Download
matematick vtipy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematické vtipy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematické vtipy

Matematické vtipy

498 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Matematické vtipy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matematické vtipy Lucia Medveďová 1.E

 2. Učiteľka vraví žiakom: Tak deti dnes sa naučíme počítať s kalkulačkami. A pýta sa ich: Koľko je 139 kalkulačiek + 156 kalkulačiek?

 3. Viete prečo nosia matematici kockované košele? Aby si určili súradnice, kde ich svrbí dhrbát.

 4. Tak čo, Dalibor, vieš to? "Ja som sa najprv naučil pravdepodobnosť, potom som si spočítal, že skúšaný nebudem, takže nič som sa neučil."

 5. Prečo nemajú matematici jarné prázdniny ? Pretože by za tú dobu vyštudovali ekonomiku.

 6. Príde Peťko zo školy a hovorí ockovi, že dostal päťku z matematiky. "Ako to?" pýta sa podráždene otec. "Najprv sa ma učiteľka spýtala koľko je 3 x 2. A ja jej hovorím, že 6," "No to je správne," hovorí ocko. „Potom sa ma spýtala, koľko je 2 x 3," hovorí Peťko. "Aký je v tom ku*va rozdiel?" Rozčúli sa ocko. To isté som povedal aj ja.

 7. Bol raz jeden farmár a ten potreboval pre svoje ovce čo najväčšiu plochu pastviny ohradiť čo najkratším plotom. Zavolal si na pomoc inžiniera, fyzika a matematika. Inžinier postavil kruhovú ohradu a prehlásil, že to je najúspornejší spôsob. Fyzik postavil dlhý múr a prehlásil, že môžeme predpokladať, že je nekonečne dlhý. Matematik postavil malinkú ohrádku okolo seba so slovami: "Ja som vonku a čo je za plotom, je dnu v ohrade.

 8. Matematická definícia nevery: HOP NA DRUHÚ.

 9. Prečo nie je peň stromom? Pretože obsahuje kružnice.

 10. Pýtali sa študenta matematiky: "Prečo ste sa neučil?" A študent odpovedal: "Bol som schopný sa dostať ľubovoľne blízko k učebnici, ale nie až k nej."

 11. - "Pán profesor, ja mám protipríklad." - "To nevadí, já mám dva dôkazy."

 12. ĎAKUJEM za pozornosť :)