání genitivu.

  4. Žádost, plná moc, životopis, úřední zpráva, úřední dopis, vyhláška, rozsudek, Jazykové útvary • inzerát, • reklama, • plakát, • pozvánka, • zápis, • posudek, • protokol.

  5. Děkuji za pozornost.

  6. Použitá literatura MAŠKOVÁ, D.: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Petra Velanová, Třebíč 2009. ISBN 80-902571-5-1. ČECHOVÁ, M. – KRČMOVÁ, M. – MINÁŘOVÁ, E.: Současná stylistika. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008. ISBN 978-80-7106-961-4. Echo. České regionální noviny. Ročník 20, č. 29, 18. října 2013, s. 6. Upraveno. http://www.mestonachod.cz/plan_zu_2013_14.pdf, 14. 11. 2013 – Technické služby Náchod s.r.o. Bílkova 196, 547 01 Náchod. PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací v Náchodě na zimní období 2013 – 2014, s. 7.