1 / 17

Hálózatok

Hálózatok. Turócziné Kiscsatári Nóra. Hálózatok kialakulás. Az első hatalmas méretű számítógépek csak néhány ember számára voltak elérhetőek. Felmerült az igény a számítógépek összekapcsolására (1960-as évek eleje): Adatok, információk cseréje Kommunikáció

Télécharger la présentation

Hálózatok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hálózatok Turócziné Kiscsatári Nóra

 2. Hálózatok kialakulás Az első hatalmas méretű számítógépek csak néhány ember számára voltak elérhetőek. Felmerült az igény a számítógépek összekapcsolására (1960-as évek eleje): • Adatok, információk cseréje • Kommunikáció • Bonyolult számítások párhuzamos elvégzése (1-1 számítógép részfeladatokat old meg)

 3. Az első hálózatok Amerikai védelmi minisztérium számára fejlesztik ki, az 1960-as évek elején. A hidegháborús korszakban olyan hálózatot akartak, amely túlél egy atomtámadást. Független gépekből áll, nincs kitüntetett szerepű gép, ezért kevésbé sérülékeny. Megszületik az ARPANET. Kezdetben katonai és kutatási felhasználásra.

 4. Internet kialakulása Az ARPANET hatalmasfejlődésnek indul, egyretöbb intézmény kapcsolódik,egyre nagyobb forgalmatbonyolít. Fontos események: • 1972 levelezőprogramok megjelenése • 1974 Internet kifejezés megjelenítése • 1983 leszakadt a katonai hálózat > MILNET • 1983-tól közhasznú, polgári, üzleti célú felhasználás

 5. Fogalmak • Hálózati protokoll Szabványként rögzített műveletsorok, eljárások. PL: e-mail küldésének lépései, hogyan alakítja át a levelezőprogram a levelet, hogyan kommunikál egy távoli géppel, hogyan jelzi neki, hogy e-mailt akar küldeni. • ISP: Internet Service Provider - Internetszolgáltató

 6. Hálózati protokoll

 7. TCP/IP • Minden hálózatra kötött gép rendelkezik egy címmel. Ez az IP cím, mely négy bájtból áll. A könnyebb kezelhetőség kedvéért a következő formában használjuk: 192.168.1.1 • Az IP cím azonosításra szolgál, ezért egyedinek kell lennie. A IP címek kiosztásáért a NIC (Network Information Center) szervezet felel. • Könnyen kiszámíthatjuk hogy a 4 bájt nem elegendő minden egyes számítógép azonosítására. Ezért alhálózatokat képzünk.

 8. TCP/IP • Az intézmények, vállalatok kapnak egy IP címet az internetszolgáltatójuktól, ezután ezen a címen keresztül tudnak az internetre kapcsolodni. • Az intelligens hálózati eszközök feladata, hogy megvalósítsa, hogy több gép tudjon az internethez kapcsolódni egy címen keresztül.

 9. Domain név • Mivel az egyes számítógépek azonosítása IP cím alapján nehéz lenne, ezért az IP címekhez neveket rendelnek. Ez a domain név. (209.85.129.104 → www.google.co.hu) • Domain név szerver: ezeken a számítógépeken tárolják az egyes IP címekhez tartozó neveket.

 10. Domain név felépítése • http://images.google.hu • .hu: ország, tevékenység betűjele • google: a számítógép (szerver) neve. • images: host-név. Ebben az esetben a google képkereső szolgáltatását fogja jelölni. Általában egy szolgáltatást választ ki. (mail.google.com) • http: protokoll neve

 11. Domain név felépítése Felső szintű domain nevek (végződések) • .gov (kormányzati PL: www.ca.gov ) • .org (szervezet PL: www.mozilla.org) • .net (hálózat PL: sourceforge.net) • .edu (oktatás PL: www.harvard.edu ) • .com (kereskedelmi PL: www.microsoft.com) • .hu, .ro, .tw, .uk, … (ország kétbetűs kódja)

 12. E-mail cím felépítése kiscsatari.nora@avkf.hu kiscsatari.nora: felhasználónév @: felhasználónév és domain elválasztására avkf.hu: domain

 13. Hálózat elemei • Adatátviteli közeg • Vezetékes • Koax • Utp (legelterjedtebb) • Optikai (nagyon drága, nagyon gyors) • Vezeték nélküli • Rádiós • Lézer (pontos rálátás) • Mikrohullámú

 14. Hálózati eszközök • RepeaterEgyszerű jelismétlő, meghosszabítható a hálózat „hossza”. • HubTöbb számítógép összekötésére (UTP kábelezés esetén). Egyszerű több portos (több bemenettel rendelkező) repeater. Adatot kap az egyik portjára, továbbküldi az összes többire.

 15. Hálózati eszközök • BridgeKülönböző kábelezésű hálózatok összekapcsolására. (PL: Koax és UTP) • SwitchIntelligenciával rendelkezik. Nem küldi az összes portra ki az adatokat, képes csak a célszámítógép felé kapcsolatot felépíteni.

 16. Hálózati eszközök • RouterIntelligens hálózati csomópont. Különböző hálózatokat köt össze, képes IP címeket kiosztani. Tipikus felhasználása az internet megosztása.

 17. Kapcsolódás az internethez • Kapcsolt vonal („hagyományos” modemes, analóg)33 Kbps, 56 Kbps • ISDN (már digitális)64 Kbps, 128 Kbps • ADSL (aszimmetrikus digitális)1024 Kbps – 8192 Kpbs • Cable (kábeltévé hálózaton)1024 Kbps – 4096 Kbps • Wireless (vezeték nélküli)512 Kbps – 2048 Kbps A feltöltési sebesség általában ¼-e vagy 1/8-a letöltési sebességnek

More Related