1 / 64

Bebek ölümlerinde yeni müdahale çalışmaları

Bebek ölümlerinde yeni müdahale çalışmaları. Dr. Şevki ÇELEN Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı E.A.H. Bebek ölümü Doğumdan sonraki 365 gün içinde tüm nedenlerle meydana gelen ölümler Neonatal ölümler

ayame
Télécharger la présentation

Bebek ölümlerinde yeni müdahale çalışmaları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bebek ölümlerinde yeni müdahale çalışmaları Dr. Şevki ÇELEN Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı E.A.H.

 2. Bebek ölümü Doğumdan sonraki 365 gün içinde tüm nedenlerle meydana gelen ölümler • Neonatal ölümler Doğumdan sonraki 28 gün içinde meydana gelen ölümler olup, bunun ilk haftası erken neonatal, sonraki 2-4 haftaları ise geç neonatalölümler olarak tanımlanmaktadır.

 3. Perinatal ölümler 28. gebelik haftasının üstünde ve doğumdan sonraki ilk hafta içindeki ölümleri kapsar.

 4. Uygarlık - İstatistik • Anne ölüm hızı • Bebek ölüm hızı • Neonatal ölüm hızı

 5. Gelişmiş 2005 • İzlanda 6 - 3 - 1 • Japonya 7 - 3 - 1 • Norveç 9 - 4 - 2 • İsveç 4 - 4 - 2 • Holanda 8 - 5 - 3

 6. ABD 24 - 7 - 4 • İngiltere 13 - 5 - 3 • Almanya 7 - 4 - 3 • İsrail 7 - 4 - 3

 7. Bebek ölümleri • Ülkemizdeki bütün ölümlerin yaklaşık %30'unu bebek ölümleri oluşturur. • Bu ölümlerin, %67’si yenidoğan • ölümleridir. • Yenidoğan ölümleri 5 yaş altı ölümlerin %40’ını oluşturmaktadır. • Erken yenidoğan ölümlerinin, yenidoğan ölümleri içindeki payı %82’dir.

 8. Risk faktörleri • Gebelikten önce olan riskler • <18 ya da >35 yaş olması • 4 veya daha fazla sayıda parite • Gebeliklerin arasının 2 yıldan daha az olması • Akraba evliliği • Ölü ya da zor doğum hikayesi • Şeker, kalp, böbrek hastalıklarının olması • Sigara, alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı • 150cm'den kısa boy

 9. Hamilelik döneminde görülen riskler • İlk trimesterde ilaç, radyasyon, hastalık gibi zararlı faktörlere maruz kalmak • Anemi • Az ya da fazla kilo alımı (dengesiz beslenme) • Preterm doğum • Çoğul gebelikler

 10. Doğumda meydana gelen risk faktörleri • Baş-kalça uyuşmazlığı(CPD) • Kordon plasenta anormallikleri • Sağlık personeli dışında ve evde yaptırılan doğumlar

 11. Doğumdan sonra görülen riskler • Düşük doğum ağırlığı • Doğumsal anormallikler • Anne sütü ile beslenmeme • Yetersiz beslenme • Enfeksiyonlar

 12. Ölüm nedenleri • Prematürite (%28) • Konjenital anomaliler (%21)(%6,4 KKH) • Sepsis (%11) • Perinatalasfiksi (%6) • Diğer 2008 SB verileri

 13. Bebek ölüm hızları

 14. Perinatal ölüm nedenleri • Ölü doğum (%45,6)(%35,1’i masere ölü doğum) • Prematürite (%22,9) • Konjenital anomali (%13,7)(%3,2’si KKH) • Perinatalasfiksi(%4,2)

 15. Neonatal ölüm nedenleri • Prematürite (%39) • Konjenitalmalformasyonlar (%28) • Perinatalasfiksi (%13) • Enfeksiyonlar • Metabolizma hastalıkları

 16. Yenidoğan ölümlerini etkileyen faktörler • Doğum öncesi bakım, • Doğumun sağlık kuruluşlarında yapılması, • Doğum sonrası bakım ve yenidoğana temel yaklaşım, • Düşük doğum ağırlığı ve prematürelik,

 17. Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, • Perinatal merkezler, • Yenidoğan ve riskli gebelerin nakli, • Sağlık personelinin sayısı ve yenidoğan konusundaki bilgi birikimleri, • Anne Sütü uygulamaları v.b

 18. YENİDOĞAN VE BEBEK ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE AÇSAP FAALİYETLERİ

 19. 2005 yılından bu yana iller düzeyinde bebek ölümlerini bir form ile toplamaktadır. • “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı” sürdürülmektedir. • Anne sütü uygulamaları için eğitimci ve katılımcı rehberleri hazırlandı.

 20. Protokoller ve Rehberler hazırlandı; • Doğum Öncesi Bakım • Acil Obstetrik Bakım • Doğum ve Sezaryen • Doğum Sonrası Bakım • Yenidoğan bakımı

 21. Sevk sistemi için protokol hazırlanıyor • Yenidoğanresüsitasyon programı eğitim materyali güncellendi. • Doğum salonlarının malzeme ihtiyaçları tespit edilerek, düzenlendi.

 22. ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERİ ÖNLENMESİ PROJESİ 2010 TÜRKİYE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ EYLEM PLANI 2011

 23. Mevcut neonatal merkezlerin durumu • YYBÜ seviyelendirilmesi ve nihai planlanması • Mevcut obstetrik altyapının değerlendirilmesi • Perinatal merkezler bölgesel planlama

 24. Balıkesir doğumevi, Atatürk Devlet Hastanesi ile birlikte Perinatal merkez olarak planlandı

More Related