Download
swift n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SWIFT PowerPoint Presentation

SWIFT

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SWIFT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SWIFT

 2. SWIFT • SWIFT – Society for Wordwide Interbank Financial Telecommunication (Societatea Internaţională pentru Telecomunicaţii Financiare Interbancare) reprezintă un sistem internaţional de procesare a tranzacţiilor, sistem aparţinând şi deservind comunitatea financiară internaţională. Numărul tranzacţiilor zilnice realizate prin SWIFT se ridică la peste 7 milioane.

 3. SWIFT • Majoritatea mesajelor interbancare internaţionale foloseşte reţeaua SWIFT. • Mai mult de 8300 banci, institutii financiare, clienti corporate din 208 tari. • Transmiterea mesajelor transmise prin reţeaua Swift se realizează în condiţii de securizare de nivel înalt. SWIFT asigură doar trasferul mesajelor nu realizează operaţiuni de clearing.

 4. SWIFT • SWIFT deserveşte comunitatea financiară internaţională în următoarele moduri: • - Oferă şi întreţine o reţea globală de transport a mesajelor, care permite utilizatorilor (bănci sau instituţii financiare non-bancare) să comunice între ele prin transmiterea unor mesaje structurate. • Oferă o întreagă gamă de servicii utilizatorilor săi. Dacă un utilizator are probleme operaţionale ce nu sunt legate de echipamentele sale, poate conecta Support Center (SCP) care este primul punct de acces în sutructura de suport.

 5. SWIFT SWIFT asigură transmiterea următoarelor tipuri de tranzacţii: • Transferuri comerciale • Transferuri bancare • Confirmări F/X • Confirmări de debit/credit • Extrase de cont • Incasso-uri • Cecuri de călătorie

 6. Principalele segmente specifice tranzacţiilor SWIFTT

 7. SWIFT • Infrastructura pieţei – segment care constă în comunicaţiile între instituţiile financiare centrale şi membrii acestora. Participanţii sunt reprezentaţi de sistemele de clearing, băncile centrale şi alte infrastructuri de clearing centrale. • Segmentul interbancar – care constă în comunicaţiile dintre instituţiile financiare şi corespondenţii acestora şi sucursale, incluzând tradiţionalul şi omniprezentul mesaj de iniţiere a plăţii (MT 1xx şi MT2xx) ca şi mesajele de stare (MT 9xx). • Segmentul bancă-client – segment care constă în comunicaţia între instituţii financiare şi clienţii săi persoane juridice.

 8. SWIFT Din punct de vedere al notaţiei, mesajele sunt codificate cele trei cifre ale codului prezentând următoarea semnificaţie: • prima cifră defineşte categoria mesajului • a doua grupul de mesaje • a treia defineşte un tip anume de mesaj.

 9. SWIFT • Există trei tipuri generale de mesaje SWIFT: • Mesaje de sistem (MT categ 0) care cuprind atât emiterea cât şi primirea de mesaje (ex. User-to-User – SWIFT messages, Delivery Notification, Retrievals), precum şi unele aspecte legate de LT-ul user-ului sau destinaţia sa (LT History Request). • User-to-User Msg. (MT categ 1-9) care permit utilizatorilor să efectueze tranzacţii financiare. • Service Messages care se referă fie la comenzi de sistem (LOGIN) fie la confirmări (ACK,SNK,UAK).

 10. SWIFT • Instituţiile financiare sunt identificate printr-un cod unic ISO Bank Identiffier Code (BIC), publicate în catalogul BIC. Primele 8 careactere din BIC, atunci când sunt folosite în scopuri de adresare, sunt numite destinaţie, şi au următoarea semnificaţie: • Codul bancii 4 caractere • Codul ţării 2 caractere • Codul localităţii 2 caractere • Codul sucursalei caractere

 11. SWIFT Structura unui mesaj cuprinde: • Unul sau mai multe antete conţinând informaţii de referinţă pentru mesaj • Corpul mesajului • Unul sau mai multe indicatoare de sfârşit de mesaj adăugate în scop de control.

 12. SWIFT În cadrul categoriei mesajelor financiare sunt definite 3 niveluri de prioritate: • SISTEM – rezervată de mesajele sistem între sistem şi utilizator • URGENT- pentru mesajele financiare urgente între utilizatori • NORMAL – pentru mesajele financiare normale între utilizatori.

