1 / 2

Proiect ID-1038

Proiect ID-1038 Studii avansate asupra miscarii collective, a tranzitiilor de faza si a dinamicii proceselor de fuziune in sisteme nucleare complexe Director Dr. C. M. Raduta. I. Indicatori de performanta: 8 lucrari realizate

baakir
Télécharger la présentation

Proiect ID-1038

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Proiect ID-1038 Studii avansate asupra miscarii collective, a tranzitiilor de faza si a dinamicii proceselor de fuziune in sisteme nucleare complexe Director Dr. C. M. Raduta • I. Indicatori de performanta: 8 lucrari realizate • Description of the 2nbb decay within a fully renormalized pnQRPA approach with a restored gauge symmetry, C. M. Raduta, A. A. Raduta, Phys. Rev. C, accepted. • 2) Description of th 2nbb decay within a gauge projected of a fully renormalized pnQRPA approach , C. M. Raduta, A. A. Raduta, Jour. Phys. G, submitted • 3) A phenomenological interpretation of 4+ and 6+ state multiplets in even-even nuclei, A. A. Raduta, P. Buganu, D. Bucurescu, I Ursu, Rom. Jour. Phys. Vol. 55, Nr. 9-10, 2010. • 4) Collective properties of Deformed Atomic Clusters described within a projected spherical basis, A. A. Raduta, Al. H. Raduta and R. Budaca, Jour. Supercond. Nov. Magnetism, DOI 10.1007/s 1094, 8-10-0962-y. • 5) Simultaneous description of positive and negative parity bands in even-even and even-odd nuclei, A. A. Raduta and C. M. Raduta, Physics Annals of the University of Craiova, in press, Invited lecture at the International Conference on QED and Hamiltonian Systems, Calimanesti 2010. • 6) On the geometry of Siegel-Jacobi domain, S. Berceanu, A. C. Gheorghe, Balkan Jour of Geometry and its Applications, submitted, and arXiv:1011.3317/Math.DG. • 7) Symmetry Energy Effects of Fusion Cross Section, C. Rizzo, V. Baran, M. Collonna, A. Corsi, M. Di Toro, Phys. Rev. C, submitted. • 8) Hierarchy in Mid-Rapidity Fragmentation: Mass, Isospin, Velocity correlations, V. Baran, M. Collona, M. Di Torro, Phys. Rev. C, submitted.

  2. II. Rezultate importante 1) Elaborarea unui formalism pnQRPA complet renormat care satisface regula de suma Ikeda. 2) Formule analitice pentru energiile multipletilor 0,2,4,6. Exista nuclee, de exemplu168Er, unde sunt cunoscute energiile a 130 de stari, acestea fiind explicate cu o formula simpla cu 4 parametri. 3) Sunt explicate rezonantele dipolare in clusterii usori si medii de Na. Este obtinuta o noua regula de suma pentru excitatii dipolare. 4) Efecte experimentale noi in reactii de fuziune si de multifragmentare sunt explicate intr-un formalism teoretic ce foloseste ecuatiile de transport. 5) Sunt construite reprezentarile unitare ireductibile scalare ale grupului Jacobi Gn (produsul semidirect al grupului simplectic Sp(n,R) si grupul Heisenberg de dimensiune 2n+1) pe spatii olomorfe pediscul Siegel-Jacobi Dn. III. Implicarea tinerilor cercetatori Doctorandul P. Buganu a participat la lucrarea nr. 3. De asemenea, el este implicat in cercetarile privind tranzitiile de faza in nuclee finite domeniu in care isi va sustine teza de doctorat sub indrumarea prof. dr. A. A. Raduta. IV Dificultati intampinate in derularea proiectului:nu este cazul V.a) Obiective in 2011: (2 etape planificate la datele 30.04.2011 si 30.10.2011): Ia) Noi modele colective solubile pentru nuclee tranzitionale descrise de ecuatii diferentiale periodice in deformari. Ib) Modelele propuse vor fi caracterizate de grupurile de simetrie ale ecuatiilor diferentiale asociate. IIa) Studiul dinamical al rezonantelor pigmy in cadrul unui model de transport. IIb) Specificarea conditiilor initiale in spatiul fazelor adecvate excitarii acestei rezonante. II c) Dependenta proprietatilor rezonantei de raportul N/Z si energia de ciocnire. II d) Stari coerente independente de unghi pentru potentiale multipolare solubile. II e) Determinarea spectrelor semiclasice si a seriilor corective pentru modele colective multipolare, modele rotationale si modele de tip Lipkin. IIf) Studiul limitelor clasice si termodnamice. b)Asteptari: i) realizarea a 3 lucrari stiintifice, una in domeniul descrierii rezonantei de tip pigmy si doua in domeniul folosirii modelelor solubile pentru explicarea tranzitiilor de faza in nuclee finite. ii)Rezultatele obtinute vor fi diseminate prin participarea la conferinte si seminarii. iii)Vor fi efectuate stagii de lucru in strainatate. VI) Finantare necesaraFondurile minime pentru realizarea obiectivelor propuse: 300000(trei sute mii ) RON.

More Related