MRE ŽA KLER - PowerPoint PPT Presentation

mre a kler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MRE ŽA KLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
MRE ŽA KLER

play fullscreen
1 / 11
MRE ŽA KLER
336 Views
Download Presentation
aradia
Download Presentation

MRE ŽA KLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MREŽA KLER Beograd, april 2013.

 2. Mreža KLER Inicijativa i sastanci • Inicijativa za uspostavljanje Mreže KLER!Maj 2011. „Upravljanje projektnim ciklusom i uloga žena u projektnom menadžmentu” - dodela certifikata i proglašenje najboljeg opštinskog projekta • Avgust 2011. Predstavljanje iskustava certifikovanih opština u okviru BFC Programa, u cilju pružanja podrške novimopštinama sa područjaVojvodine koje su u tom momentu pristupile Programu www.naled-serbia.org

 3. Mreža KLER Inicijativa i sastanci • Oktobar 2012.“Osnaživanje Mreže KLER!” • Investicioni potencijali opština i potrebe investitora, podrška i operativnost koja se očekuje od opština. Najavljeno formiranje jedinstvenebaze KLER u Srbiji,nove ideje i predlozi za unapređenje radai jačanje pozicije Mreže KLER • Decembar 2012. “Privlačenje investicija u sektoru Filmske industrije, izrade katastra poslovne infrastrukture i uspostavljanja mehanizama za podršku preduzetništvu” www.naled-serbia.org

 4. Mreža KLER Upitnik • Da li ste zainteresovani za uspostavljanje Mreže KLER: • Da 100 % • Optimalna učestalost sastanaka Mreže KLER: • Kvartalno na 3 meseca 86 % • Na 6 meseci 14 % • Gde želite da se sastanci Mreže održavaju: • U Beogradu 24 % • Svaki put u drugoj opštini 76 % • Koje su teme po vašem mišljenju prioritetne: • Uloga KLER u pripremi i upravljanju projektima 90 % • Uloga KLER u pomoći postojećoj privredi i MSP sektoru 81 % • Uloga KLER u privlačenju investicija 62 % • Uloga KLER u razvoju poljoprivrede 57 % www.naled-serbia.org

 5. Mreža KLER Ciljevi • Jačanje kapaciteta kancelarija za LER: • Plan rada • Jedinstvena baza • Predsedavajući • Unapređenje vidljivosti i prepoznatljivosti Mreže KLER kao relevantnog aktera u lokalnom ekonomskom razvoju: • Vizuelni identitet • Web stranica • Promocija (godišnji bilten, sredstva javnog informisanja...) www.naled-serbia.org

 6. Mreža KLER Ciljevi • Aktivno uključivanje Mreže KLER u proces planiranja i sprovođenja mera lokalnog ekonomskog razvoja: • Radna tela relevantnih institucija • Izrada strateških planova razvoja opština • Umrežavanje i razmena iskustava, ideja i primera dobre prakse među zaposlenima u sektoru LER: • Organizovanje obuka i treninga • Uspostavljanje platforme za razmenu informacija između članova Mreže www.naled-serbia.org

 7. Mreža KLER Očekivani rezultati • Uspostavljanje samostalnog i funkcionalnog tela sa jasnodefinisanom poljem delovanja i metodologijom rada! • Jačanje komunikacije između članova Mreže KLER • Organizacija obuka i treninga • Zajednički projekti • Certifikacija opština • Marketing i promocija opština • Interaktivna mapa kao uslužni servis Mreže • Jačanje uloge KLER u izradi strateških planova opština www.naled-serbia.org

 8. Mreža KLER Mogućnosti za unapređenje i razvoj Mreže KLER • JEDINSTVENA BAZA MREŽE KLER • http://www.naled-serbia.org/kler • Preko 50 opština dostavilo podatke o svojim kancelarijama i zaposlenima! • Vizuelni identitet • Logo • Podaci o formi organizovanja, datumu osnivanja, zaposlenima, kontakt podaci • Uvezivanje sa Bazom investicija • Uvezivanje sa registrima APR-a • Promotivni materijal certifikovanih opština www.naled-serbia.org

 9. Mreža KLER Mogućnosti za unapređenje i razvoj Mreže KLER • SPECIJALIZOVANE SEKCIJE • Blog/forum • Vesti iz Mreže • Anketa – aktuelne teme • Teme i prioriteti Mreže KLER • Pitanja i odgovori • Primeri dobre prakse • Best LED practicies (kancelarije kratko navode koje instrumente LER koriste s uspehom - Bid, Biznis inkubator, GIS, Industrijska zona, e-uprava / Sistem 48...) www.naled-serbia.org

 10. Mreža KLER Izbor Predsedavajućeg Mreže KLER • IZBOR • Predlaganje kandidata (ko može biti predlagač) • Način glasanja (pravila glasanja) • NADLEŽNOSTI • Predsedava sastancima Mreže KLER • Predlaže dnevni red Mreže KLER • Usklađuje rad i aktivnosti Mreže KLER • Predstavlja Mrežu KLER • Predlaže program rada Mreže KLER za tekuću godinu • MANDAT • Godinu dana www.naled-serbia.org

 11. Mreža KLER Hvala na pažnji! NALEDMakedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T: +381 11 3373063, F:+ 381 11 3373061 naled@naled-serbia.org www.naled-serbia.org www.naled-serbia.org