1 / 19

Automàtic o al vostre gust amb el 8 Amb so ¯ Us proposem no tocar el ratolí i gaudir-ne

Automàtic o al vostre gust amb el 8 Amb so ¯ Us proposem no tocar el ratolí i gaudir-ne. Una vegada hi havia... Un home agafava cada dia el bus per anar a la feina. Una parada després, una àvia pujava a l’autobús i seia al costat de la finestra.

anneke
Télécharger la présentation

Automàtic o al vostre gust amb el 8 Amb so ¯ Us proposem no tocar el ratolí i gaudir-ne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Automàtic o al vostre gust amb el8Amb so ¯ Us proposem no tocar el ratolí i gaudir-ne Ria Slides

 2. Una vegada hi havia... Un home agafava cada dia el bus per anar a la feina. Ria Slides

 3. Una parada després, una àvia pujava a l’autobús i seia al costat de la finestra. Ria Slides

 4. L’àvia obria una bossa i, durant tot el trajecte, anava llançant alguna cosa per la finestra. Ria Slides

 5. Sempre feia el mateix i un dia, encuriosit, l’home li va preguntar què era el que llançava per la finestra. - Són llavors! -li va dir l’àvia. . Ria Slides

 6. - Llavors? Grana de què? - De flors. És que miro enfora i tot és tan buit... M’agradaria poder viatjar veient flors durant tot el camí. Que bonic que seria, oi? . Ria Slides

 7. Però les llavors cauen damunt l’asfalt, • les aixafen els cotxes, se les mengen els ocells... • Vol dir, àvia, que les seves llavors • germinaran al costat del camí? • Ben cert! Malgrat algunes es perdin, • alguna acabarà als marges • i, amb el temps, brotarà. Ria Slides

 8. - Però... Trigaran a créixer, necessiten aigua... - Jo faig el que puc fer. Ja vindran els dies de pluja! Ria Slides

 9. L’àvia va seguir amb la seva feina... I l’home va baixar de l’autobús per anar a treballar, tot pensant que la iaia havia perdut una mica el seny. . Ria Slides

 10. Uns mesos després... Tot anant a la feina, l’home, en mirar per la finestra, va veure tot el camí ple de flors... Tot el que veia era un acolorit i florit paisatge! Ria Slides

 11. Es recordà de l’àvia, però feia dies que no l’havia vist. Preguntà al xofer: • La iaia de les llavors? • Doncs, ja fa un mes que va morir. . Ria Slides

 12. L’home retornà al seu seient i seguí mirant el paisatge. «Les flors han brotat, es digué, però de què li ha servit el seu treball? No ha pogut veure la seva obra». Ria Slides

 13. Tot d’una, va sentir el riure d’una criatura. Una nena assenyalava entusiasmada les flors... - Mira, pare! Mira quantes flors! . Ria Slides

 14. No cal explicar massa el sentit d’aquesta història, oi? L’àvia de la nostra història havia fet la seva feina i va deixar la seva herència a tots els qui la poguessin rebre, a tots els qui van poder contemplar-la i ser més feliços. Ria Slides

 15. Diuen que aquell home, des d’aquell dia, fa el viatge de casa a la feina amb una bossa de llavors que... . Ria Slides

 16. Paràbola del sembrador(Mc 4,1-9; Lc 8,4-8) “Hi havia un sembrador que va sortir a sembrar. Tot sembrant, una part de les llavors va caure arran del camí; vingueren els ocells i se les van menjar. Unes altres llavors van caure en un terreny rocós, on hi havia poca terra, i de seguida van germinar, ja que la terra tenia poc gruix; però, quan sortí el sol, recremà les plantes, i es van assecar, perquè no tenien arrels. Unes altres llavors van caure enmig dels cards; els cards van créixer i les ofegaren. Però una part de les llavors va caure en terra bona i donà fruit: unes llavors van donar el cent, unes altres el seixanta, unes altres...” Ria Slides

 17. Aquesta presentació és dedicada a tots aquells mestres, educadors, professionals de l’ensenyament, que, avui, més que mai, no poden veure com creixen les llavors plantades, les esperances sembrades en el cor, sobretot, dels adolescents que omplen les seves classes. I com que els pares són, o haurien de ser, els grans educadors, també els hi és dedicada. Perquè... educar és mostrar camins! Ria Slides

 18. Autor: Ria Ellwanger riaellw@globo.com Autor del Text: Desconegut Música: Desconeguda Imágenes: Getty Images Slide exclusiu de la pàgina de Ria Slides Traducció de Catalonia PPT’S Arxiu musical: Ria1.01.wav Sense finalitat comercial – Ús privat. Suggeriments: aballus@pie.xtec.es Podeu visitar, també: www.xtec.es/~aballus Ria Slides

 19. 8Per tornar a començar ESCPer acabar

More Related