Download
t rk e t m s stem ve okul y net m ders notlar eser eker m sc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.)

2961 Views Download Presentation
Download Presentation

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİDers NotlarıEser ÇEKER (M.Sc.)

 2. BÖLÜM-5 Yönetim Süreçleri

 3. Yönetim Süreçlerinin genel katagorileri • Karar Verme Süreci • Karara Katılım • Planlama Süreci • Örgütlenme Süreci • İletişim Süreci • Eşgüdümleme Süreci • Denetim Süreci

 4. Karar Verme Süreci • Çözüme yönelik atılacak adımın seçimidir. • Kararsızlık en kötü yönetici karakteristiğidir • Çözüm için alternatif yol belirtilmiyorsa, sorunun varlığından söz edilemez (Karasar, 2005) • Simon’a göre Karar=DxO (D:değer, O:Olgu)

 5. John Dewey’e göre bir sorunun ele alınışı ve çözülüşü süreci • Güçlüğün sezilmesi • Sorunun tanımlanması • Çözümün tahmini • Gözlenebilir sınayıcıların belirlenmesi • Deneme ve değerlendirmenin yapılması • Raporlaştırma

 6. Karar Aşamaları (Bursalıoğlu, 1998) • Sorunun anlaşılması • Soruna ilişkin bilgi toplama • Bilginin çözümlenmesi ve yorumu • Seçeneklerin değerlendirilimesi • En iyi seçeneğin bulunması • Uygulama • Değerlendirme

 7. Karara Katılım • Araştırmalar çalışanların çıkarlarının söz konusu olduğu konularda kararlara katılıma isteğinde olduğunu gösteriyor. • Karara katılım uzmanlıkla da ilgilidir. Uzman olunmayan konularda karara katmak sorunlar yaratabilir. • O halde “her konudaki” karara astların katılımı mümkün ve uygun değildir.

 8. Planlama Süreci • Plan: “Önceden belirlenmiş amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacak işlerin,zamanlamaların ve yolların belirlenmesi” • Plana neden gerek duyulur? • Zamanı verimli kullanmak • Şartları tam olarak değerlendirmek • Kararsızlığı ortadan kaldırmak • Hedefe odaklılığı sağlamak • Gereksiz kayıpları önlemek • Denetimi kolaylaştırmak

 9. Planlama Sürecinde hangi sorular cevaplanmalı? 1. Neyi başaracağız? 2. Nasıl başaracağız? 3. Neyle başaracağız? 4. Ne zaman başaracağız?

 10. Örgülenme Süreci Örnek: Futbol takımı Hedef: Takımın ligi ilk üç içinde bitirmesi Planlama: Başarım süresi, süre nasıl değerlendirilecek, antreman sayısı, teknik koşullar, olanaklar Örgütleme: Çeşitli mevkilerde oynayacak oyunculara görevleri ile ilgili stratejik-taktik kazanımların verilmesi, onlardan bekeleneni bildirme. Takım elemanlarının görevlerinin eşgüdülemesi. Çalışma gruplarının oluşturulması, bunların kontrolü ve bir sistem içinde birleştirilmesi.

 11. Örgütlenme İlkelerine uygun olarak oluşturulan Örgüt Modelleri • Dikey örgüt modeli • Yatay-görevler örgüt modeli • Dikey ve kurmay modeli • Komite tipi örgüt modeli (Aydın, 1994)

 12. Örgüt Tiplerine bağlı olarak farklı modellerin karşılaştırması • Kitaplarınızda S.177’deki tabloyu inceleyiniz. • “Takım çalışmasına”, yönetimde “katılımcılığa” önem veren örgüt tipleri hangileridir?. Bu örgüt tiplerinin avantaj ve sakıncaları nelerdir?

 13. İletişim Süreci • Tanımı: • “Örgütün amaçları gerçekleşsin diye • yapılan çabaları birleştirmede yanlış anlamaları ortadan kaldırmak, • birlikte davranmanın yolunu açmak, • sistemin parçalarını biraraya getirip kaynaştırmak için yapılan faaliyetlerin tümü. (Dökmen, 1998)

 14. İletişim Süreci (devam) Yazılı, etkili örgüt, biçimsel ileti, yalın, yalnızca gerekli noktalar, ortak çabaya davet, kontrol edilebilir Bilgi verme, tepkiler, öneriler İşbirliği, eşgüdüleme, rekabet, farklılaşma ve uzmanlaşmanın yansımaları ast Yatay iletişim üst ast ast Yatay iletişim ast üst ast

 15. Eşgüdüleme Süreci • Örgütsel amaçların elde edilmesinde farklılaştırılmış eylemlerin uyum içerisinde birleştirilmesi ve ayarlanması süreci (Can, 1992) • Ör: 23 Nisan Törenlerindeki başarı = Şiirler+konuşmalar+motivasyon+düzenekler+ kıyafetler+ oyunlar’ daki başarılarının uyumlaştırılması

 16. Eşgüdüleme Süreci (devam) • Eşgüdülemede başarı için kullanılan yöntemler nelerdir? • Yetkinin kullanılması • Denetim • Örgütleme • Grup toplantıları Eşgüdülemenin diğer etkenleri: örgüt yapısı, kadro seçimi, kadronun eğitimi, amaç planlılığı-programı, şeffaflık

 17. Denetim Süreci • Denetim, Örgütsel yada yönetsel eylemlerin örgüt amaçları doğrultusunda saptanan ilkelere ve kurallara uygun olup olmadığının anlaşılma sürecidir. • Amaçlardan sapılmışsa düzeltici önlemler alınır. • Daha iyiye ulaşmak için geliştirmeler

 18. Denetim Aşamaları KONTROL DEĞERLENDİRME DÜZELTME-GELİŞTİRME