Download
eesti vabaerakonna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eesti Vabaerakonna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eesti Vabaerakonna

Eesti Vabaerakonna

245 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Eesti Vabaerakonna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Eesti Vabaerakonna Algatusrühma ülesehitusest

  2. Erakond kui tööriist • Täna on Eesti poliitikas rahval võimalus oma soove täita ainult läbi ERAKONDADE • Erakond on rahva ainus reaalset võimekust omav tööriist. • Selleks, et viia ellu meie kõigi poolt loodud visioone ongi vaja luua ERAKOND

  3. Ühisele eesmärgile pühendunud Et üle Eestis oleks hea elada Vabaerakond Vaba Isamaaline Kodanik

  4. Visooniloome MÕTTEKODA …. töögrupp Kultuur töögrupp Tervishoid töögrupp ….. töögrupp Haridus töögrupp Sotsiaal töögrupp Riigihaldus töögrupp Majandus töögrupp Jätkame Rahvakogu, Jääkeldri jt kodanikuliikumiste vaimus ja koostöös

  5. Ajatelg Vabaerakonna Algatusrühm Eesti Vabaerakond Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Det Jan Veb Mär Üldkoosolek Visioon Kandidaadid, kampaania Valimised Pikem programm vaatega 2050 ja edasi Lühem programm neljaks aastaks Valimiste tehniline ettevalmistus Erakonna tehniline ettevalmistus

  6. PÕHIKIRI • 1.3.   Ühingu eesmärgiks on erakonna moodustamine ….. • 1.4.   Oma eesmärkide saavutamiseks … • 1.4.1.    ühendab ühiskondlikult aktiivseid inimesi; • 1.4.2.    selgitab avalikkusele oma seisukohti; • 1.4.3.    teeb koostööd Eesti hüvangut taotlevate isikutega.

  7. PÕHIKIRI • 2.      LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED • 2.1.   Ühingu liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik ja Euroopa Liidu kodanik, … • 2.2.   Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele. • 2.3.   Ühingu liikmetel on õigus: • … • 2.3.2.     võtta osa ühingu korraldatavatest üritustest; • …

  8. PÕHIKIRI 5.1.   Ühing reorganiseerub erakonnaks peale seda, kui ühingul on olemas vähemalt erakonnaseadusega ettenähtud liikmed ja ühingu üldkoosolek otsustab reorganiseerumise läbi viia.

  9. Me oleme rahvaalgatus