Download
p rodn v dy aktivn a interaktivn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ

PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace

 2. Keplerovy zákony

 3. Johannes Kepler • astronom, matematik, astrolog • žil v letech 1571 – 1630 • několik let působil na dvoře císaře Rudolfa II v Praze, kde také zformuloval dva ze tří svých zákonů Obr. 1

 4. 1. Keplerův zákon – zákon drah • popisuje tvar trajektorií planet pohybujících se v gravitačním poli • Planety obíhají okolo Slunce po eliptických drahách málo odlišných od kružnic, v jejichž společném ohnisku je Slunce. • planety se periodicky vzdalují a přibližují ke Slunci

 5. 2. Keplerův zákon – zákon ploch Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké. Obr. 2

 6. 3. Keplerův zákon Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich velkých poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce). • T1 a T2jsou oběžné doby dvou planet • a1, a2 jsou délky jejich hlavních poloos

 7. Fyzikální příčinu těchto zákonů Kepler nenalezl. Domníval se, že Slunce a planety se přitahují jako magnety (v té době bylo známo, že Země je velkým magnetem). Teprve Newtonovi se podařilo najít univerzální zákon přitažlivosti těles. Poprvé gravitační zákon zveřejnil v r.1687.

 8. Příklady: • Jaká je střední vzdálenost planety Venuše od Slunce, je-li doba oběhu Venuše kolem Slunce 0,615 roku?

 9. Příklady: 2. Určete dobu oběhu planety Merkur kolem Slunce, jestliže střední vzdálenost Merkuru od Slunce je 0.387AU.

 10. Odpovědi: • Vzdálenost Venuše od Slunce je asi 1,085 . 108 km. • Oběžná doba Merkuru kolem Slunce je asi 88 dní.

 11. Citace Obr. 1: Johannes Kepler 1610.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johannes_Kepler_1610.jpg Obr. 2: MAKSIM. Plocha pruvodice.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plocha_pruvodice.png