Download
att styra utseende hos texten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ATT STYRA UTSEENDE HOS TEXTEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
ATT STYRA UTSEENDE HOS TEXTEN

ATT STYRA UTSEENDE HOS TEXTEN

149 Views Download Presentation
Download Presentation

ATT STYRA UTSEENDE HOS TEXTEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ATT STYRA UTSEENDE HOS TEXTEN Det finns ett antal taggar som vi inte ska använda

  2. HTML – används för logisk formatering inte för utseende • I HTML-dokumentet skall du formattera logiskt • Dessa ord ska framhävas • Detta är en tabell • Detta är en länk • Detta är en rubrik • MEN du sak inte använda HTML för att styra utseendet hos sidan – du ska inte ange kursiv stil, stilstorlek eller font i HTML – Lämna detta till stilmallen – CSS-dokumentet

  3. <h1>Formattering som vi inte ska anv&auml;nda</h1> • <h3>b (fet stil- andra raden)</h3> • <p> • ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg<br/> • <b>sdkl fj&ouml;glksdfjgsldfkjg&ouml;slgk</b> • <p> • <h3>big - andra raden</h3> • <p> • ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg<br/> • <big>sdkl fj&ouml;glksdfjgsldfkjg&ouml;slgk</big> • <p> • <h3>i - kursiv stil - andra raden</h3> • <p> • ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg<br/> • <i>sdkl fj&ouml;glksdfjgsldfkjg&ouml;slgk</i> • <p> • <h3>small - andra raden</h3> • <p> • ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg<br/> • <small>sdkl fj&ouml;glksdfjgsldfkjg&ouml;slgk</small> • <p> • <h3>sub - delar av raden</h3> • <p> • fj&ouml;glksdfjgs<sub>sdkl lgk</sub>ldfkjg&ouml;s • <p> • <h3>sup - delar av raden</h3> • <p> • fj&ouml;glksdfjgs<sup>sdkl lgk</sup>ldfkjg&ouml;s • <p> • <h3>tt - tele type - andra halvan av raden</h3> • <p> • ldf lsdfjk lf gslf slfk • <tt>sdkl fjglksdfjg&ouml;sldfkjg&ouml;slgk</tt> • <p>