 13. SWIFT

 14. Fluxul operaţiunilor de transmitere a mesajelor cuprinde următoarele etape: • Operatorul de la banca iniţiatoare, conectată la reţea, introduce mesajul potrivit unui format standard (ecran preformatat) şi tipul de instrument de plată (ordin de plată, confirmare tranzacţie valutară, deschidere acreditiv etc) şi îl plasează într-un fişier de aşteptare. • Operatorul controlor verifică mesajul şi îl trece în fişierul de plecare • Sistemul băncii emitente verifică mesajul (din punct de vedere al completitudinii) şi îl transmite la concentratorul naţional de care aparţine expeditorul.

 15. Fluxul operaţiunilor de transmitere a mesajelor (continuare) • Concentratorul naţional verifică completitudinea datelor din mesaj şi îl retransmite la centrul de comutare de care aparţine. • Centrul de comutare validază mesajul şi îl transmite la centrul de procesare de care aparţine. • Centrul de procesare autorizează tranzacţia, înregistrează datele din tranzacţie şi transmite mesajul la centrul de procesare al beneficiarului. În cazul în care ambii parteneri, banca iniţiatoare şi banca beneficiară, sunt asignaţi la acelaşi centru de procesare autorizarea se transmite centrului de comutare. • Centru de procesare de care aparţine banca beneficiară transmite mesajul la centrul de comutare, iar acesta îl transmite la concentratorul naţional şi apoi la banca beneficiară.

 16. Dezvoltări proiect SWIFT • Din 2009, SWIFT operează cu două centre operaţionale, unul în SUA şi unul în Olanda. Aceste centre partajeazăinformaţiaîntimp real. In cazîn care unul din centre “cade” cel de al doilea este capabil să preia traficul întregii reţele. • Un al treilea centru se pregăteşte în Elveţia, programat a fi operaţional în a doua parte a anului 2009. În momentul când acest centru va fi operaţional, datele membrilor SWIFT europeni nu vor mai fi dublate în centrul SUA. • Aşanumita Arhitectură Distribuită va partiţiona mesajele in două zone, zona mesageriei europene şi zona Trans-Atlantică. Mesageria europeană va fi stocată în Olanda şi parţial în Elveţia, mesageria Trans-Atlantică se stochează în centrul SUA şi parţial în Elveţia (centru din Elveţia este partiţionat între cele două zone). Ţările din afara Europei vor fi în mod implicit alocate zonei Trans-Atlantice, dar pot opta pentru stocarea în zona europeană.

 17. Proiectul SWIFT Next Generation • Acest proiect se află în faza migrării la SWIFTNet pentru marea majoritate a instituţiilor financiare. • Faza a doua a migrarii la SWIFTNet lanseaza mecanismele de securitate si instrumentele de administrare a relatiilor cu bancile corespondente pentru platforma de mesagerie SWIFT. Astfel, se va introduce un model de securitate unic pentru acces la toate serviciile SWIFTNet, bazat pe infrastructura de cheie publica (PKI), si se vor asigura un control mai bun al traficului si mecanisme impotriva traficului nesolicitat.

 18. Proiectul SWIFT Next Generation • Elementele-cheie ale migrarii sunt PKI (Public Key Infrastructure), HSM (Hardware Security Module) si RMA (Relationship Management Application). Codurile folosite in mod curent pentru accesul la serviciile FIN vor fi inlocuite de semnaturi digitale, care vor servi, de asemenea, ca baza pentru autentificarea mesajelor intre utilizatori, înlocuind codurile de autentificare de mesaje (Message Authentication Code - MAC) generate in prezent si verificate utilizand cheile bilaterale.

 19. Proiectul SWIFT Next Generation • Pentru administrarea relatiilor cu corespondentii, modelul curent bazat pe schimbul bilateral de chei – Bilateral Key Exchange (BKE) - va fi inlocuit de o aplicatie denumita Relationship Management Application (RMA). Rolul acestei aplicatii este de a asigura controlul deplin al fiecarui utilizator SWIFT asupra traficului primit de la corespondenti. In plus, cu RMA va fi posibil controlul traficului trimis de un corespondent la nivel de categorii de mesaje.