Download
porod fizjologiczny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Porod fizjologiczny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Porod fizjologiczny

Porod fizjologiczny

317 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Porod fizjologiczny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Porod fizjologiczny

  2. Początek porodu Regularna czynnosc skurczowa- skurcze co 15-10 minut Zmiany w zakresie szyjki macicy- skracanie,rozwieranie Zachwianie rownówagi między oxytocyną a oxytocynazą, wzmożona synteza prostaglandyn

  3. Termin porodu

  4. Okresy porodu

  5. Nadzór nad rodzącą w I okresie porodu

  6. Zwroty główki • I – przygięcie główki- szew strzałkowy znajduje się w wymiarze poprzecznym, ciemię małe stanowi część najniżej położona, bródka płodu maksymalnie przygięta do klatki piersiowej- w ten sposób uzyskuje najmniejszy obwód części przodującej- płaszczyzna podpotyliczno- ciemieniowa, zwrot ten dokonuje się na początku I okresu porodu • Zwroty główki • II – zwrot wewnętrzny- rotacja główki o 90 stopni, zachodzi w przestrzeni nazywanej próżnia, szew strzałkowy przechodzi do wymiaru prostego, ciemiączko małe powinno znajdować się pod spojeniem łonowych (jeśli od strony zatoki krzyżowej- nieprawidłowy zwrot wewnętrzny- twarzyczka pod spojeniem) • Zwroty główki • III – zwrot odgięcie- na wychodzie, okolica ciemieniowa opiera sie o brzeg spojenia łonowego I po kroczu wytacza się najpierw tyłoglowie, póżniej okolica czołowa i twarzyczka płodu, konieczne są skurcze parte • Zwroty główki • IV – zwrot zewnętrzny- w zależności od postawy ( I lub II – lokalizacja grzbietu płodu) główka płodu kieruje się w stronę jednego z ud matki

  7. III Okres porodu • Poród łożyska i błon płodowych

  8. IV Okres porodu