Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De mogelijkheden van het Kulturhus-concept Doorontwikkelen van een succesverhaal PowerPoint Presentation
Download Presentation
De mogelijkheden van het Kulturhus-concept Doorontwikkelen van een succesverhaal

De mogelijkheden van het Kulturhus-concept Doorontwikkelen van een succesverhaal

155 Views Download Presentation
Download Presentation

De mogelijkheden van het Kulturhus-concept Doorontwikkelen van een succesverhaal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De mogelijkheden van het Kulturhus-concept Doorontwikkelen van een succesverhaal Presentatie Jeroen Geerdink adviseur Variya 21 november 2008

 2. Waar voldoet een goed kulturhus aan? • Loslaten eigen identiteit deelnemers • Bevlogen management • Marktgericht handelen • Goede balans commercieel en sociaal • Dynamiek, inspringen op vragen van het dorp en nieuwe ontwikkelingen • Korte lijnen, snel zaken kunnen regelen • Meten op output (hoeveel bezoekers, uitleningen, klantcontacten, activiteiten)

 3. Stand van zaken kulturhusen 2008 • ca. 35 kulturhusen gerealiseerd, 70 in planvorming/bouwfase • Grote verscheidenheid in schaal en functie • Deel kulturhusen kampt met financiële of organisatorische problemen • Behoefte aan scholing en ondernemerschap • Verandering in omgang met vrijwilligers

 4. Trends voor komende 5 tot 10 jaar • Veranderende leefpatronen, veranderende dienstverlening, 24-7 • Minder focus op fysieke component, ontmoetingsfunctie blijft centraal • Commerciële partners nodig, terugtrekkende overheid • Vrijwilligers (life-long learning, meerwaarde voor jezelf, persoonlijke ontwikkeling) • Van autonome dorpen naar slaapdorpen, afzwakkende locale economie

 5. Ontwikkelingen op 4 verschillende gebieden • Digitale ontwikkeling • 2. Ontwikkeling dienstverlening • 3. Fysiek/ruimtelijke ontwikkelingen • 4. Ontwikkelingen exploitatie/management

 6. 1. Digitale ontwikkeling • Uitrol breedband, facilitaire optimalisering, kostenbesparing • Overheid streeft naar zo groot mogelijke ‘online presence’ • Virtuele loketten • Digitale culturele programmering, cursusaanbod

 7. 2. Ontwikkeling dienstverlening • Integrale baliefunctie • Training medewerkers, kennisdeling • Stichtingfusie, personele unie • Aansturing vrijwilligers

 8. 3. Fysiek/ruimtelijke ontwikkelingen • Bouwen om te verbouwen • Retailconcept, ruimtebeleving, multifunctioneel gebouw • Kulturhus zonder hus

 9. 4. Ontwikkelingen exploitatie/management • Commerciële partners • Ondernemerschap • Marketing, PR, positionering

 10. 4. Ontwikkelingen exploitatie/management • Commerciële partners • Ondernemerschap • Marketing, PR, positionering

 11. Dank voor uw aandacht.Jeroen Geerdink, Variya/Projectbureau KulturhusTel: 0546 – 542 040 • Mobiel: 06 – 520 58518 j.geerdink@variya.nl