1 / 18

SRDCE (COR)

SRDCE (COR). Centrální orgán oběhové soustavy Uloženo v meziplicním prostoru Leží na střední linii těla, větší částí vlevo Hmotnost – asi 340g u mužů (ženy méně) Délka – asi 14 cm od báze k hrotu. Stavba:. Dutý sval tvořený speciální příčně pruhovanou svalovinou – myokard

arvin
Télécharger la présentation

SRDCE (COR)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SRDCE (COR)

 2. Centrální orgán oběhové soustavy • Uloženo v meziplicním prostoru • Leží na střední linii těla, větší částí vlevo • Hmotnost – asi 340g u mužů (ženy méně) • Délka – asi 14 cm od báze k hrotu

 3. Stavba: • Dutý sval tvořený speciální příčně pruhovanou svalovinou – myokard • Vnitřní výstelka – endokard • Vnější vazivová blána – epikard • Celé srdce je uloženo ve vazivové osrdečníku – perikard • Mezi perikardem a epikardem je malé množství tekutiny, usnadňující pohyb srdce

 4. Rozdělení: • Podélnou přepážkou je srdce rozděleno na pravou a levou polovinu • Každá polovina je dále rozdělena brázdou věncovou na předsíň (atrium) a komoru (ventriculus) • Mezi pravou předsíní (PP) a pravou komorou (PK) je chlopeň trojcípá • Mezi levou předsíní (LP) a levou komorou (LK) je chlopeň dvojcípá

 5. Cévy vstupující a vystupující ze srdce • PP- horní a dolní dutá žíla • LP- plicní žíly • PK- plicní kmen • LK- srdečnice (aorta)

 6. Činnost srdce Neustálé přečerpávání krve Rytmické smršťování (systola) a ochabování (diastola) Impulsy pro tuto činnost vznikají přímo v srdci Převodní srdeční systém: uzlík síňový  uzlík síňo-komorový můstek Hisův  síť Purkyňových vláken

 7. Tepový (systolický) objem = objem krve, který se dostane ze srdce při jednom srdečním stahu (60-80ml)

 8. Krevní tlak = tlak krve vyvíjený na stěnu tepen (pažní tepna)

 9. Tep = kmit, postupující jako tzv. tepová vlna po každé systole • tep - puls – měříme na povrchových tepnách (např. vřetení tepna na zápěstí) • 70 tepů/min

 10. Výživa srdce • zajišťována věnčitými (koronárními) tepnami • ucpání koronární cévy  infarkt myokardu

 11. Rozvod krve Krevní oběh dělíme na : • Malý (plicní) • Velký (tělní)

 12. Malý (plicní) oběh • Pravá komora  kmen plicní  2 tepny plicní (pravá a levá plíce)  4 plicní žíly levá předsíň

 13. Velký (tělní) oběh levá komora  aorta (oblouk aorty) – vystupují 3 tepny • levá krkavice (zásobuje krví hlavu) • levá tepna podklíčková (zásobuje krví horní končetiny) • tepna hlavopažní - pravá krkavice a pravá tepna podklíčková  aorta sestupná • Oddíl hrudní • Oddíl břišní (bránice, ledviny, pohl. žlázy, žaludek, slinivka, slezina, t.+t. střevo)  2 tepny kyčelní  horní a dolní dutá žíla  pravá předsíň + vrátnicový oběh ( játra, žaludek, střeva)

More Related