Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DERS YÜKÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DERS YÜKÜ

DERS YÜKÜ

306 Views Download Presentation
Download Presentation

DERS YÜKÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DERS YÜKÜ • Ders Yükü: Bir dönemde alınabilecek derslerin sayısı, • Normal Ders Yükü: İlgili dönemde bölümün öğretim planında gösterilen derslerin toplam sayısı kadar ders adeti, • Azami Ders Yükü: GNO’ya bağlı olarak alınabilecek maksimum ders sayısı.

 2. SINIF GEÇME • Bahar döneminde Normal Ders Yükü kadar ders alanlar, • 1,80GNOsağlayanlar, • Bir sonraki öğretim yılında 2. sınıf öğrencisi olarak öğrenimlerine devam ederler.

 3. BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ Bölümün öğretim planlarında 1. Sınıf Bahar Döneminde öngörülen ders sayısı (Örn. 7 ders) + IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersi

 4. BİRİNCİ DÖNEM SONUNDA BÖLÜME GEÇEN ÖĞRENCİLER • IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon dersini, • 1. sınıf Bahar Dönemi dersleri ile, • Üst sınıflarda okutulan ortak zorunlu dersler, • Kendi bölümlerinde Güz döneminde öngörüldüğü halde diğer bölümlerde Bahar döneminde okutulan, derslerden oluşan havuzdan bölümlerinin uygun gördüğü normal ders yükü kadar ders alabileceklerdir.

 5. ORTAK ZORUNLU DERSLER • TURK 202 Türk Dili II , • HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, • ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II, • CE 100 Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi, dersleri ortak zorunlu dersler niteliğindedir.

 6. HER İKİ DÖNEMDE DE OKUTULAN DERSLER • ECON 100 Ekonominin İlkeleri, • LAW 100 Hukukun Temel İlkeleri, • CE 100 Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi, • CHEM 100 Genel Kimya, • PHYS 100 Genel Fizik I-Mekanik ve Termodinamik, • MATH 250 Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler, dersleri farklı bölümlerde güz ve bahar dönemlerinde okutulmaktadır.

 7. GENEL NOT ORTALAMASI VE SINIF GEÇME (Normal Ders Yükü) • 0.00 < > 1.79 • Başarısız (Sınıfta Kaldı-1. Sınıfa devam) • Bulunduğu sınıfa ait: -Başarısız dersler, -Daha önce almadığı (Eksik dersler) -Notu yükseltmek istenen dersler 2. sınıftan ders alamazlar.

 8. GENEL NOT ORTALAMASI VE SINIF GEÇME (Normal Ders Yükü) • 1.80 < > 1.99 • Koşullu Sınıf Geçti (2. sınıfa) • Daha önce almadığı (1. sınıftan eksik dersler) • 2. sınıf derslerini alır. • Fazla ders alamaz.

 9. GENEL NOT ORTALAMASI VE SINIF GEÇME (Normal Ders Yükü) • 2.00 < > 2.49 • Başarılı, Sınıf Geçti (2. sınıfa) • Daha önce almadığı (1. sınıftan eksik dersler) • 2. sınıf derslerini alır. • 1 adet fazla ders alabilir.

 10. GENEL NOT ORTALAMASI VE SINIF GEÇME (Normal Ders Yükü) • 2.50 < > 4.00 • Başarılı Sınıf Geçti(2. sınıfa) • Daha önce almadığı (1. sınıftan eksik dersler) • 2. sınıf derslerini alır. • 2 adet fazla ders alabilir.

 11. EKSİK DERS ALANLAR GNO: 0.00 < > 1.79 1.80 < > 1.99 2.00 < > 2.49 2.50 < > 4.00 Bir sonraki öğretim yılının Güz döneminde 1. sınıfa Devam ederler.

 12. EKSİK DERS ALANLAR (Sonraki Yıl Bahar Dönemi) GNO: 0.00 < > 1.79 (Sınıfta kaldı, 1. sınıfa devam) 1.80 < > 1.99(Koşullu geçti, 2. sınıf) 2.00 < > 2.49(Başarılı, 2. sınıf) 2.50 < > 4.00(Başarılı, 2. sınıf)

 13. BAŞARI BURSU • Başarı Bursu için tam bir öğretim yılı dersleri dikkate alınır. • Baharda 1. sınıfa başlayanların Başarı Bursu kontrolleri bir sonraki öğretim yılı (2012-2013) sonunda yapılır.

 14. BAŞARI BURSU • Her dönem Normal Ders Yükü kadar ders alan (Eksik ders almayan), • Bir sonraki öğretim yılının sonunda son iki dönemin ağırlıklı ortalaması 3.50 olan öğrenciler “Başarı Bursu” alabilirler.

 15. ÇİFT ANADAL - YAN DAL • En az 2 dönem ders alan, • Tüm derslerden başarılı olan, • İlgili dönemlerde Eksik ders almayanlar başvurabilir. • İki dönem sonunda GNO’su 2.72 olan ve başarı sıralamasında ilk %20 içinde kalanlar ÇAP’a, • İki dönem sonunda GNO’su 2.50 olanlar YDP’e başvurabilir

 16. DETAYLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN: http://oim.ieu.edu.tr