Download
n vrh aktivit opn na rok 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Návrh aktivit ČOPN na rok 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Návrh aktivit ČOPN na rok 2011

Návrh aktivit ČOPN na rok 2011

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Návrh aktivit ČOPN na rok 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Návrh aktivit ČOPNna rok 2011 St. Kos

  2. Návrh aktivit ČOPN-2011 • Upřesnit členskou základnu a zaktivizovat členy ČOPN • Oslovit nečleny ČOPN zabývající se problematikou CHOPN • Provést potřebné administrativní a statutární úpravy • Pokračovat ve spolupráci s ČPFS a ČARO • Prohloubit spolupráci se SLZT

  3. Návrh aktivit ČOPN - 2011 • Připravit pilotní studii o nákladech na léčbu CHOPN v souvislosti s komorbiditami • Zvážit pilotní studii o fenotypech CHOPN • Aktivně se podílet na přednáškové činnosti –bloky přednášek na Luhačovických dnech a na XVII. Kongresu ČPFS a SPFS v Plzni

  4. Návrh aktivit ČOPN - 2011 • Připravit do tisku brožurku o CHOPN pro nemocné • Po vydání nového „ GOLD Documentu “ urychleně přeložit jeho souhrn (Executive Summary) a novinky presentovat za účasti členů ČOPN odborné veřejnosti • Podílet se na uvádění dotazníku CAT do praxe • Podporovat aktivity směřující k další spolupráci mezi pneumology a praktickými lékaři

  5. Návrh aktivit ČOPN - 2011 • Připravit tradiční akce ke Světovému dni CHOPN: tisková konference a další akce směrem ke sdělovacím prostředkům o CHOPN, přednáškový den pro lékaře a sestry, veřejné měření spirometrií • Pokračovat v navázané spolupráci s farmaceutickými firmami

  6. Návrh aktivit ČOPN - 2011 • Další návrhy? • Průběžné informace na www.copn.cz